ЗВІТ про результати виконання плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні

звіт

про результати виконання плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» Державним архівом Запорізької області за Іквартал 2011 року

 

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.11.2010 № 382 «Про затвердження плану заходів на 2011 рік щодо реалізації Концепції подолання корупції в України «На шляху до доброчесності» Державним архівом Запорізької області протягом І кварталу 2011 року було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією.

Протягом звітного періоду постійно проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення положень Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності», схваленої Указом Президента України від 11.09.2006 № 742/2006 та розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.08.2007 № 657-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності».

Протягом кварталу на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися наступні питання щодо попередження корупційних діянь:

- 24.01.2011 - про лист облдержадміністрації від 17.01.2010 № 08-41/382 «Про аналіз порушень Закону України «Про боротьбу з корупцією» за 2010 рік»;

- про наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 за № 1089/18384 із змінами і доповненнями, зокрема, розділ IV. Запобігання проявам корупції;

- 07.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 31.01.2011 № 08-41/382-3 «Про проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України» та надісланий проект Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції в України», який внесений на розгляд Верховної Ради Президентом України В.Ф. Януковичем, для організації його вивчення державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування;

- 21.02.2011 - про лист облдержадміністрації від 02.02.2011 № 00276/08-41 «Про стан та результати роботи щодо реалізації антикорупційного законодавства у 2010 році»;

- 14.03.2011 - про методичні комендації щодо заповнення державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функції держави, «Декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї», затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.04.2001 № 175 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну № 140 від 27.02.2002).

З боку директора, заступника директора, начальників відділів Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за належним виконанням спеціалістами Державного архіву Запорізької області своїх посадових обов’язків.

З боку начальників відділів забезпечено належний контроль за недопущенням випадків надання неправдивої (недостовірної) звітності, інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації, Державного комітету архівів України, інших установ та організацій, яких така інформація стосується. Протягом I кварталу 2011 року таких випадків не встановлено.

З боку керівництва Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за недопущенням випадків безпідставної відмови спеціалістами відділів юридичним та фізичним особам у наданні інформації, яка їх стосується, або надання неякісної інформації. У звітному періоді подібних випадків не зафіксовано.

Проведено певну роботу, спрямовану на удосконалення рівня планування роботи Державного архіву Запорізької області, відділів та спеціалістів.

У лютому 2011 року було проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2010 рік. У процесі здійснення щорічної оцінки увага приділялась дотриманню державними службовцями Державного архіву Запорізької області спеціальних обмежень, спрямованих на запобігання корупції, дисциплінованість, професіоналізм у роботі, етику поведінки та стиль спілкування та принципову оцінку діяльності кожного спеціаліста у звітному періоді, визначені «сильні» та «слабкі» сторони, надані конкретні рекомендації щодо поліпшення якості роботи. Результати щорічної оцінки затверджені наказом директора архіву від 07.02.2011 № 10. П’ятнадцять державних службовців Державного архіву Запорізької області, які підлягали щорічній оцінці, отримали: високу оцінку – 13 осіб, добру – 2 особи. Відповідні звіти про результати щорічної оцінки за 2010 рік були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 09.02.2011 № 01-04/94 та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 14.03.2010 № 01-28/146.

У І кварталі цього року не було призначень на посади державних службовців, тому що призупинено зайняття вакантних посад.

У Державному архіві області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебувало на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Державного архіву Запорізької області. Протягом I кварталу 2011 року серед державних службовців Державного архіву Запорізької області фактів корупційних проявів не виявлено.

Інформуємо, що у I кварталі 2011 року посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області, то на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 26.01.2011 розглянуто питання «Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2010 році» та прийнято відповідне рішення за № 5. Стан виконавської дисципліни постійно аналізується, що значною мірою впливає на її покращення. На нарадах у директора щотижня розглядаються питання щодо контролю за виконанням планів та завдань, запитів соціально-правового характеру, дотримання виконавської дисципліни.

 

 

 

Директор                                                                                                              О.С. Тедєєв