Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

за 9 місяців 2011 року


Основні організаційні заходи

Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2011 року проводилася робота, спрямована на реалізації основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької області.

На виконання розпорядження Президента України від 13.04.2005 № 957/2005-рп та доручення до нього Кабінету Міністрів України від 20.04.2005 № 19130/1/1-05 Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не віднесених до складу НАФ, за 2010 рік та їх завдання на 2011рік розглядалося на засіданні колегії 15.03.2011. Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання. Проведено одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради. Станом на 01.07.2011 в Запорізькій області діють 70 архівів для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду (трудові архіви), у тому числі при районних, сільських та міських радах – 69, з них 5 – комунальні підприємства, при райдержадміністрації – 1. Згідно з листом Глави Адміністрації Президента України від 23.06.2011 № 02-01/1780 знято з контролю завдання щодо створення архівних установ для зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» структурними підрозділами архіву та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались заходи відповідно до планових завдань.

На виконання плану заходів з виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки, затвердженого наказом Держкомархіву України від 28.04.2009 № 70, на виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 05.07.2010 № 1118-ДСК до листа СБУ від 16.06.2010 № 26/4-5203, наказів Держкомархіву України від 09.07.2010 № 6/ДСК, Укрдержархіву від 11.07.2011 № 1/ДСК скасовано грифи секретності 2534 справам по 6 фондах, з них 44 справам гриф «секретно» змінено на гриф обмеження доступу «Для службового користування». Питання «Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» розглянуто на засіданні колегії 30.06.2011, прийнято рішення за № 2.

Відповідно до Указу Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання наказу Держкомархіву України від 18 листопада 2009 р. № 196 «Про участь державних архівних установ у відзначенні в Україні 1025‑річчя хрещення Київської Русі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1288-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441 «Про підготовку та відзначення в Запорізькій області 1025-річчя хрещення Київської Русі», з метою відзначення в Україні у липні 2013 року 1025-річчя хрещення Київської Русі Державним архівом Запорізької області протягом 9 місяців 2011 року проводилася робота:

виданий наказ від 27.01.2011 № 9 «Про виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441»;

‑ надавалося сприяння дослідникам церковної тематики в читальних залах архіву у роботі з підбору архівних документів для підготовки каталогу зруйнованих храмів і монастирів Запорізької області, у читальному залі архіву працювало сім (7) користувачів за темами з історії церкви;

‑ 2 представники церков знайомилися з архівно-слідчими справами репресованих у 1930‑ті роки священнослужителів для їх канонізації;

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)», що розміщена на сайті Державної архівної служби України, представлені документи архіву з цієї тематики (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php).

у науково-практичному журналі «Архіви України» (випуск 5(270) жовтень-грудень 2010 р.) надрукована стаття Бондаря В. О., Козлової І. В. «Архівні фонди православних церков міста Олександрівська Катеринославської губернії як історичне джерело».

На виконання наказу Держкомархіву України від 16.11.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни», Держкомархіву України від 02.06.2011 № 60 «Про внесення змін до наказу Держкомархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», наказу Держкомархіву України від 07.06.2011 № 61 «Про проведення 22 червня Хвилини пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги», наказу Держкомархіву України від 16.10.2010 № 190 «Про участь державних архівних установ у відзначенні 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни»:

23 лютого 2011 року директор Державного архіву Запорізької області відвідав Запорізький багатопрофільний ліцей № 99, де з нагоди Дня захисника Вітчизни провів урок мужності. Від імені голови облдержадміністрації Бориса Петрова, Тедєєв О.С. привітав учнів і педагогів зі святом та вручив у подарунок книги «Запорізький архів. Народна війна 1941-1944. Антифашистський рух опору на території Запорізької області»;

видано наказ від 16.06.2011 № 35 «Про додаткові заходи за участю архівних установ Запорізької області з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни та її учасників на 2011-2015 роки та з підготовки та відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.»;

21 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни на Україні, 70-ї річниці початку Великої Вітчизняної війни»;

22 червня 2011 року було приспущено Державний Прапор України із чорною стрічкою на будівлі архіву, о 10-й годині була зупинена робота працівників архіву та користувачів читальних залів і проведена хвилина мовчання на вшанування пам’яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщено банер «Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років», який був наповнений інформацією;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни було проведено виявлення документів, які представлені в розділах он-лайнової виставки, підготовленої Державною архівною службою України та розміщеної на офіційному сайті «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» (http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/);

22 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка: «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни) (http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132&).

