Завдання та функції

| Печать |

Державний архів Запорізької області
69095, м . Запоріжжя, вул. Українська, 48, e-mail:  Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ;

web : http://archivzp.gov.ua

Основні напрямки роботи

Основними завданнями Державного архіву Запорізької області є: забезпечення реалізації державної політики на території Запорізької області у галузі архівної справи та діловодства;

здійснення управління архівною справою і діловодством на території Запорізької області, координація діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, зокрема приватних архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (приватні архіви) у питаннях архівної справи і діловодства;

внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;

проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ.

Державний архів Запорізької області діє на підставі Положення, затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 05.12.2018 № 646 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області».

Структура Державного архіву Запорізької області

У структурі Державного архіву Запорізької області 7 відділів з основної діяльності:

Основні функціональні обов’язки та повноваження

структурних підрозділів

Відділ підготовки аналітичних матеріалів та документаційного забезпечення

Здійснює правове забезпечення діяльності Державного архіву Запорізької області;

Забезпечує реалізацію в межах повноважень державної політики з питань кадрової роботи, державної служби, запобігання та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області;

Організовує документообіг в Державному архіві Запорізької області; здійснює контроль за своєчасним розглядом та проходженням документів, за своєчасним виконанням завдань, що передбачені документами, узагальнення підсумків їх виконання, здійснює зняття документів з контролю;

Забезпечує проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Державного архіву Запорізької області.

Відділ організації і координації архівної справи

Здійснює контроль за впровадженням законодавчих актів і нормативно-методичних документів з питань архівної справи і діловодства в державних архівних установах області, сприяє їх впровадженню в інших державних органах, установах, організаціях, підприємствах, незалежно від форм власності та підпорядкування.

Спільно з державними архівними установами області здійснює розробку основних напрямків і перспектив розвитку архівної справи в області, контролює хід їх реалізації.

Поширює науково-технічну інформацію з архівної справи та діловодства, організовує роботу інформаційно-довідкової служби Державного архіву Запорізької області.

Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства

Контролює впровадження нормативно-методичних документів з питань архівної справи і діловодства, складання та дотримання номенклатур справ на підприємствах, установах, організаціях та об’єднань громадян незалежно від форм власності та підпорядкування. Контролює збирання на території області документальних пам’яток.

Контролює реалізацію переважного права держави на придбання профільних архіву документів у разі їх продажу, збирання на території області документальних пам’яток, готує подання до суду заяв про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий.

Відділ зберігання, обліку та довідкового апарату

Забезпечує державний облік документів Національного архівного фонду. Організовує роботу щодо включення унікальних документів до Державного реєстру Національного культурного надбання і обов’язкового страхування.

Здійснює контроль з питань забезпечення збереженості, державного обліку документів НАФ в державних архівних установах області, інших власників документів НАФ України.

Створює та вдосконалює систему науково-довідкового апарату до документів, приймає участь у створенні та розвитку автоматизованих систем обліку документів та пошуку інформації по них.

Відділ інформації та використання документів

Здійснює контроль з питань використання документів НАФ та довідкового апарату до них в державних архівних установах області, інших власників документів НАФ. Забезпечує надання архівної інформації для заінтересованих установ, довідок соціально-правового характеру громадянам. Готує публікації наукового та популярного характеру за документами Державного архіву Запорізької області.

Відділ забезпечення фізичної збереженості документів та інформаційних технологій

Здійснює виготовлення страхового фонду, реставрацію, ремонт документів Національного архівного фонду. Надає методичну допомогу та консультації з питань збереженості документів Національного архівного фонду.

Забезпечує створення, розвиток та експлуатацію інформаційної системи Державного архіву Запорізької області, впровадження інформаційних технологій у діяльність архіву, методичний супровід сфери інформаційних технологій та безпеки інформації в архівній галузі, функціонування, редагування, супроводу галузевого веб-порталу як складової інформаційної системи, організацію електронного документообігу, функціонування системи електронного документообігу, адміністрування та захист інформації.

Фінансово-господарчий відділ

Забезпечує фінансовий супровід діяльності Державного архіву Запорізької області.

Бере участь в плануванні капітальних вкладень на капітальний і поточний ремонт приміщень архіву, веде облік фактичних затрат по капіталовкладеннях з державного бюджету.

Здійснює матеріально-технічно забезпечення діяльності Державного архіву Запорізької області.

Переглянути текст Положення про Державний архів Запорізької області