Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

РІШЕННЯ № 3

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

29.01.2014

м. Запоріжжя

№ 3

 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

зі зверненнями громадян за 2013 рік

Колегія відмічає, що проведений аналіз роботи зі зверненнями громадян в Державному архіві Запорізької області свідчить, що ця робота ведеться постійно і спрямована на її покращення.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7.

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

На засіданнях колегії 23.01.2013, 24.04.2013, 17.07.2013, 23.10.2013 розглядалися питання «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян», було прийнято відповідні рішення.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально розміщалися на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 28.01.2013, 11.02.2013, 18.03.2013, 08.04.2013, 20.05.2013, 10.06.2013, 01.07.2013, 15.07.2013, 12.08.2013, 16.08.2013, 27.08.2013, 02.09.2013, 09.09.2013, 16.09.2013, 23.09.2013, 01.10.2013, 07.10.2013, 14.10.2013, 21.10.2013, 28.10.2013, 04.11.2013, 18.11.2013, 25.11.2013, 23.12.2013 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, були надані доручення.

Під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення представниками Державного архіву Запорізької області значна увага приділяється виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За звітний період 2013 року проведено 9 перевірок архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи та діловодства, упорядкуванням документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпеченням формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду, в т.ч. 5 (п’ять) комплексних перевірок архівних відділів Новомиколаївської, Пологівської, Приазовської, Токмацької райдержадміністрацій та сектору з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації, архівного відділу Мелітопольської міської ради, 2 (дві) контрольні перевірки архівних відділів Бердянської райдержадміністрації та Запорізької міськради.

Проведено одну перевірку роботи архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради.

У 2013 році до Державного архіву Запорізької області надійшло всього запитів від громадян України, фізичних і юридичних осіб колишніх республік СРСР та дальнього зарубіжжя соціально-правового характеру, тематичних, генеалогічних, за актами цивільного стану 3555.

Кількість питань, порушених у зверненнях, на які було надано інформаційні документи ‑ 3608, з них надано 2239 позитивних відповідей (62 %), 169 (5 %) – надано рекомендації про місцезнаходження документів.

З них ‑ 1847 запитів соціально–правового характеру, виконано 1900 запитів, з них із позитивним результатом – 1184 запити (62%).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про підтвердження стажу роботи – 613;

– про підтвердження трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років – 31;

про майнові права – 657;

– про заробітну плату – 194;

– про репресії та розкуркулення – 58;

– про примусове вивезення до Німеччини – 32;

– про підтвердження депутатської діяльності – 26;

– про нагородження орденами і медалями – 19 та ін.

У 2013 році було виконано запитів від громадян України, колишніх республік СРСР та дальнього зарубіжжя про акти цивільного стану – 1219, родовід – 96, тематичних – 393.

Протягом 2013 року надійшло запитів від інвалідів – 22, чорнобильців – 1, пенсіонерів – 283.

За 2013 рік до Державного архіву Запорізької області надійшло 7 (сім) звернень з Урядової телефонної «гарячої лінії».

На особистому прийомі було прийнято 897 громадян.

Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 19.02.2013 проведено тематичний короткотерміновий семінар «Робота сучасних архівів в умовах діючої нормативно-методичної бази» з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів, їх обліку та використання.

02 жовтня 2013 року Державним архівом Запорізької області разом із Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань забезпечення збереженості архівних документів для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів. Зі слухачами обговорені особливості ведення діловодства за зверненнями фізичних і юридичних осіб в архівних установах області та проведено круглий стіл на тему: «Облік документів в архівних відділах райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівах».

На семінарі було презентовано та надано архівістам для користування в роботі Методичні рекомендації, розроблені Державним архівом Запорізької області: «Організація роботи експертної комісії архівного відділу районної державної адміністрації, міської ради.» та «Реєстрація звернень фізичних і юридичних осіб в архівних установах області».

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу інформації та використання документів Величко О. Г. взяти до відома.

2. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О. Г.:

2.1. забезпечити неухильне виконання вимог законодавства України щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення; термін виконання – постійно;

2.2. забезпечувати постійний уважний розгляд звернень громадян, отриманих на Урядовій телефонній «гарячій лінії» та оперативно вирішувати порушені у них питання;

2.3. забезпечити надання інформації про стан роботи із зверненнями громадян до Укрдержархіву щопівроку, до облдержадміністрації – щоквартально;

2.4. забезпечити організацію проведення «гарячої» телефонної лінії в Державному архіві Запорізької області; термін виконання – січень 2014 року;

2.5. під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення приділяти увагу виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

3. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 31.01.2014 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.

 

Голова колегії

О.С.Тедєєв

Секретар колегії

А.А.Федько