на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації постійно експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.». (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html);

Було проведено виявлення документів про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на території Запорізької області та складений їх перелік. У документах держархіву Запорізької області було виявлено списки радянських військовополонених, підпільників, мешканців населених пунктів області, закатованих нацистами, на 9355 осіб.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 30.06.2011 № 79 «Про участь державних архівів у заходах з відзначення у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» було проведено такі заходи:

видано наказ від 21.07.2011 № 44 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні у 2011 році Дня партизанської слави та 70-ї річниці партизанського руху в Україні у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років»;

на офіційному веб-сайті Запорізької облдержадміністрації експонується он-лайнова виставка документів «Вони наближали Перемогу. До річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», на якій представлені 39 документів з особового фонду (зберігається у Державному архіві Запорізької області) Андросова Михайла Васильовича, помічника комісара по комсомольській роботі в партизанському з’єднанні С.А.Ковпака, що висвітлюють подвиги партизанів-ковпаковців у роки Великої Вітчизняної війни, зокрема, наших земляків Зінухової Юлії (Уляни), Павліної Валентини та інших. (http://www.zoda.gov.ua/news/7827/voni-nablizhali-peremogu.-do-65-richchya-peremogi-u-velikiy-vitchiznyaniy-viyni-1941--1945-rr..html);

03 серпня 2011 року в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична телепередача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга». У телепередачі були презентовані документи про антифашистський рух Опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни та про масові розстріли мирного населення області німецькою окупаційною владою;

19, 22 вересня 2011 року в ефірі обласного радіо ЗОДТРК вийшли 2 радіопередачі, підготовлені працівниками архіву, присвячені 70-й річниці партизанського руху в Україні в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років: «Народна війна. Антифашистський рух опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни» (частина 1 і частина 2).

20 вересня 2011 року в читальному залі архіву відкрита виставка документів «Народна війна. Антифашистський рух опору у Василівському районі Запорізької області»;

22 вересня 2011 року в газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» (№ 140-141 (22978-22979) опублікована стаття «Ворог не знав спокою на Запорізькій землі», підготовлена працівниками архіву про молодіжні антифашистські організації, які діяли на Запоріжжі у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (офіційний сайт газети: www.zp-pravda.info).

На виконання Указу Президента України від 25.10.2010 № 965/2010 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України», наказу Держкомархіву України від 18.11.2010 № 194 «Про участь державних архівів у відзначенні 15-ї річниці Конституції України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.11.2010 № 399 «Про відзначення 15-ї річниці Конституції України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 12 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 15-ї річниці Конституції України»;

з метою участі у всеукраїнських заходах з відзначення 15-ї річниці Конституції України проведено виявлення документів, які були направлені до Державної архівної служби України 23 лютого 2011 року для використання у всеукраїнській виставці;

23 червня 2011 року був проведений день інформування за темою: «До 15-ї річниці Конституції України»;

25 червня 2011 року архів брав участь у масових заходах, організованих Запорізькою облдержадміністрацією;

25 червня 2011 року на веб-сайті Державного архіву Запорізької області розміщена он-лайнова виставка 28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області) (http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:28-).

На виконання Указу Президента України від 01.11.2010 № 990/2010 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України», наказу Держкомархіву України від 19.11.2010 № 195 «Про участь державних архівів у відзначенні 20-ї річниці незалежності України», розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 27.01.2011 № 19 «Про відзначення 20-ї річниці незалежності України»:

виданий наказ від 15.02.2011 № 13 «Про участь архівних установ Запорізької області у відзначенні 20-ї річниці незалежності України»;

проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії для використання у підготовці всеукраїнської документальної виставки, що були направлені на адресу Держкомархіву України 23.02.2011;

22 серпня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)»http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=141:l-1991-r-20-

На виконання постанови Верховної Ради України від 05.07.2011 № 3560‑VI «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру» та доручення Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 35184/2/1-11 щодо виконання Плану заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру Державним архівом Запорізької області були проведені заходи з вшанування пам’яті жертв Ґолокосту та 70-х роковин трагедії Бабиного Яру:

видано наказ від 30.08.2011 № 50 «Про участь архівних установ Запорізької області у заходах з вшанування пам’яті жертв Ґолокосту»;

03 серпня 2011 року в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична телепередача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга». У телепередачі були презентовані документи про антифашистський рух Опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни та про масові розстріли мирного населення області німецькою окупаційною владою;

22 вересня 2011 року в архіві був проведений день інформування «До 70‑х роковин трагедії Бабиного Яру»;

29 вересня 2011 року в газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» № 144-145 (22982-22983) опублікована стаття Величко О.Г. «Бабини Яри України: Запоріжжя. «Розкажіть усім про наші страждання…» (офіційний сайт газети www.zp-pravda.info);

документи держархіву Запорізької області представлені у спільній он‑лайновій виставці, яка експонується на сайті Укрдержархіву: «До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру».

(http://www.archives.gov.ua/Sections/Babyn_Yar/Zaporizhzhya/index.php).

На 2011 рік на утримання Державного архіву Запорізької області згідно із затвердженим кошторисом із загального фонду державного бюджету заплановані кошти у сумі 2283230 грн. За 9 місяців ц.р. згідно з планом асигнувань видатки профінансовано у повному обсязі у сумі 861233 грн.

У травні цього року підготовлено розрахунки та розроблено проект бюджетного запиту на 2012 рік. Сума проекту складає 3469062 грн.

Державним архівом Запорізької області у І півріччі 2011 року проведено процедуру закупівлі послуг в одного учасника. За результатами проведеної процедури між Державним архівом Запорізької області та Управлінням Державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області укладено договір про закупівлю послуг охорони за державні кошти від 22.03.2011 за № 01-0003875 на суму 345600 грн.

За 9 місяців 2011 року Державним архівом Запорізької області отримано на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 3285 одиниць. З отриманих на виконання документів на кінець 9 місяців 2011 року держархівом області виконано 95%, інші є перехідними.


Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

Протягом 9 місяців розроблено один регуляторний нормативно–правовий акт, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації - 1, з них зареєстровано – 1, а саме:

1. Наказ Державного архіву Запорізької області від 14.01.2011 № 4 «Про затвердження цін на роботи (послуги), що виконуються Державним архівом Запорізької області на договірних засадах», який зареєстровано в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 28.01.2011 за № 2/1444 та за № 3/1445.

Про проведення засідань колегії

Державного архіву Запорізької області


За 9 місяців 2011 року проведено 6 засідань колегії держархіву, на яких розглянуто 25 питань:

І квартал

- Про основні напрямки діяльності Державного архіву області на 2011 рік;

- Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2011 року;

- Про хід виконання запитів соціально-правового характеру Державним архівом Запорізької області за 2010 рік;

- Про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2010 рік;

- Щодо організації контрольної діяльності та стану виконавської дисципліни в Державному архіві Запорізької області у 2010 році;

- Про підсумки роботи архівних установ області за 2010 рік та їх завдання на 2011 рік;

- Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не відносяться до складу Національного архівного фонду, за 2010 рік;

- Про підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 2010 рік.

ІІ квартал

- Про план роботи Державного архіву області на ІІ квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І квартал 2011року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І квартал 2011 року;

- Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І квартал 2011 року;

- Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області;

- Про заохочення представників ЗМІ області за найкраще висвітлення історичного минулого та популяризацію документів Національного архівного фонду до Дня журналіста;

- Про виконання рішення колегії Державного архіву Запорізької області від 26.11.2010 № 2 «Про виконання рішення ЕПК від 25.09.2009 «Про виконання рішення ЕПК від 26.09.2008 «Про виконання рішення ЕПК від 26.10.2007 «Про виконання рішення ЕПК від 29.09.2006 «Про забезпечення формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, упорядкування документів в установах-джерелах комплектування та якість описів, представлених на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області архівним відділом Бердянської райдержадміністрації»;

- Про виконання Указу Президента України від 23.01.2009 № 37/2009 «Про розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні» на 2009-2011 роки;

- Про обговорення Національного плану дій на 2011 рік.

ІІІ квартал

- Про план роботи Державного архіву області на ІІІ квартал 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за І півріччя 2011 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за І півріччя 2011 року;

- Про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2011 року;

- Про забезпечення дотримання Закону України від 07.04.2011 № 3206-VI «Про засади запобігання та протидії корупції» в Державному архіві Запорізької області.

 

Проведення перевірок архівних установ

За 9 місяців 2011 року проведено 9 перевірок діяльності архівних відділів райдержадміністрацій та міськради з питань контролю за організацією архівної справи і діловодства, упорядкування документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпечення збереженості, обліку та використання документів Національного архівного фонду, трудових архівів, в т.ч.: 7 комплексних перевірок архівних відділів Веселівської, Гуляйпільської, Мелітопольської, Пологівської, Запорізької, Токмацької райдержадміністрацій та Запорізької міськради, одну контрольну перевірку архівного відділу Бердянської райдержадміністрації та одну перевірку діяльності архівного підрозділу по роботі з документами ліквідованих установ архівного відділу Запорізької міськради.

Довідки про результати перевіряння надані до облдержадміністрації та надіслані головам райдержадміністрацій та міському голові.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду за 9 місяців 2011 року відреставровано 3,1 тис.арк.(у 2010 році 3,0 тис. арк.), відремонтовано 15,7 тис. арк. (у 2010 році 10,0 тис. арк.) документів, оправлено і підшито 1549 справ (у 2010 році 1148 справ), виготовлено 30,3 тис. кадрів страхового фонду ,70 справ (у 2010 році 75,5 тис. кадрів страхового фонду, 321 справа), виконано консерваційно-профілактичну обробку 30 рулонів страхового фонду (у 2010 році – 10 рулонів), 2335 негативи фотодокументів.(у 2010 році 1517 негативів).

Проведено перевіряння наявності і стану документів по 211 фондах (по 191 фонду у 2010 році). Перевірено 17282 справи (16728 справ у 2010 році).

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне зберігання по 230 фондах (14472 справи), у 2010 році 140 фондів (7515 справ) на паперовій основі.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 18.01.2011 № 155/05.1 підготовлено пропозиції щодо заходів із забезпечення пожежної безпеки в Державному архіві Запорізької області, архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад до проекту Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Відповідно до листа Державної архівної служби України від 05.07.2011 № 1785/05.1 з метою підготовки Концепції Державної цільової соціальної програми впровадження сучасних засобів зберігання документів НАФ на 2013-2017 рр. підготовлено пропозиції до заходів із забезпечення Державного архіву Запорізької області, архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад сучасними засобами зберігання документів НАФ із визначенням необхідних обсягів фінансування з розбивкою за роками.


Створення та розвиток науково-довідкового апарату

до документів Національного архівного фонду

Продовжена робота з підготовки путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: продовжено складання характеристик фондів радянської доби та періоду незалежності України по розділах: сільське господарство, лісництво, зв'язок, транспорт, преса, друк, радіомовлення, телебачення, страхування.

Протягом 9 місяців до бази даних «Український мартиролог ХХ століття» внесені дані на 1545 осіб, всього до бази даних внесені дані на 1875 осіб.

До бази даних «Архівні фонди України» внесені дані на 16 нових фондів, зміни та доповнення внесено до 230 фондів.

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 1943-2011 рр. та електронної версії фондового каталогу архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

Описані документи особового походження художника, члена спілки художників СРСР, члена Запорізької організації спілки художників УРСР –Шинкаренка Станіслава Гавриловича за 1950-1993 роки (42 од.зб./133 док.); документи з виборів депутатів міських рад та міських голів у 2010 році в Запорізькій області за 2010 рік ( 97од.зб.).


Формування Національного архівного фонду.

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій


На державне зберігання надійшли 14472 (7515 у 2010 році) справ по 230 (140 у 2010 році) фондах на паперовій основі (план на рік – 12400 справ).

За 9 місяців 2011 року на засіданні ЕПК держархіву схвалено описи на 13910 (9170 спр. у 2010 році) справ постійного зберігання (план на рік – 19000), в т.ч. джерел комплектування держархіву – 2042 спр. (1423 у 2010 році), архівних відділів – 11868 спр. (7747 спр. у 2010 році); 1 відеофільм, представлені архівним відділом Бердянської міськради «Держане підприємство «Бердянський міський торговельний порт» до 180-річчя підприємства. Погоджено 11528 (6235 у 2010 році) справ з особового складу, в т.ч. джерел комплектування держархіву – 4655 спр., архівних відділів – 6873 спр. (план на рік – 13600).

Погоджено 12 (6 у 2010 році) інструкцій з діловодства, 18 (10 у 2010 році) положень про архівні підрозділи та 17 (8 у 2010 році) положень про експертні комісії, 1 положення про службу діловодства, 17(16 у 2010 році) номенклатур справ підприємств, установ і організацій – джерел комплектування держархіву, 185 ( 86 у 2010 році) актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на справ 489210 (1449180 у 2010 році) установ – джерел формування НАФ.

Погоджено 1 номенклатуру справ, 2 положення про архівний підрозділ та 2 про експертну комісію, описів справ з особового складу на 741 справу, 37 актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ на 32526 справ інших установ, організацій, підприємств.

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів власними силами 13 установам (14 - у 2010 році), які схвалили та погодили описи справ з ЕПК Державного архіву Запорізької області.

Проведено 20 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб –джерел комплектування Державного архіву Запорізької області (20 - у 2010 році); 24 тематичних перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі списку юридичних осіб –джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької області, наявності, стану та руху документів НАФ (21– у 2010 році), 37 контрольних перевірянь щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, якості упорядкування документів (31- у 2010 році).

Проведено 43 перевіряння готовності підприємств, установ, організацій до передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької області (38 – у 2010 році).

Продовжено роботу з цільової експертизи цінності документів Переглянуто 1503 справи (1245 справи у 2010 році), до знищення виділено 1503 справ (1245 справ у 2010 році).

Проведення семінарів з підвищення кваліфікації

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 15.03.2011 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів. У заходах взяло участь 45 слухачів.

Взято участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій для керівників апарату райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення, секретарів сільрад – проведено два семінарських заняття.

15.06.2011 Державним архівом Запорізької області проведений семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області, в якому взяли участь 37 слухачів.

За участю Державного архіву Запорізької області Управлінням державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області 2 червня 2011 р., 6 червня 2011 р., 9 червня 2011 р. було проведено «круглі столи» на тему «Державна служба України в історичному аспекті» для спеціалістів відділів персоніфікації пільг управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, райадмінстрацій Запорізької міської ради та міських рад міст обласного значення, управлінь, відділів економіки райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, відділів економічного розвитку та підприємництва райадміністрацій Запорізької міської ради та для учасників ІІ туру Конкурсу «Кращий державний службовець» у Запорізькій області. Взято участь у роботі семінару з питань сучасного діловодства та архівної справи, який проводився Регіональним відділенням №1 «Центр післядипломної освіти ПАТ «Укртелеком», проведено 4 семінарських заняття.

