Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

РІШЕННЯ № 4

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

28.04.2014

м. Запоріжжя

№ 4

 

Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

зі зверненнями громадян за І квартал 2014 року

Колегія відмічає, що проведений аналіз роботи зі зверненнями громадян в Державному архіві Запорізької області свідчить, що ця робота ведеться постійно і спрямована на її покращення.

Проводився постійний контроль за своєчасним і якісним виконанням запитів ветеранів війни та праці, інвалідів, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Повторних і колективних запитів не надходило.

Було забезпечено здійснення безперешкодного і регулярного прийому громадян директором архіву, заступником директора, начальником відділу інформації та використання документів, згідно з наказом Державного архіву Запорізької області від 01.07.2009 № 23, а також спеціалістами відділу інформації та використання документів щотижня в робочий час, згідно із графіком особистого прийому, затвердженим наказом Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7.

Протягом звітного періоду 2014 року у зв’язку з кадровими змінами, що відбулися у Державному архіві Запорізької області, з метою підвищення ефективності роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України директором були видані накази:

4 від 14.01.2014 «Про внесення змін до наказу Державного архіву Запорізької області від 16.01.2012 № 7»;

№ 5 від 14.01.2014 «Про організацію проведення «гарячої» телефонної лінії в Державному архіві Запорізької області»;

№ 14 від 24.02.2014 «Про запровадження Єдиного дня прийому громадян у Державному архіві Запорізької області».

Громадяни, які мешкають за межами обласного центру, приймалися спеціалістами в день приїзду. Прийом громадян пільгових категорій проводився щоденно.

На засіданні колегії 29.01.2014 розглядалося питання «Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2013 рік», було прийнято відповідні рішення.

На нарадах директора з керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області 16.01.2014, 03.02.2014, 10.02.2014, 17.02.2014, 24.02.2014, 11.03.2014, 31.03.2014 заслуховувалися інформації начальника відділу інформації та використання документів Величко О.Г. про стан виконання запитів соціально-правового характеру, щодо порядку опрацювання та розгляду запитів, були надані доручення.

Під час перевірок архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення представниками Державного архіву Запорізької області значна увага приділяється виконанню працівниками цих відділів вимог Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

За звітний період 2014 року проведено 1 перевірку сектору з питань архівної справи Розівської райдержадміністрації з питань здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, станом архівної справи та діловодства, упорядкуванням документів в установах – джерелах формування НАФ, забезпеченням формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду.

У І кварталі 2014 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 744 звернення від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (у І кварталі 2013 р. ‑ 979).

Кількість питань, порушених у зверненнях, на які було надано інформаційні документи ‑ 684, з них надано 446 позитивних відповідей (65 %), 36 (5 %) – надано рекомендації про місцезнаходження документів (у І кварталі 2013 р. виконано 791 запит, з них 510 запитів з позитивним результатом (64 %), переслано за належністю – 50 (6 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 215;

– про підтвердження стажу роботи – 136;

– про майнові права – 106;

– про заробітну плату – 39;

– про підтвердження депутатської діяльності – 8;

– про репресії та розкуркулення – 7;

– про примусове вивезення до Німеччини – 5;

– про нагородження орденами і медалями – 4;

– тематичних (про перейменування підприємств, установ і організацій, надання статутних документів, встановлення правонаступництва та ін.) – 95 та ін.

За І квартал 2014 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 2 (два) звернення з Урядової телефонної «гарячої лінії».

Протягом І кварталу 2014 року надійшло запитів від інвалідів - 8, учасників війни – 2, дитини війни – 1.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 204 громадянина, керівництвом архіву – 7, всього – 211 громадян.

У Державному архіві Запорізької області» щосереди за телефоном (0612) 62 05 21 проводиться «гаряча» телефонна лінія.

26 березня ц.р. Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій в рамках роботи курсів підвищення кваліфікації було проведено тематичний короткостроковий семінар з актуальних питань забезпечення упорядкування та використання архівних документів для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та трудових архівів.

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу інформації та використання документів Величко О. Г. взяти до відома.

2. Начальнику відділу інформації та використання документів Величко О. Г.:

2.1. забезпечити неухильне виконання вимог законодавства України щодо забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення; термін виконання – постійно;

2.2. забезпечувати постійний уважний розгляд звернень громадян, отриманих на Урядовій телефонній «гарячій лінії» та оперативно вирішувати порушені у них питання;

2.3. забезпечити виконання вимог Закону України «Про публічну інформацію» щодо реалізації права громадян на звернення; термін виконання – постійно;

2.4. забезпечити організацію проведення «гарячої» телефонної лінії в Державному архіві Запорізької області; термін виконання – щосереди.

3. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 30.04.2014 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

4. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.


Голова колегії

О.С. Тедєєв

Секретар колегії

А.А. Федько