Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Вакансії

УВАГА!!!

Наказ 16

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

НАКАЗ

 

23.02.2010                                    м. Запоріжжя                                           № 16

 

 

Про визнання таким, що

втратив чинність, наказ

Державного архіву Запорізької

області від 15.07.2003 № 22

 

 

Зареєстровано в Головному управлінні

юстиції у Запорізькій області

25.02.2010 за № 3/1404

 

Відповідно до підпункту 8.3 пункту 8 Положення про Державний архів Запорізької області, яке затверджено розпорядженням Запорізької обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області», з метою упорядкування власних нормативних актів, приведення їх у відповідність до чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

 

         1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного архіву Запорізької області від 15.07.2003 № 22 «Про затвердження вартості робочої години по наданню платних послуг», який зареєстровано в Запорізькому обласному управлінні юстиції 02.09.2003 за № 76/910.

 

2. Відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Білець С.Т.) подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Запорізькій області.

 

         3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

4. Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного оприлюднення.

 

 

Директор                                                                              О.С. Тедєєв

 

 

 

До Дня Соборності України (Продовження)

[На попередню сторінку]

22.01.2014

З історії становлення Української державності на Запоріжжі в 1917 – 1919 рр.

До дня Соборності та Свободи України (22 січня).

 

 

8 вересня 1917р.

Список присутніх від українських організацій на з’їзді Української повітової ради в місті Олександрівськ

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 17, 17 зв.

Список присутніх від українських організацій на з’їзді Української повітової ради в місті Олександрівськ

Список присутніх від українських організацій на з’їзді Української повітової ради в місті Олександрівськ

 

18 вересня 1917р.

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 19, 19 зв.

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

Протокол засідання президій українських організацій міста Олександрівськ. Розгляд питань про характер, функції та завдання президій українських організацій

 

21 вересня 1917р.

Протокол об’єднаного засідання повітової ради, партій соціал-демократів і соціалреволюціонерів у присутності членів Української Центральної Ради в місті Олександрівськ. Розгляд питань: відношення до Української Центральної Ради та її секретаріату, формування вільного козацтва.

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 20, 20 зв.

Протокол об’єднаного засідання повітової ради, партій соціал-демократів і соціалреволюціонерів у присутності членів Української Центральної Ради в місті Олександрівськ. Розгляд питань: відношення до Української Центральної Ради та її секретаріату, формування вільного козацтва.

Протокол об’єднаного засідання повітової ради, партій соціал-демократів і соціалреволюціонерів у присутності членів Української Центральної Ради в місті Олександрівськ. Розгляд питань: відношення до Української Центральної Ради та її секретаріату, формування вільного козацтва.

 

10 листопада 1917р.

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

.

ДАЗО, ф. р-74, оп. 1, спр. 1, арк. 25, 26.

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

Протокол загальних зборів українців в місті Олександрівськ. Розгляд питань: про російські установчі збори, 3 Універсал Центральної Ради

 

15 грудня 1917р.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

.

ДАЗО, ф. р-2030, оп. 2, спр. 42, арк. 7-8.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

Доповідь міського голови міста Олександрівськ на засіданні міської думи про збройний конфлікт, що виник між військовими формуваннями моряків, українських військ, казаків-дончан та кримчан у місті Олександрівськ.

 

Джерела та література

1. Шульгин О. Політика (Державне будівництво України і міжнародні справи): Статті, промови, документи. – К., 1918. – С. 17.

2. Українська революція і державність (1917-1920 рр.). – К., 1998. – С. 147.

3. Там само. – С. 149.

 

[На попередню сторінку]

Спілка архівістів

Спілка архівістів України

САУ створено у 1991 р. як добровільну незалежну всеукраїнську громадську творчу організацію, що об'єднує архівістів, істориків, документознавців, інших громадян на основі спільних інтересів задля реалізації статутних завдань. Вона покликана сприяти розвитку архівної справи в Україні, задоволенню й захисту соціальних, наукових, творчих, національно-культурних та інших спільних інтересів її членів.

