image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Изменить размер шрифта

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Методические рекомендации по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов

Баннер

Голодомор 1932-1933 годов

Баннер

Ко Дню памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне

Баннер

Архивы к 200-летнему юбилею Великого Кобзаря

Баннер

Я маю право!

Баннер

Полезные ссылки:

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2014 рік

На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630. Державним архівом Запорізької області у 2014 році було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7.

Протягом звітного періоду 2014 року у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у Державному архіві Запорізької області, з метою підвищення ефективності роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України директором були видані накази:

від 14.01.2014 № 4 «Про внесення змін до наказу Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7»;

від 14.01.2014 № 5 «Про організацію проведення «гарячої» телефонної лінії в Державному архіві Запорізької області»;

від 24.02.2014 № 14 «Про запровадження Єдиного дня прийому громадян у Державному архіві Запорізької області».

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 8.00 до 17.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 786 громадян, керівництвом – 50 громадян.

На «гарячу» телефонну лінію Державного архіву Запорізької області звернулося 52 особи, яким було надано роз’яснення та рекомендації.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

З метою інформаційного забезпечення громадян на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщені рубрики «Звернення громадян», «Інформуємо громадськість», у яких розміщується інформація щодо порядку доступу до архівних документів та інформації в них, а також такі матеріали: нормативно-правова база, довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально, особистий прийом громадян, доступ до публічної інформації, державні послуги, соціально-правові запити, форми документів для соціально-правових запитів.

Надані роз’яснення про порядок подання запитів щодо отримання відомостей з документів архіву, надані витяги з законодавчих актів з посиланнями на статті законів, роз’яснення щодо запитів, які не відносяться до публічної інформації.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально розміщалися на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

На сайті Державного архіву Запорізької області представлені Закони України, що регулюють питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права забезпечення відстоювання своїх прав і законних інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, нормативно-правова база щодо порядку розгляду звернень громадян, порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Запорізької області, про засади запобігання та протидії корупції.

На засіданнях колегії розглядалися питання: 29.01.2014 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2013 рік», було прийнято відповідне рішення; 28.04.2014 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2014 року», 16.07.2014 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2014 року», 15.10.2014 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 9 місяців 2014 року» були прийняті відповідні рішення.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 16.01.2014, 03.02.2014, 10.02.2014, 17.02.2014, 24.02.2014, 11.03.2014, 31.03.2014, 06.05.2014, 12.05.2014, 19.05.2014, 16.06.2014, 23.06.2014, 30.06.2014, 14.07.2014, 04.08.2014, 11.08.2014, 18.08.2014, 26.08.2014, 09.09.2014, 07.10.2014, 14.10.2014, 22.10.2014, 04.11.2014 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, були надані доручення.

Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів.

Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій протягом звітного періоду було проведено 2 семінари, на яких розглядалися питання щодо порядку доступу громадян до документів НАФ в архівних установах області; особливості використання документної інформації в ході виконання запитів фізичних та юридичних осіб.

26 березня, 23 жовтня Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій в рамках роботи курсів підвищення кваліфікації було проведено тематичні короткострокові семінари з актуальних питань забезпечення упорядкування та використання архівних документів для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів.

Під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення представниками Державного архіву Запорізької області значна увага приділяється виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За звітний період 2014 року проведено 5 перевірок з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи та діловодства, упорядкуванням документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпеченням формування, збереженості, обліку та використання документів Національного архівного фонду: сектору з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації; архівних відділів Михайлівської, Приазовської та Якимівської райдержадміністрацій, архівного відділу Запорізької міської ради. Керівникам та працівникам архівних установ під час проведення перевірок було надано практичні рекомендації щодо організації роботи із зверненнями громадян, проведення особистого прийому громадян, виконання запитів тощо.

Довідки про результати перевіряння роботи архівних відділів надіслані до облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій та міським головам.

У 2014 році до Державного архіву Запорізької області надійшло 3066 запитів соціально–правового характеру від громадян України, колишніх республік СРСР та дальнього зарубіжжя (у 2013 р. ‑ 3555); кількість питань, порушених у зверненнях, що були виконані – 3133, з них виконано з позитивним результатом – 2140 (68 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– за актами цивільного стану – 1129;

– про підтвердження стажу роботи – 566;

– про майнові права – 519;

– тематичних (про перейменування підприємств, установ і організацій, надання статутних документів, встановлення правонаступництва та ін.) – 378;

– про заробітну плату – 167;

– про підтвердження пільгового стажу роботи (зарплати) – 164;

– про репресії та розкуркулення – 51;

– про примусове вивезення до Німеччини – 29;

– про підтвердження депутатської діяльності – 26;

– генеалогічних – 26;

– про нагородження орденами і медалями – 11 та ін.

У 2015 році прогнозується збільшення запитів про актові записи цивільного стану у зв’язку з прийняттям на державне зберігання документів відділів РАЦС до 1938 року включно, підтвердження майнових прав, щодо підтвердження стажу роботи, заробітної плати.

Протягом 2014 року надійшло запитів від інвалідів ‑ 15, учасників війни – 2, дітей війни – 2, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС – 4.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

 

Начальник відділу інформації та використання документів

О.Г. Величко