Використання інформації документів НАФ

Протягом 9 місяців 2011 року були підготовлені та експонувалися 8 виставок документів:

7 березня у читальному залі архіву була відкрита виставка, присвячена 150-річчю з дня смерті Шевченка Т.Г. «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців»;

12 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Первопроходцы Вселенной. К 50-й годовщине полета человека в космос»

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=118:-50-&catid=43:2011-04-11-12-33-37;

19 квітня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Чорнобильська катастрофа в серцях запоріжців» (до 25-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС)

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=49;

22 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запорізький край у перші дні Великої Вітчизняної війни» (До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни) http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132&

24 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «Поетеса в царстві куліс» (До 80-річчя від дня народження заслуженої артистки України, члена Національної спілки письменників України Нещерет Тетяни Іванівни)

http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=49;

25 червня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області: «28 червня – День Конституції. Основний Закон України» (обговорення проекту, прийняття, заходи з пропаганди і роз’яснення положень Конституції на території Запорізької області) http://www.dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=134:28-;

22 серпня он-лайнова виставка на веб-сайті Державного архіву Запорізької області «Запоріжжя у серпні 1991 р.» (До 20-річчя незалежності)» http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=141:l-1991-r-20- 20 вересня документальна виставка документів «Народна війна. Антифашистський рух опору у Василівському районі Запорізької області».

Документи Державного архіву Запорізької області представлені у розділах всеукраїнських он-лайнових виставок, організованих Державною архівною службою України:

до відзначення 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни розміщені в розділах он-лайнової виставки «До 70-річчя від початку Великої Вітчизняної війни» http://www.archives.gov.ua/Sections/VVV_70/.

‑ у рубриці «Церква в роки війни» он-лайнової документальної виставки «Війна і Перемога в історичній пам'яті українського народу
(до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років
та 65-ї річниці завершення Другої світової війни)» (http://www.archives.gov.ua/Sections/Peremoga_65/fotos_08.php);

‑ «До 70-х роковин трагедії Бабиного Яру».

(http://www.archives.gov.ua/Sections/Babyn_Yar/Zaporizhzhya/index.php).

З метою участі у всеукраїнських заходах щодо відзначення ювілейних і пам’ятних дат було проведено виявлення документів, підготовлені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії за тематичними розділами для використання у підготовці всеукраїнських документальних виставок до Дня Незалежності України (7 документів), до Дня Конституції України (13 документів), до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. (23 документи) Зазначені анотовані переліки документів держархіву Запорізької області та їх електронні копії були направлені на адресу Державної архівної служби України 23.02.2011.

На виконання наказу Укрдержархіву «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої вітчизняної війни та її учасників на 2011‑2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» від 11.04.2011 № 44, листа Укрдержархіву «Щодо виконання розпорядження Президента України від 21.06.2011 № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу» від 29.06.2011 № 1716/06 було проведено виявлення документів про поховання часів Великої Вітчизняної війни 1941‑1945 років на території Запорізької області та складений їх перелік. У документах держархіву Запорізької області було виявлено списки радянських військовополонених, підпільників, мешканців населених пунктів області, закатованих нацистами, на 9355 осіб.

На обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшли в ефірі 5 радіопередач:

10 березня 2011 року «Т.Г.Шевченко в пам’яті запоріжців» (До 150-річчя з дня смерті Т.Г.Шевченка);

17 березня 2011 року на обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії розпочато цикл радіопередач «Державний архів Запорізької області інформує. Актуальні питання архівної справи». 17 та 24 березня вийшли в ефірі радіопередачі: «Надання платних послуг фізичним і юридичним особам держархівом Запорізької області в 2011 році», «Проведення держархівом Запорізької області конкурсу серед представників засобів масової інформації за 2010 рік»;

16 і 20 вересня 2011 року «Народна війна. Антифашистський рух опору на території Запорізької області в роки Великої Вітчизняної війни» (частина 1, частина 2).

Продовжується плідна співпраця з приватним акціонерним товариством «ТРК «Алекс» (м. Запоріжжя). У рамках співробітництва (за письмовим зверненням телеканалу) для підготовки телепередач співробітники відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Запорізької області здійснюють відбір фото- та кінодокументів за темами, періодами, готують акти на видачу документів у тимчасове користування за межі архіву для створення авторами телепередач циклу «Город Z. Хроника», які виходять в ефірі щотижня по суботах.