Виконуючи статутні завдання, Спілка веде видавничу, виставкову та міжнародну діяльність, підтримує тісні творчі контакти з об'єднаннями істориків-архівістів Росії, Білорусі, Польщі, Угорщини, Канади, Румунії, прагне до взаємовигідного спілкування та участі в розробці спільних проектів.

Щорічно відбуваються робочі зустрічі представників САУ з іноземними колегами. Серед найбільш резонансних результатів міжнародної співпраці Спілки слід відзначити: отримання Держархівом Хмельницької області двох грантів посла США в Україні для ліквідації наслідків пожежі у Кам'янець-Подільському архіві та проведення міжнародного семінару-практикуму за участі українських, американських та польських фахівців-реставраторів (2004, 2005 рр.), доповідь заступника Голови САУ на Міжнародному конгресі архівів у Відні (2004 р.), першу українсько-угорську Міжнародну конференцію архівістів "Актуальні проблеми створення довідкового апарату архівів та дослідження архівної україніки й архівної гунгаріки" (м. Ужгород, Закарпатська область; 2005 р.), участь делегації українських архівістів у роботі XVI Міжнародного конгресу архівів "Архіви, управління та розвиток: відображення майбутнього суспільства" (м. Куала-Лумпур, Малайзія; 2008 р.), що стала можливою за підтримки Державного комітету архівів України.

Практика міжнародної архівної співпраці сприяє ефективному обміну досвідом, зокрема, з таких важливих для всієї світової архівної спільноти питань як інформатизація галузі, формування баз даних, захист державних інтересів у галузі використання ретроспективної інформації, підготовка архівних довідників та наукових видань. Спільні проекти з іноземними колегами допомагають виявляти та поповнювати фонди українських держархівів документами зарубіжної україніки, - документами, що з об'єктивних причин історичного розвитку України опинилися на території інших держав. Таким чином копії унікальних документів стають доступними для української громадськості. Зі свого боку, українські архівісти також сприяють виявленню в українських архівах документів зарубіжної полоніки, гунгаріки, росіки тощо.

Активно працюють окремі регіональні осередки САУ. Так, за участі членів місцевого осередку Спілки у Закарпатській області підготовлено та видано перший в Україні збірник архівних документів про Карпатську Україну (2009 р.), за рахунок румунської сторони українською та румунською мовами видано Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області (2004 р.). У рамках домовленостей Рівненської обласної організації Спілки архівістів України з Генеральним консульством Польщі у Львові видано друком науковий збірник "Волинь історична" (2007 р.), наразі готується наступний випуск видання.

Місцевий осередок всеукраїнської громадської організації САУ в Запорізькій області створено на загальних зборах колективу Державного архіву Запорізької області 10.07.2009. Членами місцевого осередку САУ є працівники Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад.

 

Адміністративні послуги

Адміністративні послуги

Відповідно до Указу Президента України від 03.07.2009 № 508 «Про заходи із забезпечення прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2009 № 737 «Про заходи щодо упорядкування державних, у тому числі адміністративних послуг», на виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 31.08.2009 № 294 «Про заходи із забезпечення прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання адміністративних (державних) послуг» було підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації від 14.12.2009 № 438 «Про затвердження Стандарту адміністративної послуги з надання інформаційних документів на заяви (запити) фізичних та юридичних осіб, яка надається Державним архівом Запорізької області». Текст розпорядження.

Видання
Державним архівом Запорізької області у співробітництві з Запорізьким національним університетом, Запорізьким національним технічним університетом, Запорізьким міським відділенням «Україна ‑ Ізраїль» був підготовлений та вийшов з друку збірник документів і матеріалів:

 

Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – І половини ХХ ст.): збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. / Упоряд.: В.О. Бондар, О.Г. Величко, І.В. Козлова. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 356 с.

До видання увійшли аналітичні статті, документи та довідковий апарат до архівних фондів з історії єврейської громади Запорізького краю ХІХ – І половини ХХ ст.

