Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

«З історії Приморська»

Сучасне місто Приморськ було засноване як селище Обіточне начальником ногайських татар графом Я. Де Мезоном як центр управління ногайцями Мелітопольського повіту. 18 січня 1821 р. селище дістало статус міста й назву Ногайськ. У 1832 р. головне управління ногайцями скасоване, а ногайці перейшли у підпорядкування Мелітопольського земського ісправника й станового пристава.

У 1924 р. м. Ногайськ стало селом, у 1938 р. селищем міського типу. 16 грудня 1962 р. смт Ногайськ перейменовано на смт Приморське. З 15 липня 1967 р. смт Приморське – місто Приморське, з 06 березня 1967 р. – місто Приморськ.

Представляємо добірку документів з фонду Ф-109 «Оріхівське повітове училище дирекції училищ Таврійської губернії Одеського навчального округу Міністерства народної освіти, м. Оріхів Мелітопольського повіту Таврійської губернії» про створення м. Ногайськ нині м. Приморськ Запорізької області.

 

 

Тематичний перелік до виставки

«З історії Приморська»

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

4 серпня 1838 р.

«Виписка питань які потрібно повідомити статистичні відомості для складання Новоросійського календаря на 1839 рік», підготовлена Ногайською міською поліцією

Ф-109, оп. 1, спр. 51, арк. 576 – 578 зв.

2.

10 вересня 1838 р

Відомості про м. Ногайськ, складені старшим вчителем Ногайського парафіяльного училища М. Аніщенковим

Ф-109, оп. 1, спр. 51, арк. 614 – 614 зв., 617

3.

1838 р.

Історична довідка Ногайського парафіяльного училища за 1837/1838 навчальний рік

Ф-109, оп. 1, спр. 51, арк. 508 – 509 зв.

4.

24 травня 1845 р.

«Виписка питань проти яких потрібно відмітити відомості про місто Ногайськ за 1845 рік», підготовлена Ногайською міською поліцією

Ф-109, оп. 1, спр. 56, арк. 882 – 885.

5.

12 червня 1845 р.

Список церков, що діяли на території Бердянського та Мелітопольського повітів Таврійської губернії

Ф-109, оп. 1, спр. 56, арк. 896 – 896 зв.

6.

05 червня 1847 р.

«Виписка додаткових статистичних відомостей про місто Ногайськ за 1847 рік, потрібних для складання Новоросійського календаря на 1848 рік», підготовлена Ногайською міською поліцією

Ф-109, оп. 1, спр. 58, арк. 828 – 828 зв.

7.

1850 р.

«Покажчик визначних об’єктів в містах і містечках Бердянського та Мелітопольського повітів Таврійської губернії для Новоросійського календаря на 1850 рік»

Ф-109, оп. 1, спр. 59, арк. 1005 – 1006 зв.

 

Укладач Заступник начальника відділу інформації та використання документів

 

Ірина КОЗЛОВА