Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2012 рік

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

19.12.2012

м. Запоріжжя

№ 5

Про контроль за виконанням рішень колегії Державного архіву Запорізької області за 2012 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Пилявської О.Л. про стан виконання рішень колегії Державного архіву Запорізької області, прийнятих у 2012 році, колегія зазначає, що структурними підрозділами Державного архіву Запорізької області в цілому забезпечується виконання визначених цими рішеннями завдань.

В Державному архіві Запорізької області роботу з виконання рішень колегії організовано відповідно до Положення про колегію Державного архіву Запорізької області. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює секретар, керівники структурних підрозділів і спеціалісти, на яких покладається контроль з конкретних питань. У відділі організації і координації архівної справи ведеться контрольна картотека питань, розглянутих на колегії.

Станом на 14.12.2012 організовано і проведено 6 засідань колегії. В засідання брали участь представники Запорізької облдержадміністрації, Головного управління державної служби України в Запорізькій області, Відділення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Запоріжжі, редакції Запорізької районної газети «Червоний промінь», Державного архіву, начальників архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад. За результатами розглянутих питань прийнято 23 рішення. Всі рішення колегії оголошуються до виконання наказами.

У цілому, рішення колегії направлені на забезпечення виконання законів України, актів та доручень Президента й Уряду України, Державної архівної служби України та основних напрямів розвитку архівної справи на 2012 рік. Рішення виконані в повному обсязі.

Питання, які знаходяться на постійному контролі, регулярно розглядаються на засіданнях колегії:

- про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області – 2 рази на рік;

- про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області – 4 рази на рік;

- про підсумки роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад – 4 рази на рік;

- про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) – 1 раз на рік;

- про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2011 рік – 4 рази на рік;

- про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області – 4 рази на рік;

- про стан протидії корупції в Державному архіві Запорізької області – 2 рази на рік;

- про стан охорони праці у Державному архіві Запорізької області – 1 раз на рік;

- про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області – 1 раз на рік.

На виконання рішень колегії у квітні 2012 року проведено перевірку архівного відділу Бердянської райдержадміністрації з питання забезпечення формування, збереженості та обліку документів Національного архівного фонду України, упорядкування документів в установах-джерелах комплектування та якості описів, представлених на розгляд експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області архівним відділом Бердянської райдержадміністрації, результати якої були розглянуті на колегії 27.04.2012.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» розроблена Програма здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду архівними установами Запорізької області на 2010-2014 роки і затверджена наказом архіву від 08.02.2010 № 12. Питання виконання цієї Програми знаходиться на постійному контролі і щорічно розглядається на засіданнях колегії Державного архіву Запорізької області.

Щорічно за підсумками роботи архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад рішенням колегії визначаються переможці в огляді-конкурсі серед колективів архівних відділів, які нагороджуються Почесними грамотами Державного архіву Запорізької області та Запорізької обласної організації профспілки працівників державних установ України. У 2012 році згідно з рішенням колегії від 22.02.2012 № 4 «Про підсумки огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад за 2011 рік» переможцями визнано начальників архівних відділів Вільнянської, Оріхівської, Пологівської райдержадміністрацій та Мелітопольської міськради.

На виконання рішення колегії від 21.06.2004 № 4 «Про заохочення для представників електронних та друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за найкраще висвітлення, за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду, історичного минулого Української держави та окремих її регіонів, діяльності державних архівів» та наказу Державного архіву Запорізької області від 26.04.2010 № 39 «Про затвердження Положення про проведення щорічного конкурсу серед представників засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду», що зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Запорізькій області 27.04.2010 за № 9/1410, щорічно до Дня журналіста проводиться конкурс серед місцевих засобів масової інформації за найкраще висвітлення діяльності місцевих архівних установ, історичного минулого України та Запорізької області за допомогою оприлюднення та популяризації документів Національного архівного фонду. У 2012 році конкурс проходив з 1 до 15 травня, переможців було визначено на засіданні колегії 23 травня 2012 року і нагороджено Почесними грамотами Державного архіву Запорізької області.

