«З історії міста Оріхова»

Середа, 25 листопада 2015, 15:50

Друк

Наприкінці ХVІІІ століття розпочалося активне освоєння безкрайніх степів Приазов’я. На нових територіях дуже швидко зростали нові поселення, серед яких був й Оріхів. У 1799 р. з Великого Токмаку до нового поселення були переведені всі повітові органи управління, або як тоді писали «присутственные» місця Маріупольського повіту. В 1801 р. Оріхів, першим на території сучасної Запорізької області, отримав статус міста, а у 1802 р. став центром Мелітопольського повіту Таврійської губернії. Такий статус Оріхів зберігав близько 40 років, до переведення повітових установ до м. Мелітополь у 1842 р. Після чого Оріхів був переведений до розряду заштатних міст нового Бердянського повіту Таврійської губернії, створеного за рахунок розукрупнення Дніпровського та Мелітопольського повітів.

Представляємо добірку документів, яка дає змогу ознайомитися з подіями, що відбувалися у м. Оріхів у першій половині ХIХ ст.


Тематичний перелік до виставки

«З історії міста Оріхова»

 

№ з/п

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Примітки(номер файла)

1.

4 червня 1838 р.

З «Відомості про училища Мелітопольського повіту за академічний 1837 – 1838 рік»

Ф-109, оп. 1, спр. 51, арк. 405 - 406

2.

не раніше лютого 1838 р.

Повідомлення Штатного смотрителя Оріхівського повітового училища Г. Куплеваського про землетрус в Оріхові

Ф-109, оп. 1, спр. 51, арк. 433

3.

1838 р.

Із «Статистичних відомостей про Мелітопольський повіт за 1838 р.»

Ф-109, оп. 1, спр. 51, арк. 624 - 626

4.

16 червня 1843 р.

«Опис міста Оріхова та його околиць» учителя історії та географії Оріхівського повітового училища Мошкалова С.

Ф-109, оп. 1, спр. 54, арк. 416 - 423

5.

1850 р.

З «Покажчика визначних об’єктів в містах та містечках Бердянського та Мелітопольського повітів Таврійської губернії для Новоросійського календаря на 1850 рік»

Ф-109, оп. 1, спр. 59, арк. 1003, 1006 зв.

 

Укладач: Заступник начальника відділу інформації та використання документів

Козлова І.В.