Збірник

 

 

Державний архів Запорізької області: Анотований реєстр. – Т.1. Фонди дорадянського періоду. – Запоріжжя, 2010. – 202 с.

 

Анотований реєстр

 

«Письма семьи Черноусовых». Выпуск 8 серии «Забытые дневники»/ В. Ткаченко, Т. Молдавская/ «Забытые дневники». Выпуск 8. – Киев, 2013 – 60 с.

  

  

Діяльність культурно-освітнього товариства «Просвіта» в м. Олександрівськ/ Г. Бокій/

 

Переглянути статтю

 

На офіційному веб-сайті Державного архіву Запорізької області опубліковано статтю «День Конституції України. Історична подія, що стала ключовим етапом державотворення» (До 22–ї річниці прийняття Конституції України). Укладач: П.Ю. Семеренко

 

БЛАГОДІЙНІСТЬ З ЖІНОЧИМ ОБЛИЧЧЯМ: КАНКРІНА ВІРА ПЕТРІВНА / А. Гретченко/

 

Запорізькій обласній філармонії 80 років (до 80-річчя філармонії та створення Запорізької області) / О.Г. Величко/

 

До 75-річчя депортації з Криму кримських татар та осіб інших національностей / Ганжа Я.О./

Література

Новицкий Я. П. Опись архивных дел Мариупольского и Александровского уездных предводителей дворянства // Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии. - 1904. - Т. 1. - С. 110-137.


Запорізький обласний державний архів і його філіал у м. Мелітополі:
Путівник. - К., 1968. - 296 с.


Чебаненко П. К. З історії партійного архіву Запорізького обкому КП України // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін
/ Архів. упр. УРСР. - К., 1968. - [Т. 1]. Перша секція. Архівознавство. - К., 1968. - С. 78-85.


Державні архіви Української РСР: Короткий довід.
- К., 1972. - С. 102-104.


Государственные архивы Украинской ССР: Справ
. - К., 1988. - С. 139-143.


Государственные архивы СССР: Справ
.: В 2 ч. - М., 1989. - Ч. 1. - С. 510-514.


Тарас Шевченко і Запорізький край / Державний архів Запорізької області
; Упоряд.: Л.Ф. Бортнікова, О.М. Ігнатуша, О.С. Тедєєв. – Запоріжжя, 1992. – 118 с.


Болгарське населення півдня України: Дослідження і документи
. – Вип. 1. / Запорізький державний університет, Державний архів Запорізької області, Запорізьке товариство болгарської культури; Редкол.: М.Д. Некоз, В.С. Орлянський, О.С. Тедєєв. – Запоріжжя, 1993. – 140 с.


Єврейське населення півдня України: Дослідження і документи.
– Вип. 1. / Запорізький державний університет, Державний архів Запорізької області, Єврейська рада Запорізької області; Редкол.: Ф.Г. Турченко, М.Д. Некоз, С.Ф. Орлянський, О.С. Тедєєв, Б.Л. Естеркін. – Запоріжжя, 1994. – 174 с.


Государственный архив Запорожской области // Документальные материалы по истории евреев в архивах СНГ и стран Балтии
. - Акрополь. Санкт-Петербург, 1994.- С.46.


Турченко Ф.Г., Ігнатуша О.М. Документальні джерела держархіву Запорізької області з історії населення Запорізького краю (XIX-XX ст.)
// Єврейське населення півдня України: історія та сучасність: Тез. до наук. конф. 27-28 жовтня 1994 р. / Запорізьк. держ. ун-т, Єврейс. рада Запорізьк. обл. - Запоріжжя, 1995. - С. 40-43.


Ігнатуша О. М., Тедєєв О. С. Архівний фонд Олександрівського повітового казначейства (джерелознавчий огляд) // Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України
ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1996. - Вип. 1. - С. 149 - 153.


Ігнатуша О. М., Тедєєв О. С. Архівний фонд краєзнавця М. П. Киценка, як джерело знань про творчу діяльність дослідника запорозького козацтва // Запорозьке козацтво. В пам'ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.
- Секція I, II. - Запоріжжя, 1997. - С. 153-156.


