Перелік основних чинних нормативно-правових актів, що визначають повноваження Державного архіву Запорізької області

28.10.2013 12:55

Печать

станом на 01.01.2019

1. Конституція України

2. Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» у редакції Закону України від 13.12.2001 № 2888-III зі змінами;

3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.99 № 586-XIV зі змінами;

4. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 № 394/96-ВР, зі змінами;

5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 № 2657-XII зі змінами;

6. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI, зі змінами;

7. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22 травня 2003 року № 851-IV, зі змінами;

8. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, зі змінами;

 1. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII;
 2. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, зі змінами;
 3. Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» від 09.04.2015 № 316-VIII;
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.98 № 639 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» зі змінами;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2007 № 1004 «Про проведення експертизи цінності документів» зі змінами;
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 584 «Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві»;
 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію»;
 9. Постанова Кабінету Міністрів України України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;
 10. ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів»;
 11. ГСТУ 55.001-98 «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду»;
 12. Наказ Міністерства юстиції України від 10.02.2012 № 232/5 «Про затвердження Типового положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.02.2012 за № 202/20515 із змінами;
 13. Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884;
 14. Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116;
 15. Наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 2438/5 «Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 р. № 1983/24515, із змінами;
 16. Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1228/5 «Про затвердження Типового положення про експертно-перевірну комісію Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державного архіву області, міст Києва і Севастополя», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1063/23595 із змінами;
 17. Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1226/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію архівного відділу районної, районної у мм. Києві і Севастополі державної адміністрації, міської ради», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1061/23593 із змінами;
 18. Наказ Міністерства юстиції України від 19.06.2013 № 1227/5 «Про затвердження Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 р. за № 1062/23594 із змінами;
 19. Наказ Міністерства юстиції України від 02.06.2014 № 864/5 «Про затвердження Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 2014 р. за № 592/25369;
 20. Наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2014 № 1117/5 «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2014 р. за № 810/25587, із змінами;
 21. Наказ Міністерства юстиції України від 01.09.2014 № 1445/5 «Про затвердження Порядку підготовки архівними установами документів Національного архівного фонду до експонування на виставках та в інших інформаційних заходах», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України04 вересня 2014 за № 1072/25849;
 22. Наказ Міністерства юстиції України від 11.11.2014 № 1886/5 «Про затвердження Порядку роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2014 р. за № 1421/26198;
 23. Наказ Міністерства юстиції України 23.01.2015 № 89/5 «Про затвердження Порядку проведення перевірок стану архівної справи в архівних установах України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2015 р. за № 80/26525;
 24. Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 250/26695;
 25. Наказ Міністерства юстиції України 02.03.2015 № 295/5 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 березня 2015 р. за № 251/26696;
 26. Наказ Міністерства юстиції України від 16.03.2015 № 366/5 «Про внесення змін до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2015 р. за № 297/26742;
 27. Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 674/5 «Про затвердження Порядку доступу до виборчої документації тимчасового строку зберігання», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 р. за № 529/26974;
 28. Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181, із змінами;
 29. Наказ Міністерства юстиції України від 27.05.2015 № 797/5 «Про затвердження Положення про організацію роботи архівів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 2015 р. за № 624/27069;
 30. Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2015 № 1612/5 «Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 вересня 2015 р. за № 1044/27489;
 31. Спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272 «Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2015 р. за № 1117/27562;
 32. Наказ Міністерства юстиції України від 16.06.2016 № 1693/5 «Про затвердження Типового положення про архівний відділ міської ради», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2016 р. за № 885/29015;
 33. Наказ Міністерства юстиції України від 27.11.2017 № 3790/5 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для архівних установ України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2017 р. за № 1446/31314.
 34. Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 05.12.2018 № 646 «Про затвердження Положення та складу колегії Державного архіву Запорізької області»;
 35. Положення про відділи Державного архіву Запорізької області та режимно-секретну службу.