Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ДОВІДКА про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 9 місяців 2015 року

На виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 № 109/2008 відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630. Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2015 року було проведено такі заходи.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 31.03.2015 № 24, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 31.03.2015 № 23.

Протягом звітного періоду 2015 року у зв’язку зі змінами режиму роботи архіву, а також з кадровими змінами, що відбулися у Державному архіві Запорізької області, з метою підвищення ефективності роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України директором були видані накази:

від 31.03.2015 № 23 «Про режим роботи в Державному архіві Запорізької області»;

від 31.03.2015 № 24 «Про затвердження графіку проведення особистого прийому громадян керівництвом Державного архіву Запорізької області»;

від 31.03.2015 № 25 «Про організацію проведення «гарячої» телефонної лінії в Державному архіві Запорізької області».

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

З понеділка по п’ятницю в робочий час спеціалістами відділу інформації та використання документів у робочі дні з 9.00 до 18.00 здійснювалося надання консультацій та роз’яснень громадянам у телефонному режимі.

У Державному архіві Запорізької області» щосереди за телефоном (0612) 62 05 21 проводиться «гаряча» телефонна лінія.

Діловодство по прийому громадян, що звернулись до держархіву, і виконання запитів соціально-правового характеру велося окремо від іншого діловодства. Реєстрацію запитів громадян проводив завідувач канцелярії. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян. Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

З метою інформаційного забезпечення громадян на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщені рубрики «Звернення громадян», «Інформуємо громадськість», у яких розміщується інформація щодо порядку доступу до архівних документів та інформації в них, а також такі матеріали: нормативно-правова база, довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально, особистий прийом громадян, доступ до публічної інформації, державні послуги, соціально-правові запити, форми документів для соціально-правових запитів.

Надані роз’яснення про порядок подання запитів щодо отримання відомостей з документів архіву, надані витяги з законодавчих актів з посиланнями на статті законів, роз’яснення щодо запитів, які не відносяться до публічної інформації.

Довідки про підсумки роботи із зверненнями громадян щоквартально розміщалися на офіційному веб-сайті архіву у розділі «Звернення громадян».

На сайті Державного архіву Запорізької області представлені Закони України, що регулюють питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права забезпечення відстоювання своїх прав і законних інтересів в органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, нормативно-правова база щодо порядку розгляду звернень громадян, порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному архіві Запорізької області, про засади запобігання та протидії корупції.

На засіданнях колегії розглядалися питання: 21.01.2014 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2014 рік», 28.04.2015 № 3 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2015 року», 22.07.2015 № 5 «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області із зверненнями громадян за 9 місяців 2015 року»; були прийняті відповідні рішення.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 13.01.2014, 17.02.2014, 31.03.2014, 10.04.2015, 10.06.2015, 15.06.2015, 22.06.2015, 30.06.2015, 13.07.2015, 03.08.2015, 07.09.2015, 21.09.2015, 28.09.2015 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, були надані доручення.

Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів.

Для працівників архівних відділів райдержадміністрацій Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 26 березня 2015 року проведено тематичний короткотерміновий семінар з питань забезпечення упорядкування і використання архівних документів.

05 червня 2015 року спеціалістами відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Запорізької області проведений семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб та архівних підрозділів установ, організацій, підприємств - джерел формування Національного архівного фонду Державного архіву Запорізької області.

21 серпня відбулося 2015 року засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, на якому було розглянуте питання обговорення проекту нормативно-правового акту «Проект наказу Державного архіву Запорізької області, проект нормативно-правового акту «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію Державного архіву Запорізької області».

За 9 місяців 2015 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 2640 звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (за 9 місяців 2014 р. ‑ 2329).

Кількість виконаних запитів ‑ 2496, з них надано 1586 позитивних відповідей (64 %), 83 (3 %) – надано рекомендації про місцезнаходження документів (за 9 місяців 2014 р. виконано 2248 запитів, з них 1415 запитів з позитивним результатом (63 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 1091;

– про майнові права – 362;

– про підтвердження стажу роботи – 301;

– про пільговий стаж і заробітну плату – 131;

– про заробітну плату – 63;

– про репресії та розкуркулення – 43;

– генеалогічних і біографічних – 31;

– про підтвердження депутатської діяльності – 15;

– про примусове вивезення до Німеччини – 15;

– про нагородження орденами і медалями – 6;

– тематичних (про перейменування підприємств, установ і організацій, надання статутних документів, встановлення правонаступництва та ін.) – 192 та ін.

Протягом 9 місяців 2015 року надійшло запитів від інвалідів - 10.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 670 громадян, керівництвом архіву – 42, всього – 712 осіб.

За 9 місяців 2015 року до Державного архіву Запорізької області надійшло одне (1) звернення з Урядової телефонної «гарячої лінії».

В архіві наявна електронна інформаційно-пошукова система обліку звернень громадян і контролю за вирішенням порушених у них питань, яка була введена у січні 2014 року. Діє комп’ютерна система обліку звернень громадян на базі автоматизованої системи електронного документообігу «OPTiMA-WorkFlow». Для обліку громадян та контролю за вирішенням питань, з якими вони звернулись на особистому прийомі до керівників архіву, велися журнали відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян і електронна реєстрація.

Систему автоматизації діловодства та електронного документообігу ОПТіМА WorkFlow встановлено в Державному архіві Запорізької області у працівників, відповідальних за роботу зі зверненнями громадян, яка застосовується в повній мірі.

Робота із зверненнями громадян проводиться відповідно до вимог Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2009 № 630.

 

Начальник відділу інформації та використання документів

О.Г. Величко