На виконання рішень колегії в Державному архіві Запорізької області проводяться заходи з питань удосконалення системи управління архівною справою:

- забезпечується виконання заходів до основних напрямків діяльності Державного архіву області;

- забезпечується підготовка та подання інформації про виконання основних напрямків діяльності Державного архіву області до Запорізької облдержадміністрації та Державної архівної служби України;

- забезпечується своєчасне виконання і подання у встановлені терміни планово-звітної документації з усіх напрямків діяльності Державного архіву Запорізької області;

- керівниками структурних підрозділів Державного архіву Запорізької області надається необхідна консультативно-методична допомога архівним відділам в організації роботи;

- на виконання Доручення Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова від 03.03.2012 № 3261/3/1-12 щодо функціонування в структурі місцевих держадміністрацій архівних підрозділів та нормативів їх штатної чисельності та рішення колегії Державної архівної служби України від 28.02.2012 щодо питання створення трудових архівів зі статусом юридичних осіб органами місцевого самоврядування направлялися листи на адресу голів райдержадміністрації та міських голів міст обласного значення, зібрана інформація була узагальнена і подана керівництву облдержадміністрації з конкретними пропозиціями;

- у ІІІ кварталі підготовлений та поданий на розгляд Запорізької обласної ради проект регіональної програми розвитку архівної справи на 2013-2015 роки;

- у жовтні 2012 року розроблені профілі професійної компетентності посад державної служби Державного архіву Запорізької області;

- у ІІІ-ІV кварталі надавалась консультативно-методична допомога архівним відділам райдержадміністрацій та міськрад, трудовим архівам, окружним виборчим комісіям з виборів народних депутатів України в організації упорядкування та передавання на архівне зберігання виборчих документів;

- проведено виставки документів: до 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, до 40-річчя дитячої залізниці, до 80 річчя відомого українського поету Петра Ребра, до 71 – річчя від початку Великої Вітчизняної війни, до 16-ої річниці Конституції України;

- з нагоди проголошення Державного суверенітету України та з нагоди річниці Незалежності України було організовано висвітлення в засобах масової інформації архівних документів;

- у ІV кварталі організовано висвітлення у засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті архіву, у читальних залах архівних документів, присвячених визволенню Запоріжжя від нацистських окупантів, ювілейним і пам’ятним датам: 165 років від дня народження Новицького Я.П. (1847-1925), запорізького історика, краєзнавця, педагога, вченого-етнографа, члена‑кореспондента Всеукраїнської Академії Наук; 185 років (1827) від дня заснування м. Бердянська Запорізької області, 110 років (1902) від дня заснування курорту «Бердянськ»; 80 років (1932) вшанування пам’яті жертв Голодомору;

- щоквартально розміщуються на веб-сайті Державного архіву Запорізької області інформації з найбільш актуальних питань, що хвилюють громадян, та відомості про роботу зі зверненнями громадян;

- організовано роботу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 № 886 «Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках»;

- у червні 2012 року проведений семінар з питань організації діловодства і архівної справи для працівників діловодних служб і архівних підрозділів установ, організацій, підприємств-джерел формування Національного архівного фонду України у зоні комплектування Державного архіву Запорізької області;

- розроблені методичні рекомендації «Порядок передавання виборчої та іншої документації з виборів народних депутатів України на архівне зберігання» та доведений до відома архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів зміст методичних рекомендацій;

За результатами розгляду питань виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області:

- забезпечується контроль і виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, наказів Державної архівної служби України, чинних законодавчих і нормативних документів з питань реалізації державної кадрової політики, трудового законодавства;

- постійно проводиться робота щодо підвищення кваліфікації державних службовців шляхом їх участі у щорічному Всеукраїнському конкурсі «Кращий державний службовець»;

- у лютому та жовтні 2012 р. проведено семінари з керівниками та спеціалістами архівних відділів районних державних адміністрацій, міських рад та трудових архівів;

- у січні-лютому 2012 року проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями Державного архіву Запорізької області покладених на них обов'язків.

