Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

РІШЕННЯ №5

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

17.07.2012

м. Запоріжжя

№ 5

 

Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за І півріччя 2013 року

Заслухавши інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Хмури Н.О., колегія відмічає, що рівень діяльності Державного архіву Запорізької області щодо роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за I півріччя 2013 року можна визначити як достатній.

Робота з кадрами і підготовка кадрового резерву в Державному архіві Запорізької області проводилася відповідно до Конституції України, Законів України «Про державну службу», згідно з чинним антикорупційним та трудовим законодавством.

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31.01.2013 № 37 «Про план реалізації завдань Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, забезпечення в кадровій роботі виконання вимог чинного законодавства з питань державної служби та засад запобігання і протидії корупції в Запорізькій обласній та районних державних адміністраціях у 2013 році» в Державному архіві Запорізької області наказом Державного архіву Запорізької області від 14.02.2013 № 14 затверджений план роботи з кадрами та підготовки кадрового резерву на 2013 рік, яким передбачено заходи щодо забезпечення покращення кадрового складу державних службовців Державного архіву Запорізької області, формування та підготовки кадрового резерву на посади державної служби, роботи з керівниками архівних установ, які функціонують на території Запорізької області, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, запобігання та протидії корупції в Державному архіві Запорізької області. За встановленою формою складаються щоквартальні плани роботи та відповідні звіти про їх виконання.

Відповідно до вищезгаданого Плану у Державному архіві Запорізької області постійно забезпечується контроль і виконання актів Президента України, постанов, розпоряджень, доручень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів Державної архівної служби України, чинних законодавчих і нормативних документів з питань державної служби та роботи з кадрами, підвищення кваліфікації державних службовців, нагородження й заохочення працівників Державного архіву Запорізької області та узагальнення інформаційно-аналітичних матеріалів та інформації щодо реалізацій завдань, визначених Президентом України, у сфері державної кадрової політики в Державному архіві Запорізької області.

На засіданні колегії Державного архіву Запорізької області 23.01.2013 були розглянути питання: про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2012 рік, по цьому питанні прийнято відповідне рішення за № 4; розглянуто стан дотримання у роботі Державного архіву Запорізької області вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції у 2012 році», з цього питання прийняте відповідне рішення за № 5.

У Плані роботи з кадрами і підготовки кадрового резерву Державного архіву Запорізької області у 2013 році передбачено розгляд питання щодо реалізації завдань, визначених Президентом України, у сфері державної кадрової політики в Державному архіві Запорізької області на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області двічі на рік.

Державний архів Запорізької області постійно має на контролі питання щодо налагодження чіткої системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, особливо новопризначених працівників та осіб, зарахованих до кадрового резерву.

В архіві функціонує 6 відділів та режимно-секретна служба. Штатний розпис архіву складається із 49 посад, з них 21 посада відноситься до державної служби.

Станом на 15.07.2013 у Державному архіві Запорізької області вакансій державних службовців немає.

Реєстр посад державних службовців архіву затверджений наказом Державного архіву Запорізької області від 22.02.2013 № 19 «Про реєстр посад державних службовців Державного архіву Запорізької області».

Протягом I півріччя 2013 року (станом на 15.07.2013) на посади, не віднесені до державної служби, прийнято 5 працівників, звільнено 5.

З 30.04.2013, вакантну з 15.02.2013 посаду провідного спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області, займає працівник Державного архіву Запорізької області, який перебував у кадровому резерві на цю посаду й пройшов спецперевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

У Державному архіві Запорізької області був складений 21.12.2012 та затверджений протоколом профспілкового комітету Державному комітету № 32 від 21.12.2012 графік щорічних та додаткових відпусток працівників Державного архіву Запорізької області на 2013 рік. На даний час забезпечується виконання складеного та затвердженого графіку.

У березні 2013 року було проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2012 рік. Результати щорічної оцінки затверджені наказом директора архіву від 28.03.2013 № 22. П’ятнадцять державних службовців Державного архіву Запорізької області, які підлягали щорічній оцінці, отримали: високу оцінку – 14 осіб, добру – 1 особа. Відповідні звіти про результати щорічної оцінки за 2012 рік були надіслані до відділу кадрової роботи Запорізької обласної державної адміністрації та відділу кадрового забезпечення Державного комітету архівів України листом від 28.03.2013 № 01-04/245.

Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 19.02.2013 № 79 «Про організацію і проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» в обласній державній адміністрації у 2013 році» державний службовець Державного архіву Запорізької області Шевченко Д.П. брав участь і став переможцем у I турі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» з урахуванням критеріїв, встановлених для конкурсантів у номінації «Кращий спеціаліст», у II турі він посів 2-е місце.

Протягом I півріччя 2013 року було забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців V – VI категорій Державного архіву Запорізької області за планом-графіком навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій на 2013 рік.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 12.08.2004 № 349 «Про створення єдиної системи електронного обліку державних службовців місцевих органів виконавчої влади», продовжується супроводження та поповнення банків даних електронного кадрового обліку державних службовців Державного архіву Запорізької області засобами комп’ютерних програм «Кадри» та «Картка», також систематично поповнюється комп’ютерний банк даних щодо зміни облікових даних, навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Державного архіву Запорізької області.

