«Розбудова Української держави на Запоріжжі (1917 – 1919 рр.)»

П'ятниця, 10 листопада 2017, 08:40

Друк

Бурхливі революційні події 1917 р. призвели до падіння Російської імперії і надали історичний шанс українському народові реалізувати своє право на самовизначення, на розбудову власної незалежної держави. З самого початку Україна в силу об'єктивних причин опинилася в епіцентрі боротьби різних зовнішніх сил та неодноразово зазнавала воєнної агресії з боку сусідніх країн. Але незважаючи на всі об'єктивні і низку суб'єктивних чинників (головним з яких була відсутність єдності української нації, яка ще не повністю сформувалася) український народ доклав героїчних зусиль для розбудови власної держави. Протягом 1917-1921 рр. українська державність набувала різних форм (Українська Народна Республіка періоду Центральної Ради і часів Директорії, Українська Держава гетьмана П. Скоропадського, Західно-Українська Народна Республіка) і закріпила в свідомості всього українства давню ідею самостійної держави, яка бере свій початок ще з часів гетьмана Б. Хмельницького.

Представляємо добірку документів, яка дає змогу ознайомитися з подіями, що відбувалися на території Запорізького краю протягом 1917 – 1919 рр.

 

Тематичний перелік до виставки

«Розбудова Української держави на Запоріжжі (1917 – 1919 рр.)»

 

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

6 грудня 1917 р.

Витяг з протоколу з’їзду Олександрівської повітової ради від 5 грудня 1917 р. про визнання влади Центральної Ради

Ф-48, оп. 2, спр. 2, арк. 62 а

2.

2 березня 1918 р.

Циркуляр Народного Міністерства справ судових УНР про перехід на Григоріанський календар та середньоєвропейський час

Ф-257, оп. 2. спр. 6, арк. 18

3.

26 квітня 1918 р.

Циркуляр Катеринославської губернської революційної ради про опублікування ІІІ та ІV Універсалів Української Центральної Ради

Ф-24, оп. 7, спр. 42, арк. 8

4.

29 квітня 1918 р.

Циркуляр Катеринославської губернської революційної ради з постановою Міністерства Внутрішніх справ про українізацію

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 7 - 8

5.

4 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового комісара з вимогою негайно вивісити всім установам національний прапор України

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41

6.

12 травня 1918 р.

Циркуляр Катеринославського повітового коменданта про обрання Гетьманом П. Скоропадського та перехід з 29 квітня під його контроль всіх державних установ

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 26

7.

15 травня 1918 р.

Постанова Олександрівської міської управи про оприбуткування пожертвуваних Є.К. Лазаренком, Олександрівським повітовим комісаром, коштів на відкриття в м. Олександрівськ вищої української школи

Ф-24, оп. 7, спр. 87, арк. 34

8.

23 травня 1918 р.

Лист Петрово-Строганівської волосної земської управи до Степнянської селянської управи про переведення діловодства на українську мову як державну

Ф-96, оп. 2, спр. 5, арк. 6

9.

24 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового старости про заміну в установах офіційних документів УНР на документи уряду Української Держави

Ф-64, оп. 3, спр.1, арк. 44, 45, 52

10.

26 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського губернського старости Чернікова про припинення в губернії безладдя

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 50

11.

11 червня 1918 р.

Телефонограма про відкриття в м. Олександрівськ курсів для підготовки вчителів для української школи

Ф-48, оп. 2, спр. 6, арк. 52

12.

9 жовтня 1918 р.

Наказ Дубовського старости Катеринославського повіту про направлення призовних списків 1920 р., до яких були внесені дані про не громадян УНР

Ф-59. оп. 2. спр. 17, арк. 72

13.

24 листопада 1918 р.

Наказ Директорії про надання допомоги армії УНР

Ф-59, оп. 2, спр. 17, арк. 31

14.

26 листопада 1918 р.

Наказ по армії Української Народної Республіки про пільги військовим та членам їх родин

Ф-59. оп. 2, спр. 17, арк. 36

15.

6 грудня 1918 р.

Наказ по Олександрівській залозі Республіканських військ про призначення сотника Гладніва Олександрівським повітовим комендантом

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 91

16.

9 грудня 1918 р.

Наказ Катеринославського повітового комісара про відновлення всіх демократичних міських та земських установ самоврядування

Ф-59, оп. 2, спр. 17, арк. 30

17.

10 січня 1919 р.

Оголошення Олександрівського повітового комісара Лазаренка про ведення грошової одиниці – гривні

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 35

18.

16 січня 1919 р.

Оголошення Олександрівської міської управи про збирання для Українських республіканських військ білизни

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 95

 

Укладач: Заступник начальника відділу інформації та використання документів

Козлова І.В.