Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Інформація про застосування переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№082251, "ВДЗ" №210(12.03.2015) від 12.03.2015

Реєстраційний номер документа

15032XX289300

 

Квитанція №100958984 від 2015-03-07
Документ №899094 дата подання 2015-03-06 09:25:10
Вхідний номер на порталі №15032XX289300

 


ІНФОРМАЦІЯ

про застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35219001008989 в ГУДКСУ в Запорізькій області, р/р 35224201008989 в ГУДКСУ в Запорізькій області, МФО 813015

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: розмір бюджетного призначення за кошторисом − 451075,00 (чотириста п’ятдесят одна тисяча сімдесят п’ять) грн. 00 коп.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.archivzp.gov.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 35.30.1;

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – 153,785 Гкал;

Лот № 2 – 180 Гкал.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

Лот № 1 – корпус 2 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, проспект Леніна, 162б, 69054);

Лот № 2 – корпус 1 Державного архіву Запорізької області (м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, 69095 – за адресою замовника).

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень 2015 року – грудень 2015 року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори: Концерн «Міські теплові мережі», м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, 137, 69091, заступник генерального директора з питань роботи зі споживачами Концерну «Міські теплові мережі» Цегельник Тетяна Іванівна, тел. (061) 2222222, факс (061) 2240855.

6. Інформація про ціну пропозиції:

Лот № 1 – 207824,00 грн. (двісті сім тисяч вісімсот двадцять чотири гривні 00 копійок) з ПДВ;

Лот № 2 – 243251,00 грн. (двісті сорок три тисячі двісті п’ятдесят одна гривна 00 копійок) з ПДВ;

7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Протокол переговорів щодо закупівлі послуг охоронців

ПРОТОКОЛ

переговорів щодо закупівлі послуг в рамках проведення переговорної процедури закупівлі

20.03.2015 м. Запоріжжя, вул. Українська, 48, каб. 2

10.00 год.


замовник: Державний архів Запорізької області

Учасник: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області


ПРИСУТНІ:

Пилявська О.Л. заступник директора Державного архіву Запорізької області голова комітету з конкурсних торгів;

Тарасенко О.В.– начальник фінансово-господарчого відділу – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Штефан А.В. – науковий співробітник відділу формування НАФ та діловодства, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів;

Бондар В.О. – головний спеціаліст-керівник режимно-секретної служби, член комітету з конкурсних торгів;

Видавська О.В. − головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи, член комітету з конкурсних торгів.


ЗАПРОШЕНІ:

Представник учасника процедури закупівлі: начальник Жовтневого МВ Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Отцов Андрій Олексійович.


ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Розгляд питань щодо проведення закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки), послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області за рахунок коштів місцевих бюджетів.


СЛУХАЛИ:

Пилявську О.Л., голову комітету з конкурсних торгів Державного архіву Запорізької області.

Вона повідомила про нагальну необхідність у закупівлі послуг за кодом ДК продукції та послуг 016:2010: 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки) − послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Згідно з рішенням Запорізької обласної ради від 05.03.2015 № 33 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 16.01.2015 № 12 «Про обласний бюджет на 2015 рік» за Програмою розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013-2015 роки, затвердженою рішенням сесії обласної ради від 22.11.2012 № 14 із змінами, Державному архіву Запорізької області заплановано виділити кошти субвенції обласного бюджету державному бюджету в сумі 534,0 тис. грн. для закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки, послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Для цього Державним архівом Запорізької області заплановано переговорну процедуру закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки за кодом Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1, строк надання послуг: березень 2015 року − грудень 2015 року. Річний план закупівлі 16.03.2015 оприлюднено на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі».

Застосувати переговорну процедуру закупівлі послуг в Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було заплановано у зв’язку з тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

Тому, враховуючи пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель», Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області було запрошено до участі у переговорах для подальшого укладення договору про закупівлю послуг охоронців.

На запит архіву від 16.03.2015 № 01-26/0198, відповідно до абзацу 2 частини 1 статті 39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII, УДСО надало необхідний пакет документів про відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII:

довідку про наявність достатньої кількості персоналу відповідної кваліфікації для надання послуг з забезпечення безпеки від 18.03.2015 № 19/2-493Рб;

довідку щодо дозволу або ліцензії на виконання певних робіт та послуг від 18.03.2015 № 19/2-494Рб;

довідку про наявність підстав для застосування процедури закупівлі від 18.03.2015 № 19/2-495Рб;

довідку про виконання аналогічних договорів та досвід роботи від 18.03.2015 № 19/2-496Рб;

довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання замовлення від 18.03.2015 № 19/2-497Рб;

баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р., довідка Запорізького обласного управління АТ «Ощадбанк» від 19.03.2015 № 32-05/139 про відсутність заборгованості за кредитами, відсотками.

Також було надано для ознайомлення копії наказу про призначення керівника УДСО, положення про Управління, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Серія А00 № 207837, витягу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідки про взяття на облік платника податків від 13.05.2010 № 34/10/29-028, свідоцтва № 100150345 про реєстрацію платника податку на додану вартість НБ № 060936, ліцензії АЕ № 184858 на надання послуг з охорони власності та громадян.

Виступили:

Отцов А.О. − начальник Жовтневого МВ Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

Підтвердив початок відносин між Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області та Державним архівом Запорізької області з 21.03.2015, з 8.00 год., й запропонував ціну пропозиції для закупівлі послуг у сфері громадського порядку та громадської безпеки (послуг охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області) з 21.03.2015 по 31.12.2015 від УДСО у розмірі 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

УХВАЛИЛИ:

Замовником (Державним архівом Запорізької області) та представником учасника (Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) здійснена домовленість про таке:

найменування предмета закупівлі: послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.;

обсяг надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області;

процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі;

найменування учасника, його адреса: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 15, 69002;

ціна пропозиції: 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок, у тому числі ПДВ – 89000,00 (вісімдесят дев’ять тисяч гривень 00 коп.);

джерело фінансування закупівлі: кошти місцевих бюджетів;

місце надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054;

строк надання послуг: березень 2015 року – грудень 2015 року.

умови застосування процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

Одержані від учасника документи підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам відповідно до статті 16 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII.

 

Голова комітету

О.Л. Пилявська

Заступник голови комітету

О.В. Тарасенко

Секретар комітету

А.В. Штефан

Члени комітету

В.О. Бондар

О.В. Видавська

 

Від Учасника:

Начальник Жовтневого МВ

Управління Державної служби

охорони при ГУМВС України

в Запорізькій області А.О. Отцов

 

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процеду

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№101682, "ВДЗ" №223(31.03.2015) від 31.03.2015

Реєстраційний номер документа

15035XX337730

 

Квитанція №100987906 від 2015-03-27
Документ №936252 дата подання 2015-03-26 10:42:55

ПОВІДОМЛЕННЯ
про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095 (за адресою замовника), проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг березень – грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №096457, «ВДЗ» №219(25.03.2015) від 25.03.2015.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці).

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

5.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

5.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс вул. Запорізька, 15, м. Запоріжжя, 69002, тел. (0612) 13 11 32, телефакс (0612) 62 20 11.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі): 26.03.2015.

8. Строк, протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): не раніше 14.04.2015.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№096457, "ВДЗ" №219(25.03.2015) від 25.03.2015

 

Квитанція №100981927 від 2015-03-21
Документ №925848 дата подання 2015-03-20 13:35:04
Номер на порталі №21032015/82274459

 


ОБҐРУНТУВАННЯ

застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник:

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 20.03.2015.

2. Інформація про предмет закупівлі.

2.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя,69054.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень 2015 року – грудень 2015 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі.

3.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи: Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області.

3.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 08596891.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: вул. Запорізька, 15, м. Запоріжжя, 69002, тел. (0612) 13 11 32, факс (0612) 62 20 11.

4. Умова застосування переговорної процедури закупівлі: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувався замовник під час застосування переговорної процедури закупівлі: постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» передбачено, що Державні архіви та їхні сховища підлягають обов’язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ, тому з територіальним підрозділом Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ у Запорізькій області (Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області) проведено переговори щодо закупівлі послуг охоронців.

6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі: постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності» із змінами та доповненнями.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Інформація про застосування переговорної процедури

Номер оголошення, номер і дата бюллетня

№096457, "ВДЗ" №219(25.03.2015) від 25.03.2015

Реєстраційний номер документа

15034XX324260

 

Квитанція №100981913 від 2015-03-21
Документ №925833 дата подання 2015-03-20 13:31:37
Вхідний номер на порталі №15034XX324260

 


ІНФОРМАЦІЯ
про застосування переговорної процедури закупівлі


1. Замовник.

1.1. Найменування: Державний архів Запорізької області.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 03494617.

1.3. Місцезнаходження вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: р/р 35219001008989 в ГУДКСУ в Запорізькій області, р/р 35224201008989 в ГУДКСУ в Запорізькій області, МФО 813015.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса) Пилявська Ольга Леонідівна, заступник директора Державного архіву Запорізької області, вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095, тел. (0612) 62 11 21, факс (0612) 62 24 31, е-mail: dazo@zp.ukrtel.net.

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.archivzp.gov.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі: Послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки − код Державного класифікатора продукції та послуг 016:2010 − 84.24.1.

4.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: послуги охоронців на двох об’єктах Державного архіву Запорізької області.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Українська, 48, м. Запоріжжя, 69095 (за адресою замовника), проспект Леніна, 162б, м. Запоріжжя, 69054.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень – грудень 2015 року.

5. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника (учасників), з яким (якими) проведено переговори. Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області, вул. Запорізька, 15, м. Запоріжжя, 69002, начальник Жовтневого МВ Управління Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Отцов Андрій Олексійович, тел. (0612) 13 11 32.

6. Інформація про ціну пропозиції: 534000,00 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) з ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури: відповідно до пп.2 п.2 ст.39 Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII: відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

8. Додаткова інформація.

 

Голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора Державного архіву Запорізької області

О.Л. Пилявська

 

Переговорна процедура закупівлі

 

Закупівля за кодом ДК 016:2010 − 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки), за кодом ДК 021:2015 - 75240000-0 (послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку)

 

2016 рік

Інформація про застосування переговорної процедури

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури

Інформація про результати проведення переговорної процедури

Звіт про результати проведення переговорної процедури

Протокол № 9 засідання ККТ

Протокол переговорів


 

Закупівля за кодом 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки)

 

2016 рік

Інформація про застосування переговорної процедури

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури

Інформація про результати проведення переговорної процедури

Звіт про результати проведення переговорної процедури

Протокол переговорів


 

Закупівля за кодом 35.30.1 (пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)

 

2016 рік

Інформація про застосування переговорної процедури

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури

Інформація про результати проведення переговорної процедури

Звіт про результати проведення переговорної процедури

Протокол переговорів

Повідомлення про внесення змін до договору


 

Закупівля за кодом 84.24.1 (послуги у сфері громадського порядку та громадської безпеки)

 

2015 рік

Інформація про застосування переговорної процедури

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури

Протокол переговорів щодо закупівлі послуг охоронців

Інформація про результати проведення перговорної процедури

Звіт про результати проведення переговорної процедури


 

Закупівля за кодом 35.30.1 (пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води)

 

2015 рік

Інформація про застосування переговорної процедури

Обгрунтування застосування переговорної процедури

Повідомлення про акцепт за результатами застосування переговорної процедури

Інформація про результати проведення переговорної процедури

Звіт про результати проведення переговорної процедури

Протокол переговорів щодо закупівлі послуг теплопостачання


ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 2014 рік

У Державному архіві Запорізької області постійно забезпечується вжиття щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням Указів Президента України від 06.02.2003 № 84 «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією», від 09.02.2004 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, що сприяють злочинним проявам і корупції», від 21.10.2011 № 1001/2011 «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки», чинних розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби, періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції.

12.02.2014 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області, за результатами підготовленої довідки «Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2013 році» прийнято відповідне рішення за № 4.

15.10.2014 відбулось засідання колегії Державного архіву Запорізької області, за результатами підготовленої довідки «Про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області за 9 місяців 2014 року», прийнято відповідне рішення за № 5.

Протягом 2014 року на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області 27.01.2014, 17.02.2014, 03.03.2014, 11.03.2014, 30.06.2014, 30.09.2014, 27.10.2014, 23.12.2014 розглядалися питання щодо попередження корупційних діянь.

В Державному архіві Запорізької області наказом від 21.01.2014 № 6 затверджений план роботи з кадрами, підготовки кадрового резерву та забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції Державного архіву Запорізької області у 2014 році, яким передбачено заходи щодо запобігання та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» наказом директора Державного архіву Запорізької області від 01.12.2014 № 69 затверджено нову редакцію Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Запорізької області та призначення відповідальної особи за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції у Державному архіві Запорізької області.

Процедура добору кадрів для державної служби здійснюється відповідно чинного законодавства. З моменту набрання чинності статті 11 Закону України «Про засади і запобігання і протидії корупції» прийняття на державну службу відбувається лише за умови проходження кандидатом спеціальної перевірки.

Конкурс на заміщення посад державних службовців у 2014 році оголошувався двічі (червень, листопад) на посаду головного спеціаліста-архівіста відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи (було 2 вакансії). Оголошення про проведення конкурсу на вакантні посади державних службовців були розміщені у газеті обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда», а також на офіційному сайті Державного архіву Запорізької області.

Претенденти на посади державної служби Державного архіву Запорізької області ознайомлені під розпис із Загальними правилами поведінки державних службовців, а також з обмеженнями щодо прийняття на державну службу та її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції».

Відповідно до Законів України «Про державну службу» і «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563, абзаців третього і п’ятого Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р та розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 19.12.2014 № 678 «Про проведення в обласній та районних державних адміністраціях перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», підготовлено та затверджено План заходів щодо забезпечення проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», у Державному архіві Запорізької області.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», у березні 2014 року було організовано подання державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Заступник директора Державного архіву Запорізької області Пилявська О.Л. провела в лютому 2014 року у Державному архіві Запорізької області тематичний семінар для державних службовців щодо роз’яснення порядку заповнення та подання ними Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.

Своєчасно було надано 22 декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік. Осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасне подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

На виконання розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 27.12.2013 № 633, 04-05 березня 2014 року проведено щорічне оцінювання виконання державними службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них обов’язків і завдань за 2013 рік. Високу оцінку отримало 14 державних службовців, добру – 3. Державних службовців, які проходили щорічну оцінку, ознайомлено з підсумками її проведення, заповнені бланки щорічної оцінки долучено до їх особових справ.

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи навчався у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції.

Також у Державному архіві Запорізької області продовжено практику внутрішнього вивчення антикорупційного законодавства.

Із 04.06.2014 набрав чинності Закон України від 13.05.2014 № 1261-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України». Забезпечено ознайомлення державних службовців зі змінами антикорупційного законодавства.

З метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності Державного архіву Запорізької області, постійно оприлюднюється на веб-сайті архіву у рубриці «Запобігання проявам корупції» інформація про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області.

