image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Изменить размер шрифта

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Методические рекомендации по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Баннер

Голодомор 1932-1933 годов

Баннер

Ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

Баннер

Архивы к 200-летнему юбилею Великого Кобзаря

Баннер

Я маю право!

Баннер

Полезные ссылки:

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2013 рік

На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630. Державним архівом Запорізької області у 2013 році було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7.

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

За звітний період на особистому прийомі було прийнято 897 громадян, з них керівництвом було прийнято 63 громадянина.

12 вересня ц.р. директором архіву був проведений виїзний особистий прийом громадян у м. Мелітополі, було прийнято 9 громадян.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 04.03.2013 № 100 було затверджено нове Положення про Державний архів Запорізької області.

Протягом 2013 року у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у Державному архіві Запорізької області, директором був виданий наказ «Про внесення змін до наказу від 02.03.2013 № 21 «Про призначення відповідальних».

З метою інформаційного забезпечення громадян на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщені рубрики «Звернення громадян», «Інформуємо громадськість», у яких розміщується інформація щодо порядку доступу до архівних документів та інформації в них, а також такі матеріали: нормативно-правова база, довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально, особистий прийом громадян, доступ до публічної інформації, державні послуги, соціально-правові запити, форми документів для соціально-правових запитів.

Надані роз’яснення про порядок подання запитів щодо отримання відомостей з документів архіву, надані витяги з законодавчих актів з посиланнями на статті законів, роз’яснення щодо запитів, які не відносяться до публічної інформації.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально розміщалися на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» на веб-сайті було розміщено електронну версію проекту наказу Державного архіву Запорізької області «Про втрату чинності наказу Державного архіву Запорізької області від 23.02.2010 № 17 «Про затвердження Положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву Запорізької області», який носить нормативно-правовий характер, не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати його видання.

На сайті Державного архіву Запорізької області представлені Закони України, що регулюють питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права забезпечення відстоювання своїх прав і законних інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, нормативно-правова база щодо порядку розгляду звернень громадян, порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Запорізької області, про засади запобігання та протидії корупції.

На засіданнях колегії 23.01.2013, 24.04.2013, 17.07.2013, 23.10.2013 розглядалися питання «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян», було прийнято відповідні рішення.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально розміщалися на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 28.01.2013, 11.02.2013, 18.03.2013, 08.04.2013, 20.05.2013, 10.06.2013, 01.07.2013, 15.07.2013, 12.08.2013, 16.08.2013, 27.08.2013, 02.09.2013, 09.09.2013, 16.09.2013, 23.09.2013, 01.10.2013, 07.10.2013, 14.10.2013, 21.10.2013, 28.10.2013, 04.11.2013, 18.11.2013, 25.11.2013, 23.12.2013 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, були надані доручення.

Під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення представниками Державного архіву Запорізької області значна увага приділяється виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За звітний період 2013 року проведено 9 перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи та діловодства, упорядкуванням документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпеченням формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду, в т.ч. 5 (п’ять) комплексних перевірок архівних відділів Новомиколаївської, Пологівської, Приазовської, Токмацької райдержадміністрацій та сектору з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації, архівного відділу Мелітопольської міської ради, 2 (дві) контрольні перевірки архівних відділів Бердянської райдержадміністрації та Запорізької міськради.

Проведено одну перевірку роботи архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради.

Довідки про результати перевіряння роботи архівних відділів надіслані до облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та міським головам.

Інформацію про стан виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 працівниками архівних відділів включено до довідок за результатами перевірок, які направлялися керівництву райдержадміністрацій, міських рад та сектору контролю апарату облдержадміністрації.

У 2013 році до Державного архіву Запорізької області надійшло всього запитів від громадян України, фізичних і юридичних осіб колишніх республік СРСР та дальнього зарубіжжя соціально-правового характеру, тематичних, генеалогічних, за актами цивільного стану 3555.

Кількість питань, порушених у зверненнях, на які було надано інформаційні документи ‑ 3608, з них надано 2239 позитивних відповідей (62 %), 169 (5 %) – надано рекомендації про місцезнаходження документів.

З них ‑ 1847 запитів соціально–правового характеру, виконано 1900 запитів, з них із позитивним результатом – 1184 запити (62%).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про підтвердження стажу роботи – 613;

– про підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років – 31;

про майнові права – 657;

– про заробітну плату – 194;

– про репресії та розкуркулення – 58;

– про примусове вивезення до Німеччини – 32;

– про підтвердження депутатської діяльності – 26;

– про нагородження орденами і медалями – 19 та ін.

У 2013 році було виконано запитів від громадян України, колишніх республік СРСР та дальнього зарубіжжя про акти цивільного стану – 1219, родовід – 96, тематичних – 393.

Протягом 2013 року надійшло запитів від інвалідів – 22, чорнобильців – 1, пенсіонерів – 283.

За 2013 рік до Державного архіву Запорізької області надійшло 7 (сім) звернень з Урядової телефонної «гарячої лінії».

У 2014 році прогнозується збільшення запитів про актові записи цивільного стану у зв’язку з прийняттям на державне зберігання документів відділів РАЦС до 1937 року включно, підтвердження майнових прав, на тому ж рівні прогнозується кількість запитів щодо підтвердження стажу роботи, заробітної плати.

Протягом 2013 року розгляд звернень громадян проводився відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.96 № 393/96-ВР, порушень термінів розгляду звернень громадян не було.

Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не віднесених до складу НАФ, за 2012 рік та їх завдання на 2013 рік розглядалося на засіданні колегії 19.02.2013.

Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 19.02.2013 проведено тематичний короткотерміновий семінар «Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної бази» з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів, їх обліку та використання.

02 жовтня 2013 року Державним архівом Запорізької області разом із Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань забезпечення збереженості архівних документів для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів. Зі слухачами обговорені особливості ведення діловодства за зверненнями фізичних і юридичних осіб в архівних установах області та проведено круглий стіл на тему: «Облік документів в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівах».

На семінарі було презентовано та надано архівістам для користування в роботі Методичні рекомендації, розроблені Державним архівом Запорізької області: «Організація роботи експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації, міської ради.» та «Реєстрація звернень фізичних і юридичних осіб в архівних установах області».

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

 

Начальник відділу інформації та використання документів

О.Г. Величко