Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

День інформування громадськості

12 лютого 2014 року о 12-00 у залі засідань Державного архіву Запорізької області Службою науково-технічної інформації було проведено День інформування громадськості. Були присутні працівники Державного архіву Запорізької області, начальники архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення, відвідувачі читального залу архіву. До уваги присутніх були представлені нові видання 2013 року, підготовлені на основі архівних документів, та нормативно-правові документи, що регулюють діяльність архівних установ.

 

1. Князьков. Ю.П. Історія шкіл м. Запоріжжя. Короткий довідник. - К., 2012 

2. Запорізький рахунок Великій війні. 1939-1945/ Ф.Г. Турченко, В.М. Мороко, О.Ф.Штейнле, В.С. Орлянський – Запоріжжя: Просвіта, 2013 

3. Письма семьи Черноусовых / Составители В. Ткаченко, Т. Молдавская / «Забытые дневники. Выпуск 8. – К., 2013

4. Перепоховання Івана Сірка в 1967 р. Збірка документів / Упор. В.В. Грибовський. – К., 2013

5. По поручению археологической комиссии (к 150-летию со дня рождения Д.Я. Сердюкова): сборник документов и материалов / Составители: Тимофеев В.М., Клочко Р.В. – Мелитополь: Издательско-полиграфический центр «Люкс», 2013

6. мелітопольщина в цифрах (1897-2001): статистичний довідник / Укладач Р.В. Клочко. - Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2013

7. Бібліографічний опис документів. Бібліографічні посилання: методичні рекомендації / авт.-уклад. О.М. Збанацька. – К., 2012

8. Збірник форм для централізованого державного обліку документів Національного архівного фонду / Упор. Кисельова Л.А., Кузнєцова М.І., Фесенко М.І. – К., 2013

9. Складення архівних описів: методичні рекомендації / Державна архівна служба України, УНДІАСД; уклад. Н.М. Христова. – К., 2013

10. Архівні установи Донецької області: Довідник. Редкол. Н.Д. Буценко, А.В. Ситая, Л.І. Широбокова, І.В. Шишолік. – Донецьк, 2012

11. Правила роботи архівних установ / за заг. ред.Н.М. Христової.- К., 2013

12. Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів. – К., 2012