Збережемо тую славу: Громадський рух за увічнення історії українського козацтва в другій половині 50-80-х рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів
/ НАН України, Ін-т історії України, Всеукраїнська спілка краєзнавців, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів Запорізької області; Упоряд.: О.Г. Бажан (керів.), О.М. Ігнатуша, О.С. Тедєєв, О.О. Циганенко, О.А. Шевчук. – К., 1997. – 475 с.


Ігнатуша О. М. Американське представництво на Дніпробуді: документи з фондів Державного архіву Запорізької обл. // Південна Україна XX століття / Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України
ЗДУ - Вип. 1(4). - Запоріжжя, 1998. - С. 45-75.


Ігнатуша О., Шугальова І. Документи Олександрівської міської думи як джерело до вивчення релігійного життя єврейського населення міста та регіону (за документами Державного архіву Запорізької області) // Єврейська історія та культура в країнах центральної та східної Європи:
36. наук, праць: Матеріали конференції 2-5 вересня 1997 / Ін-т юдаїки, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. - Київ, 1998. - Т. 1. - С. 67-70.


Величко О.Г. Заселення греками Олександрівського повіту Катеринославської губернії у ХVIII-XIX ст.
// Україна - Греція: арх. та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. - К., 1998. - С. 50-56


Козлова І. Греки півдня України на початку ХХ ст. за джерелами Державного архіву Запорізької області
// Україна - Греція: арх. та книжкова спадщина греків України: Наук. зб. - К., 1998. - С. 70-76.


Бондар В.О. Бібліотечна справа на селі в умовах більшовизації культурно-освітнього процесу 1919-1921 рр.: на матеріалах Державного архіву Запорізької області / Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Збірник наукових праць.
/ Редкол. В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін. – К., 1998. - С. 123-128.


Гончарова Н.О. Бібліотеки середніх навчальних закладів Гуляйполя 1917-1919 рр.: на матеріалах Державного архіву Запорізької області / Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.): Збірник наукових праць.
/ Редкол. В.С.Лозицький (відп. ред.) та ін. – К., 1998. - С. 128-132.


Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. / Ін-т історії України, Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам’яток історико-архітектурної спадщини імені Олеся Гончара, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів Запорізької області;
Упоряд.: П.Т. Тронько, О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк. – К., 1999. – 304 с.


Державний архів Запорізької області: Короткий довідник / Державний архів Запорізької області;
Авт.-упоряд.: В.А. Архіпова, С.Т. Білець (ст. упорядник), Т.А. Кравчина, О.А. Сербінова, О.В. Шишкіна. – Запоріжжя, 1999. – 232 с.


Тедєєв О. С., Ігнатуша О. М., Лях К. С. Миколайпільські дочірні менонітські колонії: зі сховищ Державного архіву Запорізької області // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України
ЗДУ: Південна Україна ХVIII-XIX століття. - 1999. - Вип. 4(5). - С. 83-100.


Керівники Запорізької області (1939-2000 рр.): Біографічний довідник / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Державний архів Запорізької області, Центральноєвропейський інститут демократичних реформ;
Авт.: Р.Б. Шиханов. – Запоріжжя, 2000 – 72 с.


Керівники міста Запоріжжя (1939-2000 рр.): Біографічний довідник / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Державний архів Запорізької області, Центральноєвропейський інститут демократичних реформ;
Авт.: Р.Б. Шиханов. – Запоріжжя, 2000 – 72 с.


Архівні установи України: Довідник / Автори-укладачі О.І. Алтухова, С.І. Андросов, Л.С. Анохіна та ін.; ред. кол. О.С. Онищенко, Р.Я. Пиріг, Л.А. Дубровіна та ін.; упоряд. Г.В. Боряк, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського НАН України
. - К., 2000. - С. 76-78.


