Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

РІШЕННЯ № 6

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

28.04.2014

м. Запоріжжя

№ 6

 

Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області

Заслухавши і обговоривши інформацію заступника директора Пилявської О.Л., колегія Державного архіву Запорізької області визначає, що Державним архівом Запорізької області здійснено низку заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про охорону праці».

Питання охорони праці постійно розглядаються на засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області (раз на рік), на нарадах у керівництва та засіданнях профкому.

У 2013 році на розширеному засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 24.04.2014 розглянуто питання «Про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області», прийнято рішення за № 6 (протокол № 3).

Питання «Про стан виконання Колективного договору Державного архіву Запорізької області на 2013-2017 рр.» та «Про стан охорони праці в Державному архіві Запорізької області» було розглянуто на загальних зборах колективу (протокол № 1 від 28 лютого 2013 р.).

У Державному архіві Запорізької області укладено Колективний договір на 2013-2017 роки, який зареєстровано Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Жовтневому району, реєстраційний номер 08-15/13/12 від 26 лютого 2013 року. З урахуванням рекомендацій реєструючого органу, підготовлено відповідні доповнення до Колективного договору.

За основу Колективного договору Державного архіву Запорізької області на 2013-2017 роки було взято положення Угоди між Державною архівною службою України та ЦК профспілки працівників державних установ України на 2012-2017 роки.

В архіві вживаються заходи щодо соціального захисту працівників державних архівних установ. За 2013 рік на охорону праці в архіві виділено 9547 грн. Профспілковим комітетом надавалася матеріальна допомога працівникам до ювілеїв, на лікування у зв’язку з хворобою, у 2013 році 22% профвнесків членів профспілки було витрачено на матеріальну допомогу. На культурно-масову та спортивну роботу було витрачено 42% профвнесків членів профспілки. У 2013 році комісією із соціального страхування було виділено путівки в ДП «Клінічний санаторій «Місхор», ПП «Курорти Приазов’я», дві дитячі путівки до дитячого оздоровчого табору «Молода гвардія» (м. Бердянськ).

За результатами атестації робочих місць, яку проведено у 2010 році, наказом Державного архіву Запорізької області від 30.12.2010 № 97 «Про результати проведення атестації робочих місць за умовами праці» затверджено Перелік посад працівників Державного архіву Запорізької області, які мають право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день і особливий характер праці. Цим Переліком визначено перелік посад працівників структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області, які мають право на щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день і особливий характер праці у кількості 4 (чотирьох) календарних днів. Оплата здійснюється за рахунок фонду оплати праці.

В архіві дотримуються строки виплати заробітної праці, передбачені Колективним договором. Оплата праці працівників архіву здійснюється в першочерговому порядку у строки: аванс – 14 числа місяця; кінцевий розрахунок – 30 числа місяця. Всі інші платежі проводяться після виконання зобов’язань щодо оплати праці. Випадків заборгованості із виплати заробітної плати не було. Випадків звільнення працівників із порушенням чинного законодавства не було.

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Державного архіву Запорізької області затверджені загальними зборами трудового колективу Державного архіву Запорізької області від 11.02.2013 та введені в дію згідно з наказом архіву від 11.02.2013 № 13. Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» Правила внутрішнього трудового розпорядку розміщено на веб-сайті Державного архіву Запорізької області.

Щороку складається та затверджується директором графік відпусток працівників. Графік щорічних і додаткових відпусток працівників Державного архіву Запорізької області на 2014 рік узгоджено профкомом (протокол засідання від 30 грудня 2013 р. № 38).

Щороку зі спеціалізованими установами укладаються договори на обов’язкове страхування членів добровільної пожежної дружини, склад якої затверджено наказом директора від 27.02.2012 № 20 зі змінами.

У минулому році перевірено боєздатність ДПД, під час навчань відпрацьовані практичні навички гасіння умовної пожежі.

У вересні 2013 року проведено практичне навчання персоналу архіву за сигналом «Пожежа»; проведено інструктаж з працівниками архіву з метою посилення персональної відповідальності за користування електроприладами у робочих приміщеннях.

В архіві створено службу охорони праці. Положення про службу охорони праці Державного архіву Запорізької області затверджено наказом від 04.04.2014 № 19 «Про організацію роботи з охорони праці в Державному архіві Запорізької області». Цим же наказом затверджено склад служби охорони праці Державного архіву Запорізької області. Керівником служби охорони праці призначено заступника директора Пилявську О.Л.

В архіві постійно проводяться вступні, первинні, повторні, цільові інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

Працівники Державного архіву Запорізької області та інших місцевих державних архівних установ підвищують кваліфікацію не рідше, ніж один раз на 5 років, що відповідає нормам Галузевої угоди.

Останній раз працівники Державного архіву Запорізької області та архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад проходили навчання та підвищення кваліфікації за професійною програмою Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій у 2014 році (І сесія 24.03-28.03.2014).

