Нормативно-правова база

Друк

Указ Президента України

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/109/2008


 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

Про Національний архівний фонд та архівні установи (із змінами)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3814-12

 

Про звернення громадян (із змінами)

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр

 

Про інформацію

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12

 

Про доступ до публічної інформації

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 

Про захист персональних даних

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

 

Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/316-19

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/639-98-%D0%BF

 

Про затвердження переліку документів, що підтверджують досвід роботи у сільському господарстві

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248409701


Накази Міністерства юстиції України


Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0810-14

 

Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0251-15

 

Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0428-13/paran13#n13

 

Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам (Затверджено наказом Міністерства юстиції України 19.11.2013 № 2438/5)

 

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0736-15

 

Про затвердження Порядку долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в цих документах

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1044-15

 

Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1077-15

 

Спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272 «Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства»

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1117-15

 

Наказ Міністерства юстиції України "Про затвердження Порядку внесення змін до актових записів цивільного стану (метричних записів), що зберігаються в державних архівах, та їх анулювання" від 24.04.2017 р. № 1350/5

 

Відомості про місцезнаходження документів організацій та підприємств м. Чорнобиля та м. Прип’яті, евакуйованих у 1986 році та ліквідованих (із змінами та доповненнями) станом на 01.03.2013 (Відомості (PDF))