Козлова И.В. Покровитель науки Євдоким Павлович Гранобарский // Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях»
, Запорожье: ИПК «Запорожье», 2000. – №1. – С. 56, 57.


Козлова И.В. Первый голова Александровска П.Л. Захарин
// Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях», Запорожье: ИПК «Запорожье», 2000. – №2. – С. 34?35.


Величко О.Г. Николай Киценко: жизнь и судьба
// Альманах «Созвездие»: Издание региональной программы «Зоряний шлях»,, Запорожье: ИПК «Запорожье», 2001. – №7. – С. 16.


Величко Е.Г. Евреи Запорожской области в годы Второй мировой войны / Пятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль"
. - Запорожье, 2001. - С. 115-120.


Козлова И.В. Еврейские учебные заведения на Юге Украины в первой половине ХІХ века (по документам госархива Запорожской области) / Пятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль"
. - Запорожье, 2001. - С. 248-252.


Матеріали Перших Новицьких читань. 24 жовтня 2002 р. / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
– Запорізьке відділення, Державний архів Запорізької області, Запорізький обласний краєзнавчий музей, Запорізька обласна універсальна бібліотека ім. О.М. Горького; Редкол.: С. Абросимова, А. Бойко, Ю. Головко, В. Мільчев, І. Савченко (відп. секретар), І. Степаненко, О. Тедєєв, Г. Шаповалов. – Запоріжжя, 2002. – 145 с.


Величко О.Г., Козлова І.В. Діяльність Я.П. Новицького (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Матеріали Перших Новицьких читань. Запоріжжя: РА «Тандем ? У», 2002. ? С. 7?12.


Козлова І.В. Мелітопольська центральна бібліотека у 20-ті роки ХХ ст. (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Історія бібліотечної справи на Запоріжжі. Вип. 2: Матеріали обласного семінару. – Запоріжжя, фірма «Поліграф», 2002. – С. 22-26.


Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст
.: Наук.-попул. вид. / Державний архів Запорізької області; Авт.-упоряд.: О.Г. Величко, В.О. Бондар, Н.О. Гончарова, І.В. Козлова, Ю.О. Приймак. – Запоріжжя, 2003. – 140 с.


Козлова И.В. Документы фонда «Запорожское окружное статистическое бюро» про еврейские учебные заведения Гуляйпольского района в 1920-е гг.
/ Седьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2003. - С. 170-174.


Величко Е.Г. Из истории еврейской общины г. Александровска IX-нач. XX ст. (о культовых религиозных сооружениях и представителях духовных правлений по документам Госархива Запорожской области)
/ Седьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2003. - С. 122-127.


Величко О.Г., Козлова І.В. Марія Сокіл – співуча українська зірка ХХ ст.
/ Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Випуск XVII. – С. 298?302.


Бондар В.О. Репресивні дії органів ДПУ на Запоріжжі в 20-ті роки ХХ ст
./ Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2004. – Випуск XVII. – С. 165?167.


Величко О.Г. Мелитопольская швейная фабрика: десятилетия истории / Восьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2004. - С. 51-58.


Козлова И.В. Учебные заведения еврейского населения Люксембургского района в 1920-е гг. / Восьмые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2004. - С. 58-65.


Архівні установи України: Довідник. Т. 1. Державні архіви / Держкомархів України. УНДІАСД;
Редкол.: Г. В. Боряк (голова), І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. - 2-е вид., доп. - К., 2005. - C. 272-285


Бондар В.О., Величко О.Г. Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області)
// Архіви України. – 2005. ? №4. – С. 200?219.


Бондар В.О., Величко О.Г., Козлова І.В. Запоріжжя під владою окупантів (за спогадами й свідченнями очевидців, учасників руху Опору на території області в 1941-1943 рр.)
// Архіви України. – 2005. ? №1?3. – С. 262?287.


Величко О.Г. З історії “малої” народної війни на Україні (до питання про участь євреїв у антифашистській боротьбі на окупованій території України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.) / Девятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2005. - С. 194-198.


Козлова И.В. Мознаимы – купцы, заводовладельцы / Девятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский государственный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2005. - С. 323-328.


