Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 2012 рік

Інформація

про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області

за 2012 рік


Основні зусилля в роботі Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції протягом 2012 року було зосереджено на забезпеченні особистої відповідальності працівників, в першу чергу керівництва та керівників відділів, за дотриманням вимог чинного законодавства, зразковому виконанні покладених обов’язків і визначених завдань.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізької області» Державним архівом Запорізької області протягом 2012 року було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією.

Протягом звітного періоду постійно проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 21.10.2011 № 1001/2011 «Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби.

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (Петроченко К.О.) провела 19 березня 2012 року у Державному архіві Запорізької області тематичний семінар щодо роз’яснення порядку заповнення та подання ними декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік та податкової декларації про майновий стан і доходів за 2011 рік, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.02.2012 № 84.

У Державному архіві Запорізької області постійно перебуває на контролі питання забезпечення ознайомлення під розпис претендентів на посади державної служби Державного архіву Запорізької області з обмеженням щодо прийняття на державну службу та її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції».

Відповідні дані про результати декларування доходів за 2011 рік державними службовцями Державного архіву Запорізької області були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації листом від 10.04.2012 № 01-28/306 та відділу кадрового забезпечення Державної архівної служби України листом від 12.04.2012 № 01-22/213.

Осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасне подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також Державним архівом Запорізької області взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Державний архів Запорізької області постійно вживає заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями Державним архівом Запорізької області обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42 «Про затвердження Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

З боку директора, заступника директора, начальників відділів Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за належним виконанням спеціалістами Державного архіву Запорізької області своїх посадових обов’язків.

З боку керівництва Державного архіву Запорізької області забезпечено постійний контроль за недопущенням випадків безпідставної відмови спеціалістами відділів юридичним та фізичним особам у наданні інформації, яка їх стосується, або надання неякісної інформації. У 2012 році подібних випадків не зафіксовано.

З боку начальників відділів забезпечено належний контроль за недопущенням випадків надання неправдивої (недостовірної) звітності, інформацій до Запорізької обласної державної адміністрації, Державної архівної служби України, інших установ та організацій, яких така інформація стосується. Протягом 2012 року таких випадків не встановлено.

У Державному архіві області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебувало на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців Державного архіву Запорізької області. Протягом 2012 року серед державних службовців Державного архіву Запорізької області фактів корупційних проявів не виявлено.

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

Також постійно вживаються заходи щодо недопущення прийняття на посади державної служби в Державний архів Запорізької області осіб, притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення, стосовно яких судом прийнято рішення щодо заборони займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом.

Протягом року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області розглядалися наступні питання щодо попередження корупційних діянь:

- 30.01.2012 – про ознайомлення працівників Державного архіву Запорізької області з основними положеннями Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 рр., яка схвалена Указом Президента України № 1001/2011 від 21 жовтня 2011 року;

- 07.02.2012 – про надання роз’яснення щодо порядку надання щорічних основних відпусток і додаткових відпусток за стаж державної служби державним службовцям Державного архіву Запорізької області;

- 01.03.2012 – про проведення семінару для державних службовців Державного архіву щодо роз’яснення порядку заповнення та подання ними декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік;

- 05.03.2012 – про здійснення заходів щодо обговорення проектів нормативно-правових актів разом із начальниками відділів для забезпечення реалізації Закону України від 17.11.2011 № 4050-VI «Про державну службу» та надати Запорізькій облдержадміністрації пропозиції та зауваження до них;

- 19.03.2012 – про роз’яснення серед державних службовців Державного архіву Запорізької області, щодо порядку заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, затвердженої Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI;

- 02.04.2012 – про інформацію щодо подання державними службовцями відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік;

- 03.05.2012 – про підсумки подання державними службовцями податкової декларації про майновий стан і доходи за 2011 рік до органу державної податкової служби за місцем проживання; про підсумки проведення конкурсу на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста-архівіста відділу інформації та використання документів ДАЗО;

- 21.05.2012 – про наказ Міністерства охорони здоров’я України № 147 від 02.03.2012 «Про затвердження порядку проведення медичних оглядів та спеціальної перевірки осіб, які претендують на посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;

- 28.05.2012 – про вжиті заходи та результати, вжиті на виконання вимог, визначених Законами України від 07.04.2011 «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», додаткові заняття з державними службовцями щодо ознайомлення з вимогами чинного антикорупційного законодавства;

- 11.06.2012 – про профілактику і протидію корупції в Державному архіві Запорізької області;

- 16.07.2012 – про роз’яснення Міністерства праці та соціальної політики України від 28.09.2007 № 695/13/84-07, від 12.01.2009 № 22/13/84-09 та від 19.04.2011 № 126/06/186-11; про Постанову Кабінету Міністрів України від 20.06.2012 № 559 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби» до державних службовців Державного архіву Запорізької області;

- 23.07.2012 – про розробку проекту положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка Державного архіву Запорізької області;

- 27.08.2012 – про вжиття заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

- 11.09.2012 - про участь Петроченко К.О. у навчанні з питань впровадження Закону України «Про державну службу»;

- 17.09.2012 - про лист Запорізької облдержадміністрації від 30.08.2012 № 06130/08-03 щодо обласної програми запобігання і протидії корупції на 2013-2017 роки;

- 29.10.2012 – про практичні поради щодо запобігання і протидії корупції;

- 19.11.2012 - про впровадження оновленого кримінально-процесуального кодексу України;

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи постійно тримає на контролі забезпечення виконання вимог статті 12 Закону України «Про державну службу» щодо недопущення прийняття на державну службу осіб, які підпадають під обмеження, визначені у зазначеній статті закону.