Голова профкому первинної організації профспілки Величко О.Г. взяла участь у дводенному семінарі з актуальних питань профспілкової роботи 13-14 березня 2013 р. у м. Запоріжжя.

Член профкому первинної організації профспілки Шевченко Д.П. підвищив кваліфікацію профорганізатора, взявши участь у з’їзді голів молодіжних рад обласних організацій профспілки, який відбувався 12-13 грудня 2013 року у м. Київ.

В архіві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці Державного архіву Запорізької області згідно з наказом від 31.03.2011 № 22 «Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони праці», до якого внесені зміни відповідно до наказу від 07.04.2014 № 20.

Навчання та перевірка знань з питань охорони праці усіх відповідальних працівників архіву Державного відбувається систематично, у встановлені терміни. Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці (директор архіву Тедєєв О.С., заступник директора Пилявська О.Л., провідний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби Хмура Н.О., завідувач господарства Юзвішен Л.Л.) пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та одержали посвідчення у жовтні 2013 року. Також у грудні 2013 року пройшли навчання та перевірку знань у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» на посаді ліфтера інженер І категорії Сидоренко С.Б. та завідувач господарства Юзвішен Л.Л.

З метою підготовки до проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки працівників Державного архіву Запорізької області заступник директора О.Л. Пилявська прочитала лекції з питань охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки працівників у 2013 році – 24.04.2013 та 18.09.2013, у 2014 році – 22.04.2014.

Навчання та знань з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки працівників Державного архіву Запорізької області проведено у квітні та вересні 2013 року та у квітні 2014 року.

Щороку проводяться проводяться тематичні семінари з питань охорони праці із демонстрацією презентацій для працівників з охорони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки.

Так, 24.04.2013 проведено тематичний семінар з питань охорони праці за участю членів профспілки. Під час семінару було проведено тематичну виставку-презентацію з охорони праці та вікторину. Для участі у семінарі було запрошено головного технічного інспектора з охорони праці Запорізької обласної ради професійних спілок Чоса М.П.

Випадків виробничого травматизму та професійних захворювань не було. Комісії з розслідування нещасних випадків виробничого та невиробничого характеру не створювалися.

В архіві забезпечено дотримання правил охорони праці жінок та інвалідів.

Питання забезпечення утримання будівель і споруд Державного архіву Запорізької області у справному стані, дотримання санітарно-технічних норм і безпеки праці працівників знаходиться на постійному контролі у керівництва Державного архіву Запорізької області.

У Державному архіві Запорізької області постійно здійснюється контроль за санітарно-гігієнічним станом архівосховищ, робочих приміщень відповідною комісією. Санітарно-гігієнічний стан архівосховищ та робочих приміщень перевіряється щотижня, регулярно проводиться їх вологе прибирання.

Працівники профспілки архіву беруть активну участь у розгляді питань, що стосуються економічних та соціально-трудових відносин в колективі.

В області вже 13 років поспіль є традиційним проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення. При підведенні підсумків враховуються умови праці та заходи щодо поліпшення умов зберігання документів. Кращі представники галузі нагороджуються дипломами Державного архіву Запорізької області та Запорізького обкому профспілки працівників державних установ відповідно І, II і III ступенів та цінними подарунками Запорізького обкому профспілки працівників державних установ.

Державний архів Запорізької області та його профспілковий комітет співпрацюють з Запорізькою обласною радою професійних спілок, профспілкою працівників державних установ в частині одержання методичної та іншої допомоги з питань охорони праці.

вирішила:

1. Інформацію заступника директора Пилявської О.Л. взяти до відома.

2. Заступнику директора Пилявській О.Л., керівникам відділів:

1) забезпечувати дотримання вимог Закону України «Про охорону праці» в Державному архіві Запорізької області та виконання в повному обсязі зобов’язань за розділом «Охорона праці» Колективного договору Державного архіву Запорізької області на 2013-2017 роки;

2) неухильно дотримуватися встановлених законодавчими актами з охорони праці термінів проведення інструктажів з охорони праці.

3) вжити заходів щодо приведення в належний стан робочих місць, машин, механізм відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці;

4) забезпечувати працівників інструкціями з охорони праці по професіях та видах робіт;

5) забезпечити підготовку матеріалів для участі Державного архіву Запорізької області у Всеукраїнському огляді-конкурсі стану умов і охорони праці в архівних установах; термін виконання – І квартал 2015 року.

3. Начальнику фінансово-господарського відділу – головному бухгалтеру Петренко І.І. при підготовці бюджетного запиту на 2015 рік передбачити у кошти:

1) в обсязі не менше 0,2% від фонду оплати праці на комплексні заходи з охорони праці;

2) для проведення атестації робочих місць за умовами праці.

4. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 30.04.2014 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.


Голова колегії

О.С. Тедєєв

Секретар колегії

А.А. Федько