Козлова И.В. Из истории Гуляйпольской земской библиотеки
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань 7-9 вересня 2004 р., м. Бердянськ. Вип. 3. – Запоріжжя, СПП «Пані Зося», 2005. – С. 3-7.


Запорізький архів. Народна війна. 1941-1944. Антифашистський рух Опору на території Запорізької області:
Збірник документів і матеріалів: Наук.,довід. вид. / Державний архів Запорізької області; Авт.-упоряд.: В.О. Бондар, О.Г. Величко (керів.), І.В. Козлова. – Запоріжжя, 2005. – 560 с.


Нестор Махно. Крестьянское движение на Украине. 1918-1921: Документы и материалы / Серия: Крестьянская революция в Россия. 1902-1922 гг.: Документы и материалы / Под ред. В. Данилова и Т. Шанина.
Московская высшая школа социальных и экономических наук; Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского; Федеральное архивное агентство. Российский государственный военный архив, Российский государственный архив социально-политической истории, Государственный архив Российской Федерации, Центральный архив ФСБ РФ, Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины, Государственный архив Запорожской области, Государственный архив СБУ. – М. – 2006. – 1000 с.


Документи та матеріали до історії приазовських албанців / Запорізьке наукове товариство ім. Я. Новицького
, Управління культури та туризму Запорізької облдержадміністрації, Державний архів Запорізької області, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України – Запорізьке відділення; Упоряд.: А. Бойко, Л. Брацило, І. Козлова, В. Мільчев, О. Тедєєв. – Запоріжжя, 2006. – 168 с. (Старожитності Південної України; Вип. 18).


Державний архів Запорізької області: Буклет
/ Упоряд.: Бондар В.О., Величко О.Г. , Козлова І.В. – Запоріжжя, 2006.


Бондар В.О., Величко О.Г. Запорізькі євреї – жертви політичних репресій І половини ХХ ст. / Десятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2006. - С. 190-199.


Козлова И.В. Документы фонда «Административный отдел Запорожского окружного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» о еврейском населении Запорожского округа (1924-1930 гг.) / Десятые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2006. - С. 230-239.


Бондар В.О., Величко О.Г. Документи про діяльність єврейських релігійних громад у ХІХ ст. (Огляд архівних фондів Державного архіву Запорізької області) / Одиннадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2007. - С. 243-250.


Козлова І.В. Єврейські релігійні громади Гуляйпільського району Запорізького округу у 20-х рр. ХХ ст. (за документами держархіву Запорізької області) / Одиннадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2007. - С. 250-258.


Бондар В.О. Культурно-освітній процесс на селі та трансформація бібліотек в інструмент ідеологічного впливу більшовиків на українське селянство в 1919-1921 рр.
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань. Вип. 4. – Запоріжжя, Поліграф, 2007. ? С. 3-9.


Козлова И.В. Из истории Александровской учительской библиотеки шимени А.С.Пушкина.
/ Бібліотечне краєзнавство: Матеріали краєзнавчих читань. Вип. 4. – Запоріжжя, Поліграф, 2007. – С. 9-13.


Бондар В.О., Величко О.Г. Архівні джерела про діяльність єврейських релігійних громад на Запоріжжі у 20-ті роки ХХ ст. / Двенадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов. / Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль".
- Запорожье, 2008. - С. 64-74.


Козлова И. Еврейские религиозные общины Ореховского района в 20?х годах ХХ века / Двенадцатые Запорожские еврейские чтения: Сборник научных трудов.
/ Запорожский национальный ун-т, Запорожское городское отделение общества "Украина - Израиль". - Запорожье, 2008. - С. 74-79.


Голодомори на Запоріжжі 1921-1923 рр, 1932-1933 рр., 1946-1947 рр. Статті, документи, спогади
/ Альманах «Спокута» №8-9: Наук.-популярне вид./ Обл. ред. кол.: Фролов М.О. (голова), Клепаков О.О. (заст. голови), Ребро П.П. (заст. голови), Тедєєв О.С. та ін. – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2008. – 520 с.


