Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Нормативно-правова база

Указ Президента України

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008


 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Про Національний архівний фонд та архівні установи (із змінами)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3814-12

 

Про звернення громадян (із змінами)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

 

Про інформацію

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 

Про доступ до публічної інформації

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 

Про захист персональних даних

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/316-19

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/639-98-%D0%BF

 

Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409701


Накази Міністерства юстиції України


Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0810-14

 

Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0251-15

 

Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0428-13/paran13#n13

 

Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (Затверджено наказом Міністерства юстиції України 19.11.2013 № 2438/5)

 

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15

 

Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1044-15

 

Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1077-15

 

Спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272 «Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1117-15

 

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку внесення змін до актових записів цивільного стану (метричних записів), що зберігаються в державних архівах, та їх анулювання" від 24.04.2017 р. № 1350/5

 

Відомості про місцезнаходження документів організацій та підприємств м. Чорнобиля та м. Прип’яті, евакуйованих у 1986 році та ліквідованих (із змінами та доповненнями) станом на 01.03.2013 (Відомості (PDF))