Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Довідка про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області за І квартал 2012 року

Додаток 2

до протоколу засідання колегії

27.04.2011 № 3

 

Довідка

про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області

за І квартал 2012 року


Основні організаційні заходи

Державним архівом Запорізької області протягом І кварталу 2012 року проводилася робота, спрямована на реалізації основних завдань, визначених чинним законодавством України та Положенням про Державний архів Запорізької області.

На виконання наказу Державного комітету архівів України від 10.11.2009 № 190 «Про затвердження Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки» структурними підрозділами архіву та архівними відділами райдержадміністрацій і міських рад здійснювались заходи відповідно до планових завдань.

Відповідно до наказу Держкомархіву України від 09.07.2010 № 6/ДСК 9 справам постійного зберігання, що перебувають на інвентарному обліку в режимно-секретній службі Державного архіву Запорізької області, гриф «секретно» змінено на гриф обмеження доступу «Для службового користування».

Відповідно до Указу Президента України від 10.11.2009 № 915/2009 «Про відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі», розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1288-р «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі», на виконання розпорядження Запорізької облдержадміністрації від 29.12.2010 № 441 «Про підготовку та відзначення в Запорізькій області 1025-річчя хрещення Київської Русі», з метою відзначення в Україні у липні 2013 року 1025-річчя хрещення Київської Русі надавалося сприяння представникам церков в читальних залах архіву в ознайомленні з документами щодо історії православних храмів Запорізької області, зокрема, з матеріалами справ репресованих священнослужителів.

На виконання наказу Укрдержархіву від 11.04.2011 № 44 «Про участь державних архівів у заходах з увічнення пам’яті про події Великої вітчизняної війни та її учасників на 2011‑2015 роки та з підготовки та відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», листа Укрдержархіву від 29.06.2011 № 1716/06 «Щодо виконання розпорядження Президента України від 21.06.2011 № 204/2011-рп «Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу» Державним архівом Запорізької області було проведено такі заходи:

у документах держархіву Запорізької області було виявлено списки радянських військовополонених, підпільників, мешканців населених пунктів області, закатованих нацистами, на 9355 осіб.

Було створено електронні іменні бази даних:

‑ радянських воїнів, загиблих і похованих на території Запорізької області у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) – 628 записів;

‑ громадян, репресованих позасудовими органами в 1919-1951 рр., архівно-слідчі справи яких зберігаються в архіві – 16762 записи;

‑ актових записів про смерть громадян регіону в період голоду 1932-1933 рр. – 33805 записів;

‑ радянських військовополонених, померлих і похованих у період нацистської окупації 1943-1943 рр. у м. Запоріжжя ‑ 761 запис.

На виконання постанови Верховної Ради України від 05.07.2011 № 3560‑VI «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру» та доручення Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 № 35184/2/1-11 щодо виконання Плану заходів до 70-х роковин трагедії Бабиного Яру Державним архівом Запорізької області на знак скорботи за загиблими у роки Великої Вітчизняної війни у Бабиному Яру 27 січня 2012 року була проведена хвилини мовчання на вшанування пам’яті за загиблими та приспущення Державного Прапора України із чорними стрічками на будівлі Державного архіву Запорізької області; на сайті Державного архіву Запорізької області розміщено збірник «Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (ХІХ – І половини ХХ ст.): збірник документів і матеріалів: Наук.-довід. вид. / Упоряд.: В.О. Бондар, О.Г. Величко, І.В. Козлова. – Мелітополь, ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2010. – 356 с.». Видання підготовлене Державним архівом Запорізької області за сприянням Запорізького міського відділення товариства «Україна-Ізраїль». У виданні наведені наукові статті за документами архіву щодо Голокосту єврейського населення у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

На виконання наказу Державної архівної служби України від 23.01.2012 № 8 «Про додаткові заходи щодо поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС»:

виданий наказ від 20.02.2012 № 15 «Про заходи архівних установ Запорізької області щодо поліпшення роботи із запитами та зверненнями учасників ліквідації аварії на ЧАЕС».

За І квартал 2012 року Державним архівом Запорізької області отримано на виконання листів, доручень та інших документів у кількості 1127 (1138 – у 2011 році) одиниць. Вихідних документів зареєстровано 261 (254 - за аналогічний період минулого року).

Розроблення нормативно–правових актів, у т.ч. тих, що підлягають державній реєстрації, з них зареєстровано.

Протягом І кварталу регуляторні нормативно–правові акти не розроблялись.

Про проведення засідань колегії

Державного архіву Запорізької області

За І квартал 2012 року проведено 2 засідання колегії держархіву, на яких розглянуто 8 питань:

І квартал

- Про основні напрямки діяльності Державного архіву області на 2012 рік;

- Про план роботи Державного архіву Запорізької області на І квартал 2012 року;

- Про підсумки роботи Державного архіву Запорізької області зі зверненнями громадян за 2011 рік;

- Про виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики та про стан роботи з кадрами та кадровим резервом, підвищення кваліфікації кадрів у Державному архіві Запорізької області за 2011 рік;

- Про підсумки роботи архівних установ області за 2011 рік та завдання на 2012 рік;

- Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) за 2011 рік;

- Про роботу Державного архіву Запорізької області щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань запобігання і протидії корупції у 2011 році;

- Про підсумки щорічного огляду-конкурсу роботи колективів архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

Проведення перевірок архівних установ

За І квартал 2012 року проведено одну комплексну перевірку архівного відділу Токмацької міськради з питань забезпечення формування, збереженості документів НАФ, упорядкування документів в установах – джерелах формування НАФ.

