«До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки»

22 січня 1918 року вперше в ХХ столітті Україна проголосила незалежність. Була створена держава, яка протягом трьох наступних років не припинила боротьби за власне існування. Українцям вдалося утвердити державні кордони, мову, гроші, збудувати національне боєздатне військо, добитися визнання світової спільноти.

 

Тематичний перелік до виставки

«До 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки»

 

Дата документа

Назва документа

Пошукові дані

Зображення

1.

15 листопада 1917 р.

Копія циркуляра Генерального Секретаріату Центральної Української Ради про право власності на землю

ф.-48, оп. 2, спр. 2, арк. 61-62.

2.

06 грудня 1917 р.

Витяг з протоколу з'їзду Української повітової ради в м. Олександрівськ

ф.-48, оп. 2, спр. 2, арк. 62 а, 62 а зв.

3.

12 грудня 1917 р.

Циркуляр генерального секретаря УНР про негайне повідомлення щодо виконання закону від 10 листопада 1917 р. про оголошення: «Іменем Української Народної Республіки»

ф. 257, оп. 2, спр. 6, арк. 1

4.

25 квітня 1918 р.

Повідомлення Народного Міністру судових справ УНР про переведення діловодства на українську мову

ф. 257, оп. 2, спр. 6, арк. 23, 23 зв.

5.

11 травня 1918 р.

Копія повідомлення Катеринославського губернського коменданта про розпуск Вільного козацтва

Ф.-64, оп. 3, спр. 1, арк. 48, 48 зв.

6.

24 травня 1918 р.

Копія наказу Катеринославського повітового старости про заміну в установах офіційних документів УНР на документи уряду Української Держави

Ф.-64, оп. 3, спр. 1, арк. 44, 44 зв., 52, 52 зв.

7.

17 червня 1918 р.

Лист голови комітету Олександрівської організації УСДРП про відкриття української книгарні в м. Олександрівськ

ф.-24, оп. 7, спр. 44, арк. 47, 47 зв.

8.

21 червня 1918 р.

Лист Олександрівського повітового військового начальника про надання йому списків осіб, охочих служити в Сердюцькій дивізії

Р-96, оп. 2, спр. 5, арк. 21, 21 зв.

9.

26 листопада 1918 р.

Доповідь Олександрівського міського голови про обрання повітового комісара

ф.-24, оп. 7, спр. 99, арк. 7-8

10.

17 серпня 1918 р.

Копія повідомлення Олександрівської повітової земельної комісії про її відкриття

Ф.-96, оп. 2, спр. 6, арк. 91,91 зв.

11.

9 січня 1919 р.

Телеграма Катеринославського губернського комісара про скликання конгресу трудового народу в м. Києві

ф.-24, оп. 7, спр. 99, арк. 90-91 зв.

12.

10 січня 1919 р.

Оголошення Олександрівської міської управи про ведення української державної грошової одиниці – гривні

ф.-24, оп. 7, спр. 99, арк. 125.

 

Укладач: головний спеціаліст відділу інформації та використання документів

С.Д. Третяк