Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ЗВІТ про результати проведення переговорної процедури закупівлі

ЗВІТ

про результати проведення переговорної процедури закупівлі
2 від 21.04.2015


1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

2. Предмет закупівлі: Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.

2.1. Найменування.

2.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095 (за адресою замовника), проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень – грудень 2015 року.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування переговорної процедури закупівлі: www.archivzp.gov.ua.

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №096457, «ВДЗ» №219(25.03.2015) від 25.03.2015.

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 25.03.2015, №096457/1.

3.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №101682, «ВДЗ» №223(31.03.2015) від 31.03.2015.

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: №116158, «ВДЗ» №236(20.04.2015) від 20.04.2015.

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі: 16.03.2015.

5. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце): 20.03.2015, час: 10-00, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, каб. 2.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з податком на додану вартість): 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 89000,00 (вісімдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.).

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

7.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: вул. Запорізька, 15, м. Запоріжжя, 69002, тел. (0612) 13 11 32, факс (0612) 62 20 11.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 14.04.2015; 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 89000,00 (вісімдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.).

9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель": на запит Державного архіву Запорізької області від 16.03.2015 № 01-26/0198, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII, Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було надано необхідний пакет документів про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII:

довідку про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки від 18.03.2015 № 19/2-493Рб;

довідку щодо дозволу або ліцензії на виконання певних робіт та послуг від 18.03.2015 № 19/2-494Рб;

довідку про наявність підстав для застосування процедури закупівлі від 18.03.2015 № 19/2-495Рб;

довідку про виконання аналогічних договорів та досвід роботи від 18.03.2015 № 19/2-496Рб;

довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення від 18.03.2015 № 19/2-497Рб;

баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р., довідку Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 19.03.2015 № 32-05/139 про відсутність заборгованості за кредитами, відсотками.

Також було надано для ознайомлення копії наказу про призначення керівника УДСО, положення про Управління, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 № 207837, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків від 13.05.2010 № 34/10/29-028, свідоцтва № 100150345 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ № 060936, ліцензії АЕ № 184858 на надання послуг з охорони власності та громадян.

11. Інша інформація.

Державним архівом Запорізької області, як замовником, застосовано переговорну процедуру закупівлі відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, тому з територіальним підрозділом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ у Запорізькій області (Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) проведено переговори щодо закупівлі послуг охоронців.

12. Склад комітету з конкурсних торгів:

Пилявська О.Л., голова комітету з конкурсних торгів;

Тарасенко О.В., начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В., науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О., головний спеціаліст – керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В., головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.


Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська