Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ДОВІДКА про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2015 року

ДОВІДКА

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2015 року


На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630. Державним архівом Запорізької області у І кварталі 2015 року було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 31.03.2015 № 24, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 31.03.2015 № 23.

Протягом звітного періоду 2015 року у зв’язку із зміною режиму роботи в Державному архіві Запорізької області директором був виданий наказ від 31.03.2015 № 25 «Про організацію проведення «гарячої» телефонної лінії в Державному архіві Запорізької області».

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 9.00 до 18.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

У Державному архіві Запорізької області» щосереди за телефоном (0612) 62 05 21 проводиться «гаряча» телефонна лінія.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 212 громадян, керівництвом архіву – 11, всього – 223 особи.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

З метою інформаційного забезпечення громадян на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщені рубрики «Звернення громадян», «Інформуємо громадськість», у яких розміщується інформація щодо порядку доступу до архівних документів та інформації в них, а також такі матеріали: нормативно-правова база, довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально, особистий прийом громадян, доступ до публічної інформації, державні послуги, соціально-правові запити, форми документів для соціально-правових запитів.

Надані роз’яснення про порядок подання запитів щодо отримання відомостей з документів архіву, надані витяги з законодавчих актів з посиланнями на статті законів, роз’яснення щодо запитів, які не відносяться до публічної інформації.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально розміщалися на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

На сайті Державного архіву Запорізької області представлені Закони України, що регулюють питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права забезпечення відстоювання своїх прав і законних інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, нормативно-правова база щодо порядку розгляду звернень громадян, порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Запорізької області, про засади запобігання та протидії корупції.

На засіданні колегії 21.01.2014 розглядалося питання «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2014 рік», було прийнято відповідне рішення.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 06.01.2015, 13.01.2015, 20.01.2015, 27.01.2015, 02.02.2015, 10.02.2015, 17.02.2015, 24.02.2015, 03.03.2015, 10.03.2015, 17.03.2015, 31.03.2014 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, були надані доручення.

У І кварталі 2015 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 861 звернення від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (у І кварталі 2014 р. ‑ 744).

Кількість виконаних запитів ‑ 751, з них надано 506 позитивних відповідей (67 %), 36 (5 %) – надано рекомендації про місцезнаходження документів (у І кварталі 2014 р. виконано 684 запити, з них 446 запитів з позитивним результатом (64 %), переслано за належністю – 36 (5 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 318;

– про підтвердження стажу роботи – 127;

– про майнові права – 107;

– про заробітну плату – 15;

– про підтвердження депутатської діяльності – 7;

– про репресії та розкуркулення – 15;

– про примусове вивезення до Німеччини – 5;

– про нагородження орденами і медалями – 2;

– тематичних (про перейменування підприємств, установ і організацій, надання статутних документів, встановлення правонаступництва та ін.) – 60 та ін.

Протягом І кварталі 2015 року надійшло запитів від інвалідів - 5.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 212 громадян, керівництвом архіву – 11, всього – 223 особи.

Прогнозується збільшення запитів про актові записи цивільного стану у зв’язку з прийняттям на державне зберігання документів відділів РАЦС до 1938 року включно, підтвердження майнових прав, національності, на тому ж рівні прогнозується кількість запитів щодо підтвердження стажу роботи, заробітної плати.

Протягом звітного періоду розгляд звернень громадян проводився відповідно до Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.96 № 393/96-ВР, порушень термінів розгляду звернень громадян не було.

26 березня ц.р. Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій в рамках роботи курсів підвищення кваліфікації було проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань забезпечення упорядкування та використання архівних документів для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

 

Заступник начальника відділу інформації та використання документів

І.В. Козлова