Довідки про результати перевіряння роботи архівного відділу надіслані до облдержадміністрації та міському голові.

Здійснення заходів щодо розвитку мережі архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ

Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно-методична допомога виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у діяльності трудових архівів. Питання про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів ліквідованих установ, не віднесених до складу НАФ, за 2011 рік та їх завдання на 2012 рік розглядалося на засіданні колегії 22.02.2012.

Для працівників трудових архівів Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 22.02.2012 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання.

Станом на 01.04.2012 в Запорізькій області діють в області діють 76 архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ, у тому числі при районних, сільських та міських радах – 75, з них 5 – комунальні підприємства, при райдержадміністрації – 1.

Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного архівного фонду

З метою забезпечення збереженості та державного обліку документів Національного архівного фонду за І квартал 2012 року відреставровано 0,5тис.арк.(у 2011 році 0,7 тис. арк.), відремонтовано 1,6 тис. арк. (у 2011 році 7,5тис. арк.) документів, оправлено і підшито 1099 справ ,(у 2011 році 278 справ), виконано консерваційно-профілактичну обробку 10 рулонів страхового фонду (у 2011 році – 10 рулонів), 1017 негативи фотодокументів.(у 2011 році 762 негативів)

Проведено перевіряння наявності і стану документів по 69 фондах (по 144 фондах у 2011 році). Перевірено 3689 справ (10849 справ у 2011 році).

Здійснено державний облік документів, що надійшли на державне зберігання по 45 фондах (2927 справ), у 2011 році 54 фондах (3033 справ) на паперовій основі.

Створення та розвиток науково-довідкового апарату

до документів Національного архівного фонду

Продовжена робота з підготовки путівника про склад і зміст документів НАФ, а саме: продовжено складання характеристик фондів радянської доби та періоду незалежності України: сільського господарства, лісового господарства, будівництва.

До бази даних «Архівні фонди України» внесено зміни та доповнення до 45 фондів.

Продовжена робота з поповнення електронної інформації про місцезнаходження та збереженість документів з особового складу сільськогосподарських підприємств, які діяли на території Запорізької області у 1943-2010 рр. та електронної версії фондового каталогу архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад.

Формування Національного архівного фонду.

Експертиза цінності документів. Організація зберігання документів НАФ в архівних підрозділах підприємств, установ і організацій

На державне зберігання надійшли 2927 (3033 у 2011 році) справ по 45 (54 у 2011 році) фондах на паперовій основі (план на рік – 17600 справ).

Протягом І кварталу 2012 року проведено 5 засідань експертно-перевірної комісії Державного архіву Запорізької області, на яких заслухано голів експертних комісій двох установ про стан упорядкування та забезпечення збереженості документів, погоджено 11 інструкцій з діловодства, 2 (4 у 2011 році) положення про експертні комісії, 3 (4 у 2011 році) положення про архівні підрозділи, 8 (8 у 2010 році) номенклатур справ, 113 актів про вилучення для знищення на 74 тис. справ та 2,8 тис. пакувань виборчих бюлетенів із закінченим строком зберігання, схвалено 145 описів на 4402 (5802 спр. у 2011 році) справи постійного зберігання в т.ч. джерел комплектування держархіву – 624 спр. (759 у 2011 році), архівних відділів – 3778 спр. (5043 спр. у 2010 році)

Погоджено 129 описів на 3478 (3346 у 2011 році) справ з особового складу, представлені 193 установами-джерелами формування Національного архівного фонду в т.ч. джерел комплектування держархіву – 458 спр., архівних відділів – 3020 спр. (план на рік – 18500),

Погоджено одну номенклатуру справ, 15 актів про вилучення для знищення на 6295 справ, 8 описів на 157 справ з особового складу, представлені 13 іншими установами. Довідки перевірок та рішення експертно-перевірної комісії направлені керівникам установ.

Надана методична та практична допомога в упорядкуванні документів власними силами 3 установам (2- у 2011 році), які схвалили та погодили описи справ з ЕПК держархіву області.

Проведено 8 комплексних перевірянь роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб –джерел комплектування Державного архіву Запорізької області (7 - у 2011 році); 9 тематичних перевірянь щодо забезпечення збереженості документів, про виключення зі списку юридичних осіб –джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Запорізької області, наявності, стану та руху документів НАФ (6– у 2011 році), 13 контрольних перевірянь щодо виконання пропозицій комплексних перевірянь, якості упорядкування документів ( 9 - у 2011 році).

Проведено 14 перевірянь готовності підприємств, установ, організацій до передання справ постійного зберігання до Державного архіву Запорізької області (13 – у 2011 році).