Відповідні дані про Аналітичну інформацію щодо дотримання вимог законодавства по боротьби з корупцією, вжиття заходів у зв’язку з допущеними порушеннями в Державному архіві Запорізької області за 2011 рік, були надіслані до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції апарату Запорізької обласної державної адміністрації листом від 13.01.2012 № 01-04/48, відділу кадрової роботи апарату Запорізької обласної державної адміністрації від 13.01.2012 № 01-04/49 та відділу кадрового забезпечення Державної архівної служби України листом від 13.01.2012 № 01-02/47.

Станом на 20.12.2012 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області не надходило. Також інформуємо, що посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Відповідні дані про результати вжитих заходів за результатами розгляду звернень щодо фактів корупції, були надіслані до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції листом від 25.01.2012 № 01-04/67, 24.02.2012 № 01-04/126, 27.03.2012 № 01-04/186, 26.04.2012 № 01-04/235, 28.05.2012 № 01-04/279, 26.06.2012 № 01-04/335, 13.07.2012 № 01-04/362, 27.07.2012 № 01-04/392, 23.08.2012 № 01-04/415, 25.09.2012 № 01-04/476, 29.10.2012 № 01-04/522, 26.11.2012 № 01-04/567, 26.12.2012 № 01-04/633.

26.01.2012 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області. За результатами підготовленої довідки про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2011 рік, прийняте відповідне рішення за № 4

22.02.2012 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області. За результатами підготовленої довідки про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2011 році, прийнято відповідне рішення за № 3.

18.07.2012 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області. За результатами підготовленої довідки про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2012 року, прийняте відповідне рішення за № 5.

11.10.2012 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області. За результатами підготовленої довідки про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області, прийняте відповідне рішення за № 5

Провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву області Петроченко К.О. 14.03.2012 взяла участь у роботі тематичного постійно діючого семінару навчання працівників кадрових служб структурних підрозділів обласної державної адміністрації (в рамках реалізації програми тематичного постійно діючого семінару з актуальних питань діяльності працівників кадрових служб місцевих органів виконавчої влади) в Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 14.12.2011 № 525 «Про затвердження плану-графiка навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2012 рік» у Державному архіві Запорізької області протягом I кварталу 2012 року станом на 19.03.2012 підвищив кваліфікацію усього 01 державний службовець за професійною програмою (у тому числі за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування) для спеціалістів відділів структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчого апарату обласної ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, райадміністрацій Запорізької міської ради, які вперше прийняті на державну службу та службу в органи місцевого самоврядування та отримав посвідчення.

Протягом II кварталу 2012 року станом на 19.06.2012 підвищив кваліфікацію один державний службовець за тематичним короткотерміновим семінаром «Запобігання і протидія корупції в контексті правотворчих процесів в Україні» для державних службовців V-VII категорії посад – працівників юридичних служб органів виконавчої влади Запорізької області та отримав сертифікат.

03.08.2012 – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи прийняв участь у семінарі-нараді «Основні аспекти впровадження нового Закону України «Про державну службу».

30.08.2012 - провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи прийняв участь у семінарі, на якому розглядалися такі питання як: «Сучасний стан адміністративної реформи», «Новації в новому законодавстві про державну службу: профілі професійної компетентності посад», «Консультаційне та науково-методичне забезпечення функціонального обстеження органів виконавчої влади», «Функціонування служб персоналу в умовах впровадження законодавства про державну службу».

13.12.2012 – провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи та державної служби підвищив кваліфікацію за програмою тематичного постійно діючого семінару: «Кадрове забезпечення державної служби та кадрова політика держави в умовах адміністративної реформи» та отримав сертифікат.

У рубриці «Запобігання проявам корупції» на веб-сайті Державного архіву Запорізької області оприлюднюються довідки про стан виконання нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним проявам в Державному архіві Запорізької області.

З метою належного дотримання вимог антикорупційного законодавства України та виконання завдань з питань запобігання та виявлення корупції, передбачених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також організації роботи щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них у Державному архіві Запорізької області Державним архівом Запорізької області був затверджений наказ від 16.01.2012 № 8 «Про затвердження Списку осіб, на яких покладено обов’язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції в Державному архіві Запорізької області» та наказ від 16.01.2012 № 9 «Про затвердження Переліку посад працівників Державного архіву Запорізької області, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції».

Державний архів Запорізької області взяв до уваги постанову Кабінету Міністрів від 12.10.2011 № 1072 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення» та дані відповідно до листа Державної архівної служби України від 07.11.2011 № 1242/07.2 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094» були надіслані до Державної архівної служби України листом від 03.02.2012 № 01-01/83.

В Державному архіві Запорізької області 15.06.2012 серед державних службовців було проведено тестування на знання основ Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Результати цього тестування були проаналізовані, також були виявлені найбільш поширені помилки. 18.06.2012 була проведена презентація з елементами ділової гри, в якій активно брали участь державні службовці Державного архіву Запорізької області.


Директор Державного

архіву Запорізької області О.С. Тедєєв