Проведення щорічного конкурсу серед журналістів

Печать

 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного архіву

Запорізької області

26.04.2010
№ 39
 

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Запорізькій області
27.04.2010 за № 9/1410

ПОЛОЖЕННЯ


про проведення щорічного конкурсу
серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду

1. Загальні положення

1.1. Щорічний конкурс серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ Запорізької області, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду (далі – Конкурс) проводиться відповідно до Законів України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», на підставі Положення про Державний архів Запорізької області, яке затверджене розпорядженням обласної державної адміністрації від 28.11.2007 № 407 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області».        

1.2. Конкурс засновано Державним архівом Запорізької області з метою стимулювання у представників засобів масової інформації інтересу до питань реалізації національної політики у сфері національно-культурного відродження та архівної справи через оприлюднення документів Національного архівного фонду, що зберігаються в місцевих архівних установах Запорізької області, активізації вивчення та популяризації в суспільстві подій, пов’язаних з історією українського державотворення, формування української нації, традицій Запорізького краю. 

1.3. Головним завданням Конкурсу є виявлення, підтримка та поширення кращих медійних прикладів або проектів з висвітлення історії рідного краю, інформування широкої громадськості про роль місцевих архівних установ у збереженні історичної спадщини – Національного архівного фонду України.        

1.4. Це Положення визначає порядок організації і проведення Конкурсу серед вітчизняних регіональних друкованих та електронних засобів масової інформації (далі ‑ ЗМІ), які висвітлюють діяльність місцевих архівних установ Запорізької області, історичне минуле України та Запорізької області, оприлюднюють та популяризують документи Національного архівного фонду, які зберігаються в місцевих архівних установах Запорізької області.

2. Організація проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться Державним архівом Запорізької області.

2.2. Підготовку та проведення Конкурсу здійснює організаційний комітет (далі ‑ Оргкомітет), функції якого покладено на відділи інформації та використання документів та організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області.

2.3. Оргкомітет забезпечує збір конкурсних матеріалів та їх передачу Конкурсній комісії.

2.4. Обов’язки Конкурсної комісії покладаються на колегію Державного архіву Запорізької області.         

2.5. Конкурсна комісія розглядає та оцінює подані на Конкурс роботи, проводить підбиття підсумків Конкурсу.

2.6. Члени Конкурсної комісії – члени колегії Державного архіву Запорізької області мають виключне право колегіально визначати переможців і проводити нагородження.

2.7. Робота із залучення до участі у Конкурсі журналістів місцевих ЗМІ Запорізької області здійснюється через Оргкомітет та архівні відділи районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного значення.

3. Умови участі у Конкурсі

3.1. У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі представники ЗМІ.        

3.2. На Конкурс приймаються роботи:

3.3. До конкурсних публікацій в газетах, журналах, на радіо- та телебаченні (на аудіо- та електронних носіях) додається лист-звернення до Оргкомітету Конкурсу (інформаційна довідка з описом робіт, рубрик, теле- та радіопрограм та інформацією про автора) від начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення або від представників ЗМІ.        

3.4. Газетні та журнальні публікації, радіо- та телепередачі (на аудіо- та електронних носіях) подаються в одному примірнику, які не підлягають поверненню та оплаті.

3.5. На Конкурс приймаються роботи, які було оприлюднено у період з 1 січня по 31 грудня попереднього року.

3.6. Представлення конкурсних робіт на розгляд до Конкурсної комісії здійснюється до 15-го травня поточного року.

4. Підведення підсумків проведення конкурсу та оголошення його результатів        

4.1. Підведення підсумків проведення Конкурсу та оголошення його результатів має відбутися до 20 травня.

4.2. При підбитті підсумків враховуються:

4.3. Рішення про визначення переможців Конкурсу оголошується напередодні Дня журналіста на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області.

5. Заохочення для учасників Конкурсу

5.1. Переможці Конкурсу нагороджуються Почесною грамотою Державного архіву Запорізької області в урочистій обстановці на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області, на яке запрошуються переможці.

5.2. Інформація про кращу публікацію, радіо- та телепередачу, які визначено переможцями конкурсу, розміщується на офіційному веб–сайті Державного архіву Запорізької області.

 

Заступник директора
Державного архіву
Запорізької області                                                                              О.Л. Пилявська