Постійно тримається на контролі комплектування вакантних посад державних службовців Державного архіву Запорізької області шляхом просування по службі перспективної молоді та осіб, зарахованих до кадрового резерву, практикувати їх стажування, залучення до виконання доручень, пов’язаних з можливою майбутньою роботою, також до вивчення близьких за змістом ділянок роботи.

Державний архів Запорізької області забезпечує організацію проходження практики в Державному архіві Запорізької області студентів Запорізького національного університету, запорізьких технікумів та коледжів за відповідною спеціалізацією.

Відповідно до розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 24.12.2012 № 642 «Про затвердження планів-графiків навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів на 2013 рік» у Державному архіві Запорізької області протягом I півріччя 2013 року підвищили кваліфікацію п’ять державних службовців за професійними програмами, у тому числі за тематичним короткостроковим семінаром з актуальних питань запобігання і протидії корупції.

Постійно забезпечується вжиття заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконанням чинних актів щодо здійснення заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією та інших нормативно-правових актів, що регулюють заходи протидії корупції у сфері державної служби, періодично розглядаються на нарадах, засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області питання про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції.

Протягом I півріччя 2013 року постійно проводилась робота з державними службовцями Державного архіву Запорізької області щодо роз’яснення положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011.

На виконання розпорядження голови Запорізької облдержадміністрації від 22.07.2011 № 298 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізької області» Державним архівом Запорізької області протягом I півріччя 2013 року було вжито заходів, спрямованих на активізацію боротьби з корупцією.

Осіб, які порушили вимоги декларування доходів (недодання, несвоєчасно подання, або подання неповних чи неправильних відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) в Державному архіві Запорізької області немає.

Упродовж I півріччя 2013 року не було виявлено прогалин чи колізій у законодавчому полі, віднесеному до сфери діяльності Державного архіву Запорізької області, що сприяли або могли б сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

Протягом півріччя на нарадах у керівництва Державного архіву Запорізької області 14.01.2013, 31.01.2013, 04.02.2013, 18.02.2013, 27.02.2013, 25.03.2013, 15.04.2013, 13.05.2013 розглядалися питання роботи з кадрами та щодо попередження корупційних діянь.

Протягом I півріччя 2013 року посадові особи Державного архіву Запорізької області до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією, не притягалися.

Відповідно до чинного законодавства з питань нагородження забезпечувалась якісна підготовка та своєчасне подання представлень до нагородження працівників архівних установ області державними нагородами України, нагородами центральних органів виконавчої влади та облдержадміністрації. Впродовж I півріччя 2013 року 2 державних службовця Державного архіву Запорізької області були нагороджені Подякою Державної архівної служби України та Подякою Запорізької обласної державної адміністрації.

Продовжена практика проведення нарад-семінарів з начальниками архівних відділів районних державних адміністрацій та міських рад.

У процесі роботи станом на 16.07.2013 було підготовлено і видано 53 накази з кадрових питань, 82 накази про відпустки та 6 наказів про відрядження працівників Державного архіву Запорізької області.

Своєчасно надавалися поточні та статистичні звіти з кадрових питань.

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

вирішила:

1. Інформацію провідного спеціаліста з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Хмури Н.О. взяти до відома.

2. Керівництву, начальникам відділів архіву та провідному спеціалісту з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Хмурі Н.О.:

1) забезпечити контроль і виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів Державної архівної служби України, чинних законодавчих і нормативних документів з питань реалізації державної кадрової політики, трудового законодавства; термін виконання – постійно;

2) забезпечити створення ефективної системи протидії корупції у діяльності Державного архіву Запорізької області, атмосфери відкритості та інформованості працівників про здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції; термін виконання – постійно;

3) забезпечити ефективне використання кадрового резерву на посади державних службовців Державного архіву Запорізької області. Вживати заходів щодо покращення роботи з кадрами та зменшення плинності кадрів у Державному архіві Запорізької області; термін виконання – постійно.

3. Начальникам відділів архіву подати на погодження списки осіб, рекомендованих для зарахування до кадрового резерву на посади начальників відділів, головних та провідних спеціалістів на 2014 рік до відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Державного архіву Запорізької області; термін виконання – до 01.11.2013.

4. Заступнику директора Пилявській О.Л., провідному спеціалісту з питань кадрової роботи та державної служби відділу організації і координації архівної справи та з питань кадрової роботи Хмурі Н.О.:

1) створювати умови для безперервного навчання державних службовців Державного архіву Запорізької області; забезпечити досконале вивчення державними службовцями та практичне застосування в діяльності вимог законодавчих актів, нормативно - правових документів у сфері кадрової роботи та державної служби; термін виконання – постійно;

2) підтримувати чітку систему навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, особливо новопризначених працівників та осіб, зарахованих до кадрового резерву. Активізувати роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців шляхом їх участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець»; термін виконання – постійно;

3) продовжити роботу щодо формування цілісної та дієвої системи попередження і запобігання корупційним діянням з боку державних службовців Державного архіву Запорізької області; термін виконання – постійно;

4) здійснювати спеціальну перевірку претендентів на заміщення вакантних посад відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»; термін виконання – постійно;

5) організувати роботу щодо залучення молоді до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації»; термін виконання – постійно.

5. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 19.07.2013 р. забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.


Заступник голови колегії О.Л. Пилявська

Секретар засідання Н.М. Турковська