3 серпня в ефірі ТРК «Запоріжжя» Запорізької обласної державної телерадіокомпанії вийшла тематична передача, підготовлена за документами Державного архіву Запорізької області, присвячена історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. «Мій рідний край. Частина друга».

У газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» надруковані 2 статті:

22.09.2011 № 140-141 (22978-22979) Величко О.Г. «Ворог не знав спокою на Запорізькій землі» www.zp-pravda.info;

29.09.2011 № 144-145 (22982-22983) Величко О.Г. «Бабини Яри України: Запоріжжя. «Розкажіть усім про наші страждання…» www.zp-pravda.info.

За 9 місяців 2011 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 2583 звернення від громадян України, колишніх республік СРСР та інших держав (за 9 місяців 2010 року ‑ 2440), виконано 2517 звернень (за 9 місяців 2010 року ‑ 2374). Кількість питань, порушених у зверненнях громадян – 2711, з них вирішено з позитивним результатом – 1741 (64 %), з рекомендацією звернутися за місцезнаходженням документів‑ 85 (3 %), (за 9 місяців 2010 року – 2501, з них із позитивним результатом – 1460 (58 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

‑ про акти цивільного стану – 805;

– про підтвердження стажу роботи – 520;

– про майнові права – 427;

– про заробітну плату – 326;

‑ тематичних – 164;

‑ підтвердження родинних стосунків (родовід) – 138;

– про репресії та розкуркулення – 81;

– про примусове вивезення до Німеччини – 54;

– про підтвердження депутатської діяльності – 39;

‑ проживання на території області – 28;

– про нагородження орденами і медалями – 21 та інші.

У 2011 році кількість запитів за тематикою порушених в них питань залишилася на тому ж рівні.

Протягом 9 місяців 2011 року надійшло запитів від ветеранів війни та інвалідів – 20, від пенсіонерів – 199.

За 9 місяців 2011 року спеціалістами відділу інформації та використання документів на особистому прийомі було прийнято 677 громадян; керівництвом архіву – 58 громадян, усього – 735 громадян.

До Державного архіву Запорізької області надійшло 3 (звернення) з Урядової телефонної «гарячої лінії».

У читальних залах архіву 448 громадянам надавалися документи (13141 од. зб.), необхідні для відновлення їх законних прав та інтересів, для особистого ознайомлення.

Державним архівом Запорізької області було проведено щорічний конкурс серед представників місцевих засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області. На конкурс були представлені матеріали місцевих ЗМІ за 2010 рік архівними відділами Василівської (газета «Нова Таврія»), Гуляйпільської (газета «Голос Гуляйпілля»), Запорізької (газета «Червоний промінь») райдержадміністрацій. Представники засобів масової інформації присвятили свої статті подіям Великої Вітчизняної війни долям своїх земляків, історії окремих населених пунктів.

Рішенням колегії від 25 травня 2011 року переможцем конкурсу визначено Муху Олену Леонідівну, редактора КП «Редакція газети «Голос Гуляйпілля» Гуляйпільської районної ради Запорізької області та до Дня журналіста нагороджено Почесною грамотою Державного архіву Запорізької області.

Методична робота


За 9 місяців 2011 року проведено 6 засідань Науково-методичної ради, на яких розглянуто:

Інструкцію з обліку документів, які зберігаються в трудових архівах райдержадміністрацій, районних та міських рад та про порядок оформлення облікових документів;

Інструкцію про порядок приймання на зберігання документів Національного архівного фонду архівними відділами районних державних адміністрацій та міськрад та передавання їх на постійне зберігання до Державного архіву Запорізької області;

чотири розділи путівника по фондах Державного архіву Запорізької області: «Установи фізичної культури і спорту», «Органи та установи преси, друку, радіомовлення, телебачення», «Установи страхування», «Установи зв’язку» та 4 питання з організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної та методичної роботи Державного архіву Запорізької області.


Заступник директора О.Л. Пилявська