Архівні установи області

Перелік архівних установ

До системи архівних установ області входить Державний архів Запорізької області, 5 архівних відділів райдержадміністрацій, 4 архівних відділи міських (колишніх міст обласного значення) рад та архівне управління Запорізької міської ради.

В Запорізькій області є 44 трудових архіви, створені районними, сільськими, селищними та міськими радами.