Інформація про здійснення державної регуляторної політики Державним архівом Запорізької області у 2011 році

Друк

30 січня 2012 року Інформація про здійснення державної регуляторної політики Державним архівом Запорізької області у 2011 році.

 

У 2011 році Державним архівом Запорізької області було видано регуляторний акт - наказ Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445 та офіційно оприлюднено у газеті «Запорізька правда» 5 лютого 2011 року № 18 (22856).

Державний архів Запорізької області не планував у 2011 році підготовку інших проектів регуляторних актів – проектів розпоряджень голови облдержадміністрації та проектів наказів Державного архіву Запорізької області.

Так як підготовка регуляторних актів у 2011 році не планувалася, то у 2011 році громадськість до обговорення проектів регуляторних актів не залучалася.

У 2011 році не планувалося відстеження результативності регуляторних актів.

Для визначення значень показників результативності регуляторного акта, до якого застосовуються заходи з регуляторної діяльності (наказ Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах»), використовуються виключно статистичні дані, його базове відстеження результативності проведено у січні 2012 року, звіт розміщено на сайті Державного архіву Запорізької області (http://www.dazo.ho.ua/). Повторне відстеження цього регуляторного акта буде проведено у липні 2012 року (згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012 № 3 «Про затвердження плану-графіку проведення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів на 2012 рік; наказ розміщено на сайті Державного архіву Запорізької області (http://www.dazo.ho.ua/).

У грудні 2011 року директором архіву було видано наказ від 30.11.2011 № 67 «Про План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Державного архіву Запорізької області на 2012 рік», яким передбачено у ІІ кварталі 2012 року підготовку регуляторного акту – нової редакції наказу Державного архіву Запорізької області «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах». План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Державного архіву Запорізької області на 2012 рік було розміщено на веб-сайті Запорізької обласної державної адміністрації (http://www.zoda.gov.ua/article/1124/plan-z-pidgotovki-proektiv-regulyatornih-aktiv-derzhavnogo-arhivu-zaporizkoji-oblasti.html) та на сайті Державного архіву Запорізької області (http://www.dazo.ho.ua/).


Директор Державного архіву

Запорізької області О.С. Тедєєв