Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 2014 рік

У Державному архіві Запорізької області постійно забезпечується вжиття щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби, періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції.

12.02.2014 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області, за результатами підготовленої довідки «Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2013 році» прийнято відповідне рішення за № 4.

15.10.2014 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області, за результатами підготовленої довідки «Про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2014 року», прийнято відповідне рішення за № 5.

Протягом 2014 року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області 27.01.2014, 17.02.2014, 03.03.2014, 11.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 27.10.2014, 23.12.2014 розглядалися питання щодо попередження корупційних діянь.

В Державному архіві Запорізької області наказом від 21.01.2014 № 6 затверджений план роботи з кадрами, підготовки кадрового резерву та забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції Державного архіву Запорізької області у 2014 році, яким передбачено заходи щодо запобігання та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» наказом директора Державного архіву Запорізької області від 01.12.2014 № 69 затверджено нову редакцію Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Запорізької області та призначення відповідальної особи за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Запорізької області.

Процедура добору кадрів для державної служби здійснюється відповідно чинного законодавства. З моменту набрання чинності статті 11 Закону України «Про засади і запобігання і протидії корупції» прийняття на державну службу відбувається лише за умови проходження кандидатом спеціальної перевірки.

Конкурс на заміщення посад державних службовців у 2014 році оголошувався двічі (червень, листопад) на посаду головного спеціаліста-архівіста відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (було 2 вакансії). Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади державних службовців були розміщені у газеті обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда», а також на офіційному сайті Державного архіву Запорізької області.

Претенденти на посади державної служби Державного архіву Запорізької області ознайомлені під розпис із Загальними правилами поведінки державних службовців, а також з обмеженнями щодо прийняття на державну службу та її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції».

Відповідно до Законів України «Про державну службу» і «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, абзаців третього і п’ятого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 19.12.2014 № 678 «Про проведення в обласній та районних державних адміністраціях перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», підготовлено та затверджено План заходів щодо забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», у Державному архіві Запорізької області.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», у березні 2014 року було організовано подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Заступник директора Державного архіву Запорізької області Пилявська О.Л. провела в лютому 2014 року у Державному архіві Запорізької області тематичний семінар для державних службовців щодо роз’яснення порядку заповнення та подання ними Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Своєчасно було надано 22 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасне подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.12.2013 № 633, 04-05 березня 2014 року проведено щорічне оцінювання виконання державними службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них обов’язків і завдань за 2013 рік. Високу оцінку отримало 14 державних службовців, добру – 3. Державних службовців, які проходили щорічну оцінку, ознайомлено з підсумками її проведення, заповнені бланки щорічної оцінки долучено до їх особових справ.

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи навчався у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції.

Також у Державному архіві Запорізької області продовжено практику внутрішнього вивчення антикорупційного законодавства.

Із 04.06.2014 набрав чинності Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Забезпечено ознайомлення державних службовців зі змінами антикорупційного законодавства.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державного архіву Запорізької області, постійно оприлюднюється на веб-сайті архіву у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Упродовж 2014 року не було виявлено прогалин чи колізій у законодавчому полі, віднесеному до сфери діяльності Державного архіву Запорізької області, що сприяли або могли б сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Станом на 31.12.2014 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області не відбулось, також посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також архівом взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Керівництво та відповідальні працівники постійно вживають заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебуває на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців архіву.

У Державному архіві Запорізької області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

Питання додержання вимог антикорупційного законодавства постійно перебуває на у керівництва Державного архіву Запорізької області

 

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації

архівної справи та з питань кадрової роботи

О.В. Видавська