На виконання рішень колегії про стан виконавської дисципліни та контрольної діяльності у Державному архіві Запорізької області:

- щомісячно проводиться інформування першого заступника голови облдержадміністрації про виконання протокольних доручень голови облдержадміністрації, наданих на нарадах із заступниками голови облдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів виконавчої влади;

- забезпечено впровадження в роботу нової редакції Інструкції з діловодства в Державному архіві Запорізької області у зв’язку з виходом постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»;

- постійно здійснюється моніторинг виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та дорученнями Укрдержархіву, розпорядженнями голови облдержадміністрації;

- забезпечується дотримання Порядку проведення оцінки ефективності здійснення контролю в Запорізькій обласній державній адміністрації, який затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 05.06.2012 № 255;

- забезпечується впровадження нової редакції Порядку здійснення контролю, перевірки виконання документів та моніторингу виконавської дисципліни у Державному архіві Запорізької області, який затверджено наказом від 12.07.2012 № 53

За результатами оцінки стану протидії корупції в Державному архіві Запорізької області:

- здійснюються необхідні організаційні, інформаційно-роз’яснювальні, методичні та профілактичні заходи для підвищення ефективності роботи щодо попередження, запобігання та протидії корупційним проявам у діяльності державних службовців відповідно до Державної програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 № 1240, в частині, що стосується Державного архіву Запорізької області;

За підсумками стану роботи зі зверненнями громадян:

- щотижнево на нарадах у директора аналізується стан організації роботи із зверненнями громадян упродовж минулого тижня;

- забезпечується постійний уважний розгляд звернень громадян, отриманих на Урядовій телефонній «гарячій лінії», та оперативно вирішуються порушені у них питання;

- забезпечується першочергове виконання запитів та звернень учасників ліквідації аварії на ЧАЕС;

- забезпечується своєчасне виконання депутатських звернень та запитів відповідно до чинного законодавства.

За результатами оцінки стану охорони праці у Державному архіві Запорізької області:

- забезпечується виконання зобов’язань за розділом «Охорона праці» галузевої угоди між Держкомархівом та ЦК Профспілки працівників державних установ України на 2009–2011 роки, Колективного договору Державного архіву Запорізької області на 2009-2011 роки та дотримання вимог Закону України «Про охорону праці»;

- у ІІІ кварталі підведені підсумки виконання Колективного договору Державного архіву Запорізької області на 2009-2011 роки, створено робочу групу з розробки Колективного договору області на 2012-2017 роки.

За результатами розгляду питання про стан пожежної безпеки у Державному архіві Запорізької області:

- видано наказ Державного архіву Запорізької області від 05.01.2012 № 1 «Про призначення відповідальних за збереження документів Національного архівного фонду» та вносилися зміни до нього;

- видано наказ від 05.01.2012 № 2 «Про План заходів щодо забезпечення охоронно-пожежного режиму, надійної експлуатації інженерних мереж та комунікацій будівель архіву на 2012 рік».

Враховуючи зазначене колегія Державного архіву Запорізької області

вирішила:

1. Інформацію заступника директора Пилявської О.Л. взяти до відома.

2. Заступнику директора Пилявській О.Л., секретарю колегії Федько А.А.:

- посилити контроль за виконанням прийнятих колегією рішень; термін виконання – постійно;

- продовжити практику щорічного аналізу роботи з виконання рішень колегії та розгляду цього питання на засіданні колегії Державного архіву Запорізької області; термін виконання – щорічно;

- створити електронну картотеку контрольних питань; термін виконання – І півріччя 2013 р.;

3. Керівникам структурних підрозділів:

- у висновках і пропозиціях до рішень колегії та у проектах рішень колегії чітко визначати терміни виконання завдань; термін виконання – постійно;

- посилити персональну відповідальність та вжити заходів щодо неухильного виконання у встановлені терміни завдань, визначених рішеннями колегії; термін виконання – постійно;

- доповідати заступнику Державного архіву Запорізької області про стан виконання завдань, передбачених рішеннями колегії, у день завершення строку їх виконання; термін виконання – постійно;

- забезпечити своєчасне внесення відміток про виконання контрольних питань до електронної картотеки; термін виконання – постійно;

4. Заступнику директора Пилявській О.Л. до 20.12.2012 забезпечити підготовку проекту наказу про оголошення рішення колегії.

5. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.

Голова колегії О.С. Тедєєв

Секретар колегії А.А. Федько