Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2015 року

У Державному архіві Запорізької області організація роботи з питань недопущення та профілактики корупційних правопорушень здійснюється відповідно до вимог законів України «Про державну службу», ««Про запобігання корупції».

Постійно забезпечується вжиття щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII, виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 21.10.2011 № 1001/2011 «Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки» (чинна до 13.05.2015), постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо оцінювання корупційних ризиків та вжиття заходів, необхідних для запобігання корупції та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби, періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання .

Ухвалене наприкінці 2014 року нове антикорупційне законодавство визначило стратегію антикорупційної політики Державного архіву Запорізької області, створило правові, організаційні й інституційні засади діяльності архіву у сфері запобігання та протидії корупції. Для успішної реалізації мети і завдань антикорупційної політики в Державному архіві Запорізької області запроваджено дієві механізми виявлення та попередження корупційних проявів та визначено правила, процедура, регламент, що спрямовані на зменшення корупційних ризиків та запобігання корупційним проявам, повсюдне утвердження стандартів доброчесної поведінки.

Проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо недопущення вчинення ними корупційних деліктів, здійснюється інформаційний супровід та роз’яснення з питань антикорупційного законодавства та положень Національної антикорупційна стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 (чинна до 13.05.2015).

Протягом 9 місяців 2015 року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області 26.01.2015, 16.02.2015, 02.03.2015, 16.03.2015, 29.06.2015, 28.09.2015 розглядалися питання щодо попередження корупційних діянь.

На засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 18.02.2015 було розглянуто питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2014 році, по цьому питанню прийняте відповідне рішення за №2.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 21.01.2015 № 17, у березні 2015 року проведено щорічне оцінювання виконання державними службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них обов’язків і завдань за 2014 рік. Високу оцінку отримало 7 державних службовців, добру – 4.

Державних службовців, які проходили щорічну оцінку, ознайомлено з підсумками її проведення, заповнені бланки щорічної оцінки долучено до їх особових справ.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», у березні було організовано подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. Своєчасно було надано 20 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також архівом взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Державний архів Запорізької області постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про запобігання корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення та можливості виникнення будь-якого реального, потенціального конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

У Державному архіві Запорізької області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота. Відповідно до положень Державної програми, запобігання корупції в роботі архіву впроваджено системний підхід, що полягає у запровадженні виконання антикорупційних програм на основі аналізу антикорупційних ризиків, властивих діяльності Державного архіву Запорізької області.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебуває на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців архіву. Протягом 9 місяців 2015 року серед державних службовців фактів корупційних проявів не виявлено.

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Протягом звітного періоду формування кадрового складу державних службовців Державного архіву Запорізької області здійснювалося за рахунок конкурсного відбору, проведенням стажування та призначення державних службовців на посади з кадрового резерву. Прийняття Присяги, присвоєння чергових рангів державним службовцям, встановлення надбавок за вислугу років здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 19.12.2014 № 678 «Про проведення в обласній та районних державних адміністраціях перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», вжито заходів щодо проведення перевірок, передбачених Законом України «Про очищення влади» до новопризначених працівників та керівників архіву, розпочато перевірку начальників та заступників начальників відділів архіву.

На призначених осіб сформовані особові справи, а також електронні картки у єдиній державній комп’ютерній системі «Кадри». Сформовані картки надані до Управління держслужби Головного управління держслужби України в Запорізькій області.

У І півріччі 2015 року державні службовці V-VI категорії посад взяли участь у навчанні за професійною програмою підвищення кваліфікації для працівників Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення (ІІ сесія).

Також у Державному архіві Запорізької області продовжено практику внутрішнього вивчення антикорупційного законодавства.

Із 26.04.2015 набрав чинності Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції». Забезпечено ознайомлення державних службовців зі змінами антикорупційного законодавства.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державного архіву Запорізької області, постійно оприлюднюється на веб-сайті архіву у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Станом на 21.10.2015 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Архіву не надходило. Посадові особи архіву до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Протягом 9 місяців 2015 року осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення немає.

Додержання вимог антикорупційного законодавства постійно перебуває на контролі у керівництва Державного архіву Запорізької області.

 

Головний спеціаліст з питань

кадрової роботи та державної служби

відділу організації і координації

архівної справи та з питань кадрової роботи О.В. Видавська