Продовжено роботу з цільової експертизи цінності документів Переглянуто 1023 справи (1503 справи у 2011 році), до знищення виділено 126 справ (1503 справи у 2011 році).

Проведення семінарів з підвищення кваліфікації

Державним архівом Запорізької області та Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій 22.02.2012 проведено тематичний короткотерміновий семінар з актуальних питань діяльності місцевих архівних установ щодо забезпечення збереження документів та їх використання для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів.

Взято участь у роботі курсів підвищення кваліфікації, які проводилися Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ, організацій для сільських, селищних голів, керівників апарату райдержадміністрацій та міськрад міст обласного значення – проведено два семінарських заняття.

Використання інформації документів НАФ

У І кварталі 2012 року було підготовлено та експонувалися виставки документів:

10 січня у читальному залі архіву була відкрита документальна виставка «Запорізькій області ‑ 73. Народження області. Як це було», яка також була розміщена на веб-сайті Державного архіву Запорізької області (http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=173:q-73-q);

11 січня на веб-сайті архіву розміщена он-лайнова документальна виставка «Творець правдивих образів». До ювілею народної артистки УРСР Морозової Анастасії Іванівни» (105 років з дня народження) (http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=174:105-);

21 лютого на веб-сайті архіву розміщена он-лайнова документальна виставка «90 років від дня народження Бальцера А.І. (1922-1997), колишнього директора Запорізької обласної універсальної бібліотеки ім. О.М. Горького»

http://dazo.ho.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=186:l90-1922-1997-r;

У газеті Запорізької обласної ради та обласної державної адміністрації «Запорізька правда» започаткована рубрика «З архівних джерел», де опубліковані 3 статті:

директора архіву Тедєєва О.С. «Погляд крізь роки: від давнини – до сьогодення» (До 73-ї річниці утворення Запорізької області), (№ 3-4 (23037-23038);

головного спеціаліста - керівника режимно-секретної служби Бондаря В.О. «Самостійність тоді не прийшла, а …«злетіла до нас» (До 22 січня - Дня соборності і свободи України), (№ 9 (23043) від 21 січня 2012 року) http://zp-pravda.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4370:-----q--q&catid=53:2011-01-27-15-57-30&Itemid=71;

головного спеціаліста-архівіста Третяк С.Д. «Про жінку – газетним рядком. За сторінками газети «Червоне Запоріжжя» (№ 34 (23068) від 06 березня 2012 року).

На обласному радіо Запорізької обласної державної телерадіокомпанії 22  лютого вийшла в ефір доповідь директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С. на засіданні колегії про підсумки роботи архівних установ області за 2011 рік та пріоритетні напрямки діяльності архіву на 2012 рік.

У прямому ранковому ефірі Запорізької телерадіокомпанії «Алекс» м. Запоріжжя 27 січня заступник директора Пилявська Ольга Леонідівна розповіла про основні напрямки діяльності Державного архіву Запорізької області.

У І кварталі 2012 року до Державного архіву Запорізької області надійшло 798 звернень від громадян України, іноземних громадян та юридичних осіб (у І кварталі 2011 р. ‑ 886). Кількість питань, порушених у зверненнях – 822 (у І кварталі 2011 р. ‑ 928). Виконано з них із позитивним результатом – 509 запитів (62 %), (у І кварталі 2011 р. – 618 (67 %).

За тематикою порушених питань вони розподілились таким чином:

– про акти цивільного стану – 266;

– про майнові права – 175;

– про підтвердження стажу роботи – 156;

– про заробітну плату – 49;

– про репресії та розкуркулення – 16;

– про примусове вивезення до Німеччини – 16;

– про нагородження орденами і медалями – 8;

– про підтвердження депутатської діяльності – 7;

– тематичних – 77;

– підтвердження родинних стосунків (родовід) – 26 та ін.

У 2012 році прогнозується збільшення запитів про актові записи цивільного стану та підтвердження майнових прав, зменшення запитів щодо підтвердження стажу роботи, заробітної плати.

Протягом І кварталу 2012 року надійшло запитів від інвалідів - 3, матері-героїні - 1, учасників війни - 3, пенсіонерів - 65.

На особистому прийомі спеціалістами відділу інформації та використання документів було прийнято 164 громадян, керівництвом архіву – 18, всього – 182 громадянина.

У читальних залах архіву працювали 160 користувачів.

Користувачам у читальний зал видано 5100 од. зб. на паперовій основі (5788 у 2011 році).

Методична робота

У І кварталі 2012 року проведено 3 засідання Науково-методичної ради, на яких розглянуто план роботи Науково-методичної ради Державного архіву Запорізької області на 2012 рік та План тематичного короткострокового семінару «Організація роботи місцевих архівних установ: нормативно-правове регулювання» для працівників архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та трудових архівів, Примірну інструкцію з діловодства в архівних відділах райдержадміністрацій та міськрад, розділ путівника по фондах Державного архіву Запорізької області «Установи і організації торгівлі».

Заступник директора
О.Л.Пилявська