«До 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки»

На початку 1917 р. українські землі входили до складу двох імперій: Російської (Волинська, Катеринославська, Київська, Подільська, Полтавська¸ північні повіти Таврійської, Чернігівська, Харківська, Херсонська губернії) та Австро-Угорської (Буковина, Галичина, Закарпаття). Історичні події того часу, а саме важке соціальне становище більшості населення, довготривала Перша світова війна, національний гніт (русифікація населення, заборона української преси) зумовили становленню і піднесенню української національної свідомості. Українська спільнота відчула необхідність об’єднатися та створити свою власну соборну демократичну державу.

Зокрема Лютнева революція 1917 р. та повалення самодержавства сприяли зародженню в історії України важливого етапу її соціально-політичного і духовного розвитку. Одним із таких етапів є створення в Києві 07 березня 1917 р. Української Центральної Ради, як представницького органу політичних, громадських, культурних і професійних організацій, а згодом революційним парламентом та проголошення в листопаді 1917 р. Української Народної Республіки (III Універсал). УЦР виступала спочатку за широку національно-територіальну автономію України, а потім за її незалежність і самостійність (проголошення I-IV Універсалів) та була консолідуючим центром українського національно-визвольного руху. Після гетьманського перевороту в квітні 1918 р. до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. За гетьманського періоду УНР було замінено назвою – Українська Держава. На зміну Гетьманству, який було повалено 14 грудня 1918 р. прийшла Директорія УНР, яка проголосила себе тимчасовою верховною владою революційного часу і констатувала, що влада в УНР має належати лише працюючим класам.

22 січня 1919 р. в Києві біля Софійського собору відбулося урочисте об’єднання (Акт злуки) Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Нажаль внаслідок цілого ряду помилок не вдалося втілити в життя ідею незалежності України. Але досвід Центральної Ради, Гетьманату, Директорії, ЗУНР послугував майбутньому України та поповнив скарбницю її державотворчого досвіду.

Українські революційні події 1917-1920 рр. однозначно вплинули на відновлення та становлення державності українського народу, виявлення волі до консолідації і боротьби за свою незалежність та свободу. І тому 22 січня є однією з найважливіших історичних дат – День Соборності України.

Представляємо добірку документів, яка відображає вплив української революційної влади на політичне та соціально-культурне життя м. Олександрівськ.

Тематичний перелік до виставки

«До 100-річчя проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки»

 

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

06 грудня 1917 р.

Виписка резолюцій з протоколу з’їзду Повітової Ради від 05 грудня 1917 р. про Центральну Раду.

Ф-48, оп. 2, спр. 2, арк. 62-а.

2.

9 (22) січня 1918 р.

Четвертий Універсал Української Центральної Ради про проголошення України вільною, самостійною і незалежною державою.

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 31.

3.

29 квітня 1918 р.

Лист Губерніальної Революційної Ради до повітових комісарів, міських, губерніальної, повітових земських управ Катеринославщини про вивішування національного українського прапору, ведення діловодства на українській мові.

Ф-24, оп. 7. спр. 98, арк. 7.

4.

04 травня 1918 р.

Наказ Повітового коменданта по Катеринославському повіту про національний прапор.

Ф-64, оп. 3, спр. 1, арк. 41.

5.

16 травня 1918 р.

Оголошення Катеринославського повітового комісара про покарання за розповсюдження неправдивих відомостей про Українську Народну Республіку і її владу.

Ф-48, оп 2, спр. 6, арк. 49.

6.

26 травня 1918 р.

Наказ Катеринославського Губернського Старости Чернікова про його призначення за наказом Гетьмана України.

Ф-24, оп. 7, спр. 98, арк. 50.

7.

12 червня 1918 р.

Лист завідуючого заводу А.Я. Копп до Олександрівської міської управи про розташування в їхньому сараї Австрійського воєнного парку «STAFFEL».

Ф-24, оп. 7, спр 290, арк. 12.

8.

17 червня 1918 р.

Лист комітету Олександрівської організації Української соціал-демократичної робітничої партії до Олександрівської міської управи про надання помешкання для книгарні.

Ф-24, оп. 7, спр. 44, арк. 47.

9.

16 жовтня 1918 р.

Оголошення Коменданта м. Олександрівська про облогу.

Ф-24, оп. 7, спр. 93, арк. 3.

10.

10 січня 1919 р.

Оголошення Олександрівського повітового комісара Лазаренка про введення в Україні грошової одиниці – гривні.

Ф-24, оп. 7, спр. 99, арк. 35.

 

Укладач: Провідний спеціаліст відділу інформації та використання документів

О.Л. Савощенко