Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Протокол переговорів з учасником.

ПРОТОКОЛ

переговорів між Державним архівом Запорізької області та Концерном «Міські теплові мережі» щодо закупівлі послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді в одного учасника

 

06.02.2012, 11-00, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, каб. 49

 

Замовник: Державний архів Запорізької області.

Учасник: Концерн «Міські теплові мережі».

 

На переговорах присутні:

від замовника – заступник директора Державного архіву Запорізької області, голова комітету з конкурсних торгів О.Л. Пилявська;

від учасника – технічний директор, голова комітету з конкурсних торгів                І.Г. Тихенький, заступник начальника відділу збуту В.П. Філоненко.

 

Порядок денний:

 

1. Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг з постачання водяної пари і гарячої води, (включно з холодоагентами), послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі».

 

СЛУХАЛИ:

1. Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про необхідність закупівлі послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області у Концерну «Міські теплові мережі». Дія попередніх договорів з філіями Концерну закінчилася 31.12.2011. Між Державним архівом Запорізької області та Концерном узгоджено відповідним актом взаєморозрахунки за січень 2012 року, тому строк надання послуг у договорі за результатами процедури закупівлі буде визначено лютий 2012 року – грудень 2012 року.

Крім того, відповідно до Закону України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон) окремими законами України визначаються особливості здійснення закупівлі послуг з централізованого постачання теплової енергії.

А на сьогодні відсутні чинні нормативно-правові акти, що регулюють питання закупівлі централізованого постачання теплової енергії, у зв’язку з чим його закупівлю необхідно здійснювати у порядку та за процедурами, передбаченими Законом.

Комітетом з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області було вирішено застосувати процедуру закупівлі послуг в одного учасника (протокол від 31.01.2012 № 2) – Концерну «Міські теплові мережі» через те, що він є єдиним постачальником теплової енергії у м. Запоріжжі, який укладає договори на постачання теплової енергії зі споживачами всіх районів міста Запоріжжя. Згідно з розпорядженням Антимонопольного комітету України 12.12.2006 № 537-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій», яке зареєстровано  в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за № 1358/13232, Концерн «Міські теплові мережі» внесено до Переліку суб’єктів природних монополій, який розміщено на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України http://www.amc.gov.ua/.

За результатами попередніх переговорів Концерном було надано пакет відповідних документів у листі від 27.01.2012 за № 514/15-8, включаючи інформацію про відповідність організації кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону.

У вищевказаних документах Концерном було надано плановий обсяг теплової енергії на 2012 рік за об’єктами Державного архіву Запорізької області:

Орджонікідзевський район за адресою: пр. Леніна, 162-6 – 207,4 Гкал на суму 179181,16 грн.;

Жовтневий район за адресою: вул. Українська, 48 – 257,714 Гкал на суму 222649,43 грн.

Згідно з повідомленням від 02.02.2012 № 98 про обсяги асигнувань Державного бюджету на 2012 рік, Державному архіву Запорізької області за КЕКВ 1161 (оплата теплопостачання) на 2012 рік виділено 399170 грн. Різниця між очікуваною вартістю предмета закупівлі  послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області, яку вже розпочато, і планом асигнувань складає 2661 грн.

Через це внесено зміни до річного плану закупівель Державного архіву Запорізької області на 2012 рік (протокол від 06.02.2012 № 3).

Пилявська О.Л. звернулася з проханням переглянути планові обсяги теплової енергії на 2012 рік у бік зменшення для будівель Державного архіву Запорізької області.

 

ВИСТУПИЛИ:

Тихенький І.Г., технічний директор, голова комітету з конкурсних торгів Концерну «Міські теплові мережі».

Запропонував остаточну ціну пропозиції та обсяги теплової енергії до договору про закупівлю теплової енергії за державні кошти:

до Лоту № 1 (корпус 2 Державного архіву Запорізької області, м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б) – 207,40 Гкал. на суму 179181,16 грн. з ПДВ;

до Лоту № 2 (корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48) – 254,634 Гкал. на суму 219988,84 грн. з ПДВ.

 

СХВАЛИЛИ:

1. Погодити такі обсяги та суми послуг з постачання теплової енергії в гарячій воді на об’єкти Державного архіву Запорізької області від Концерну «Міські теплові мережі» на лютий 2012 року – грудень 2012:

Орджонікідзевський район за адресою: пр. Леніна, 162-6 – 207,4 Гкал на суму 179181,16 грн.;

Жовтневий район за адресою: вул. Українська, 48 – 254,634 Гкал на суму 219988,84 грн.

2. Договори про закупівлю за результатами процедури закупівлі в одного учасника укласти з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 01.06.10 № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

3. Цей протокол скласти та підписати у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, з яких один примірник знаходиться у Замовника, а другий – в Учасника.

 

 

Від Замовника:

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Державного

архіву Запорізької області О.Л. Пилявська

 

 

Від Учасника:

 

 

Технічний директор, голова комітету

з конкурсних торгів Концерну

«Міські теплові мережі»               І.Г. Тихенький

 

 

 

Заступник начальника відділу збуту

Концерну «Міські теплові мережі»                 В.П. Філоненко