Національна книга пам’яті жертв Голодомору в Україні. Запорізька область: Наук. вид.
/ Український інститут національної пам’яті, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний університет, Державний архів Запорізької області. – Запоріжжя: Дике поле, 2008. – 1080 с.


Науково-інформаційний проспект “Знати і пам’ятати. Голодомор 1932-1933 років на Запоріжжі”
/ Державний архів Запорізької області. – 2008. – 16 с.


Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид.
/ Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізький національний університет Державний архів Запорізької області; Ред. кол.: Турченко Ф.Г. (голова), Чабаненко В.А., Ігнатуша О.М., Ткаченко В.Г., Тедєєв О.С., Стадніченко О.О. (літ. ред.). – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – 320 с.


Бондар В.О. Хлібозаготівельні кризи кінця 1920-х років та Голодомор 1932-1933 років в Україні і середня ланка партійно-радянської номенклатури (за документами Державного архіву Запорізької області)
/ Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 59-65.


Величко О.Г., Козлова І.В. Фонди Державного архіву Запорізької області про Голодомор 1932-1933 років
/ Голодомор 1932-1933: запорізький вимір: Наук. вид. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – С. 203-208.

Тематичні та фондові огляди

Тематичні:

 

·                     Архiвнi фонди волосних та сільських управлінь як джерело вивчення iсторiї Запорізького краю;

·                     Болгарське населення Приазов’я у 1920-1930 рр.;

·                     Греки Пiвдня України на початку ХХ ст. - характеристика джерел Державного архiву Запорiзької областi;

·                     Документи волосних i сiльських ревкомiв, що були приєднані до фондів вiдповiдних волосних i сільських виконкомів;

·                     Документи Державного архіву Запорізької області з iсторiї вільного козацтва в Україні;

·                     Документи Державного архіву Запорізької області про Н. Махна та махновський рух;

·                     Документи Держархiву Запорізької області з iсторiї Української автокефальної церкви 1917-1930 рр.;

·                     Документи про розвиток телефонної мережі в Запорiзькiй області;

·                     Документи релiгiйних установ iз фондів Державного архіву Запорізької області;

·                     З iсторiї ревкомів по фондах фiлiалу Державного архіву Запорiзької областi в

·                     м. Мелiтополi;

·                     Історія соцзмагання i руху за комуністичну працю на пiдприємствах чорної металургiї

 

Фондовi:

 

·                     ф. 12. Олександрiвське повітове казначейство;

·                     ф. 32. Фабричний iнспектор третьої дiльницi Катеринославської губернії;

·                     ф. 250. Бердянське зразкове степове лісництво;

·                     ф. Р-2. Запорізький губвиконком;

·                     ф. Р-56. Бердянське повітове вiддiлення робітничо-селянської iнспекцiї;

·                     ф. Р-58. Мелітопольський повітовий вiддiл РСІ;

·                     ф. Р-2541. Будівельно-монтажне управління "Запорiжбуд";

·                     ф. Р-2549. Запорізький раднаргосп;

·                     ф. Р-5760. Краєзнавець М. П. Киценко

Каталоги

·                     систематичний;

·                     предметно-тематичний;

·                     іменний;

·                     географічний;

·                     систематичний до кiнофотофонодокументiв;

·                     іменний до кiнофотофонодокументiв;

·                     193 фф., 133727 спр. тематично опрацьовано, складено 387699 тем. карток


Картотеки

 

·                     ф. Р-1335 Вiддiл нагород Запорізького облвиконкому - іменна (громадяни, які нагороджені орденами i медалями);

·                     ф. Р-5747 Управління Служби безпеки України в Запорiзькiй області) - іменна (особи, що пройшли фільтрацію після повернення з Німеччини);

·                     ф. Р-5747 Управління Служби безпеки України в Запорiзькiй області – іменна (особи, репресовані позасудовими органами в 1919-1951 рр.);

Описи

·                     12845