«Від Олександрівська до Запоріжжя» (до 100-тої річниці перейменування м. Запоріжжя)

Виникнення міста Олександрівськ пов'язано з будівництвом у 70-ті роки XVIII століття Дніпровської лінії укріплень. Будівництво Олександрівської фортеці було розпочато у 1770 році. Поселення, що виникло поряд з фортецею, і дало початок майбутньому місту. У 1785 році Олександрівська фортеця і передмістя перетворилися в посад, а в 1806 році Олександрівськ отримав статус повітового міста.

При підготовці виставки були використані документи Державного архіву Запорізької області і Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України м. Київ.

У другій половині XIX століття у місті з'явилися великі промислові підприємства: завод сільськогосподарського обладнання Коппа, завод сільськогосподарського машинобудування Бадовського, завод сільськогосподарського обладнання Лепп і Вальман (нині "АвтоЗАЗ"). Олександрівськ поступово перетворився в один з центрів сільськогосподарського машинобудування України. Розвитку міста сприяло будівництво в 1870-х роках залізниці, яка з'єднала Олександрівськ з Москвою і Кримом.

З утворенням у липні 1920 р. Олександрівської губернії, повітовий центр перетворюється на губернське місто. Олександрівська губернія об’єднала в собі Бердянський, Мелітопольський, Олександрівський повіти та Хортицьку, Кічкаську волості Катеринославського повіту.

1921 рік приніс Олександрівську нове ім’я. Так повітове місто було перейменоване на Запоріжжя, а Олександрівська губернія на Запорізьку.

При підготовці виставки були використані документи Державного архіву Запорізької області і Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України м. Київ.


Тематичний перелік до виставки

«Від Олександрівська до Запоріжжя»

(до 100-тої річниці перейменування м. Запоріжжя)

Представляємо добірку документів з фондів Державного архіву Запорізької області і Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України м. Київ, яка дає змогу ознайомитися з історією перейменування м. Олександрівська.

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

початок ХХ ст.

Олександрівська земська управа

ф.Р-3325, оп. 1, спр. 487, арк. 18.

2.

початок ХХ ст.

вул. Олександрівська, м. Олександрівськ

ф.Р-3325, оп. 1, спр. 487, арк. 13.

3.

початок ХХ ст.

вул. Соборна, м. Олександрівськ

ф.Р-3325, оп. 1, спр. 487, арк. 15.

4.

1920 р.

Покровська соборна церква м. Олександрівськ

фонд №1, оп. 1п, №2-1853

5.

початок ХХ ст.

Вид частини м. Олександрівськ

фонд №1, оп 1п, №2-1854

6.

29 травня 1920 р.

Стаття з газети «Комуніст» № 119 «Александровск - новый губернский город»

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 4

7.

липень 1920 року

Доповідна записка уповноважених Олександрівського ревкому про виділення Олександрівської губернії

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 2

8.

1920 р.

Доповідь голови Олександрівського повітового військово-революційного комітету Харченка про виділення нової губернської одиниці з центром у м. Олександрівськ, резолюція з'їзду представників Олександрівського, Бердянського, Мелітопольського, Оріхівського, Велико-Токмацького ревкомів, і представника Катеринославського губвиконкому

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 6, 7, 8.

9.

1920 р.

Доповідь Олександрівської ради народного господарства про економічні причини виділення нової губернії з центром у м. Олександрівськ .

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 11-14.

10.

2 липня 1920 р.

Витяг з протоколу № 5 засідання адміністративно-територіальної комісії при НКВС про створення Олександрівської губернії у складі повітів

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 28.

11.

12 липня 1920 р.

Протест делегатів Хортицького волосного з'їзду проти приєднання Хортицької волості до Олександрівського повіту

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 46.

12.

11 серпня 1920 р.

Витяг з протоколу засідання Президії ВУЦВК від 30 липня 1920 р. про затвердження декрету про створення Олександрівської губернії

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 34.

13.

18 грудня 1920 р.

Протокол № 7 засідання губревкому спільно з територіальною комісією про виділення нових повітів в Олександрівській губернії.

ЦДАВО ф.-5, оп. 1, спр. 328, арк. 56-58.

14.

15 березня 1921 р.

Наказ № 19 Запорізького губернського виконавчого комітету про перейменування Олександрівської губернії та м. Олександрівськ

Р-2, оп. 1, спр. 17, арк. 16-16 зв.

15.

23 березня 1921 р.

Постанова ВУЦВК № 135 (доповнення до декрету ВУЦВК від 30 липня 1920 р.) про новий адміністративно-територіальний поділ Олександрівської губернії і її перейменування

Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України 4-26 березня 1921 р. № 4, арк. 129.

16.

лютий 2004 р.

Загальний вид чотирьохарочного, двоярусного моста ім. Б.М. Преображенського що поєднує береги русла «Нового Дніпра» в м. Запоріжжі. Вид № 12.

фотодокумент № 3866

17.

лютий 2004 р.

Загальний вид чотирьохарочного, двоярусного моста ім. Б.М. Преображенського що поєднує береги русла «Нового Дніпра» в м. Запоріжжі. Вид № 13.

фотодокумент № 3867

18.

1 серпня 2006 р.

Загальний вид моста Преображенського і Дніпрогесу. Вид зверху № 1.

фотодокумент № 1250

19.

1 серпня 2006 р.

Загальний вид моста Преображенського і Дніпрогесу. Вид зверху № 2.

фотодокумент № 1251

20.

1 серпня 2006 р.

Загальний вид пр. Леніна (нині пр. Соборний) м. Запоріжжя. Вид зверху.

фотодокумент № 1252

21.

1 серпня 2006 р.

Загальний вид будівлі міськвиконкому м. Запоріжжя. Вид зверху.

фотодокумент № 1253

22.

10 червня 2008 р.

Історико-культурний комплекс «Запорізька Січ» на о. Хортиця. Вид на церкву св. Покрови та курені

фотодокумент № 4157

 

Укладач: головний спеціаліст відділу інформації та використання документів

Світлана ТРЕТЯК