Упродовж 2014 року не було виявлено прогалин чи колізій у законодавчому полі, віднесеному до сфери діяльності Державного архіву Запорізької області, що сприяли або могли б сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Станом на 31.12.2014 звернень фізичних та юридичних осіб щодо фактів корупції серед працівників Державного архіву Запорізької області не відбулось, також посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед працівників Державного архіву Запорізької області немає випадків безпосереднього підпорядкування. Також архівом взято до уваги те, що ситуація безпосереднього підпорядкування може виникати і у випадку тимчасового виконання заступником керівника або іншим працівником обов’язків безпосереднього керівника у зв’язку з його відсутністю.

Керівництво та відповідальні працівники постійно вживають заходи щодо забезпечення дотримання державними службовцями обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу» та розділом II Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до п.11 Плану організаційних заходів Державного архіву Запорізької області щодо забезпечення дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», що затверджений наказом від 18.07.2011 № 42, вживаються заходи щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно діє контроль за вживанням заходів щодо недопущення отримання Державним архівом Запорізької області від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.

У Державному архіві Запорізької області постійно тримається на контролі питання, що у разі набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», забезпечити прийняття у триденний строк відповідного наказу щодо звільнення в установленому порядку з відповідної посади такого державного службовця відповідно до частини 2 статті 22 зазначеного Закону.

У керівництва Державного архіву Запорізької області постійно перебуває на контролі питання невідкладного інформування облдержадміністрації у разі виявлення фактів корупційних проявів серед державних службовців архіву.

У Державному архіві Запорізької області постійно вивчається практика реагування керівниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на повідомлення правоохоронних органів стосовно корупційних правопорушень, скоєних державними службовцями та посадовими особами; вивчається та аналізується інформація прокуратури Запорізької області щодо боротьби з корупцією. Проводиться відповідна профілактична та роз’яснювальна робота.

Питання додержання вимог антикорупційного законодавства постійно перебуває на у керівництва Державного архіву Запорізької області

 

Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації

архівної справи та з питань кадрової роботи

О.В. Видавська

 

ЗВІТ про виконання Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013 – 2015 роки за 2014 рік

У 2014 році Державний архів Запорізької області був виконавцем Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013 – 2015 роки, яка затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 22.11.2012 № 14.

У 2014 році й на 2015 рік виникла потреба у здійсненні заходів із забезпечення збереженості архівних документів, зокрема, у забезпеченні охорони архівосховищ та інших приміщень Державного архіву Запорізької області за рахунок коштів обласного бюджету.

Для цього було підготовлено проект та прийнято рішення обласної ради від 20.03.2014 № 14 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку архівної справи у Запорізькій області на 2013 – 2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22.11.2012 № 14». У результаті загальний прогнозований обсяг фінансових ресурсів обласного бюджету, необхідних для виконання обласної програми, збільшено з 637,00 тис. грн. до 1705,0 тис. грн.

На 2014 рік орієнтовний запланований обсяг фінансування за обласною програмою становив 845,0 тис. грн. Державним архівом Запорізької області протягом 2014 року одержано та використано за призначенням субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету у сумі 638831,4 грн.

За рахунок коштів обласної програми було придбано 954 нестандартних архівних коробки на суму 44997,60 грн.; придбано мережеве сховище обсягом 12 ТБ на суму 59999,40 грн.; профінансовано послуги територіального підрозділу Державної служби охорони щодо цілодобової охорони обох будівель архіву на суму 533834,40 грн.

Тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області

26 березня 2015 року Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів.

Детальніше:Тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань діяльності архівних установ області

Відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Запорізької області

18 лютого 2015 року в Державному архіві області відбулося розширене засідання колегії за участю працівників Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів.

На засіданні були підбиті підсумки роботи архівних установ області за 2014 рік та визначено завдання на 2015 рік та розглянуто питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2014 році;

З усіх питань було прийнято відповідні рішення з урахуванням пропозицій доповідачів та виступаючих.

Детальніше:Відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Запорізької області

Засідання експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області

 

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2023 рік

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2022 рік

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2021 рік

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2019 рік

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2018 рік

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2017 рік

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2016 рік

ПЛАН роботи експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області на 2015 рік