Для звернень громадян: тел. (061) 787 45 51

image01
Міська електростанція
image01
Буд. Лєщинського
image01
Вулиця Соборна
image01
Земська лікарня
image01
Магазин «Комунар»
image01
Олександрівська земська управа
image01
Будинок по вул. К. Лібкнехта
image01
Готель «Росія»
image01
Будинок купця Тавоніуса
image01
Вул. Олександрівська
image01
Народний будинок
image01
Вокзал «Олександрівськ»
image01
Олександрівська в’язниця
image01
Водонапірна башта
image01
Покровська Соборна Церква

Рішення 2 Про підсумки роботи трудових архівів Запорізької області за 2012 рік та завдання на 2013 рік

РІШЕННЯ

колегії Державного архіву Запорізької області

 

19.02.2013

м. Запоріжжя

№ 2

 

 

Про підсумки роботи архівних установ області для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) за 2012 рік та їх завдання на 2013 рік


Розглянувши підсумки роботи трудових архівів області колегія Державного архіву Запорізької області відзначає, що трудові архіви виконали, а за значною кількістю важливих показників перевиконали основні показники роботи, заплановані на 2012 рік.

Державним архівом Запорізької області надавалась організаційна, консультативно–методична допомога районним радам, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у створенні та організації діяльності трудових архівів, в т.ч. комунальних підприємств.

Протягом року надавалась методична та практична допомога архівним установам для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду в організації їх діяльності: проведено два тематичних семінари для працівників трудових архівів з основних напрямків діяльності, розроблено 3 методичних посібника з питань діяльності архівних установ, які рекомендовано трудовим архівам для використання в роботі.

Постійно надається консультаційна та методична допомога, в т.ч. з виїздом на місця. У 2012 році проведено 3 комплексних перевірки роботи трудових архівів, в ході яких було проаналізовано діяльність установ та надані рекомендації щодо усунення недоліків.

Протягом 2012 року змін у мережі трудових архівів не відбулося.

Станом на 01.01.2012 в області діяли 76 архівів для зберігання документів, що не входять до складу НАФ, у тому числі при районних, сільських та міських радах – 75, з них 5 – комунальні підприємства, при Куйбишевській райдержадміністрації – 1.

У 12 районах області трудові архіви створено при районних радах, з них 4 – комунальні підприємства. При сільських, селищних, міських радах міст районного значення (з них 1 – комунальне підприємство - м. Приморськ) трудові архіви діють у восьми районах: в Запорізькому, Василівському, Великобілозерському, Мелітопольському, Пологівському, Приморському, Розівському, Якимівському. У містах обласного значення (Запоріжжя, Бердянськ, Токмак, Енергодар) при архівних відділах міськрад діють архівні підрозділи для зберігання документів ліквідованих установ, у м. Мелітополі діє трудовий архів виконавчого комітету міської ради.

Для забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств виділені приміщення загальною площею 1,9 тис. м2. Протягом року за кошти місцевих бюджетів здійснено ряд заходів щодо поліпшення умов зберігання та протипожежного захисту документів в трудових архівах.

Трудовому архіву Оріхівського району виділено додатково приміщення для архівосховища площею 15,6 м2. Збільшено протяжність стелажного обладнання трудових архівів Веселівського, Гуляйпільського Оріхівського районів, двох сільських рад Василівського і Великобілозерського районів на 75,5 п. м. Трудовим архівам Василівського, Токмацького районів, сільських рад Василівського району придбано 5 та перезаправлено 4 вогнегасника.

Протягом року прийнято на архівне зберігання 14 тис. справ з особового складу 479 ліквідованих установ. З них архівними відділами прийнято 5,4 тис. спр. 294 ліквідованих установ, трудовими архівами – понад 8,6 тис. справ 185 ліквідованих установ.

Всього в архівних відділах і трудових архівах області зберігається 255,4 тис. справ, в т.ч. в трудових архівах – 188 тис., в архівних відділах – 67,4 тис. справ.

Найбільша кількість справ зберігається в архівних установах міст: Запоріжжя – 41,6 тис., Бердянська – 11,7 тис., Мелітополя – 12,7 тис., Енергодара – 9,6 тис. спр., районів: Оріхівського – 16,4 тис. спр., Вільнянського 14 тис, Куйбишевського – 12,2 тис. спр., Веселівського, Гуляйпільського, Кам’янсько-Дніпровського, Михайлівського, Новомиколаївського, Приморського, Токмацького – по 7 - 9 тис. спр., в сільських радах області – 48,1 тис. справ, міськрадах міст районного значення – 32,4 тис. справ.

За документами ліквідованих установ на запити юридичних і фізичних осіб за 2012 рік трудовими архівами видано 12,5 тис. довідок, з них 98% виконано з позитивним результатом.

Найбільшу кількість запитів виконано трудовими архівами Мелітопольської міськради (1,2 тис.), Вільнянської (759), Кам’янсько-Дніпровської (1144), Михайлівської (589), Оріхівської (702) Приазовської (1058), Токмацької (714) районних рад. Трудовими архівами сільських рад 7 районів області виконано 3,3 тис. запитів.

Разом з тим в діяльності трудових архівів є цілий ряд недоліків. Для забезпечення збереженості документів в ряді трудових архівів є необхідність у виділенні додаткових площ архівосховищ, відсутні приміщення для зберігання документів в більшості сільських рад. В більшості трудових архівів приміщення не охороняються, відсутні системи охоронно – пожежної сигналізації, необхідно встановлення додаткового стелажного обладнання, придбання вогнегасників, пристроїв для опечатування архівосховищ, встановлення вхідних протипожежних дверей.

Через відсутність картонажів не закартоновані документи нових надходжень з особового складу в архівних підрозділах ліквідованих установ міста Токмака, Василівського, Гуляйпільського, Куйбишевського, Михайлівського, Оріхівського, Токмацького, Чернігівського районів.

Значний масив документів зберігається в архівах в незашифрованому вигляді.

В ряді трудових архівів потребує удосконалення система обліку документів, які знаходяться на зберіганні, потребують переробки і удосконалення описи справ. Необхідно створення електронних баз даних на документи ліквідованих установ, спеціалізованих консультативних сторінок на веб-сайтах райдержадміністрацій, районних та міських рад.

Виконання комплексу робіт з організації приймання документів на зберігання, їх обліку, удосконалення системи довідкового апарату, своєчасного і якісного виконання запитів вимагає перегляду існуючої штатної чисельності трудових архівів.

Кількість штатних працівників в 76 установах складає 29,75 шт. од. Протягом року скорочено 1 шт. од. в Трудовому архіві виконкому Мелітопольської міськради, тоді як обсяги робіт, які виконуються трудовим архівом, є одними із найбільших. В 58 трудових архівах сільських рад штатна кількість працівників складає 2,5 шт. од.

Так і не визначено статус архівного підрозділу ліквідованих установ відділу культури і туризму Куйбишевської райдержадміністрації, організація його діяльності здійснюється з порушенням діючого законодавства.

Враховуючи зазначене, колегія Державного архіву Запорізької області

ВИРІШИЛА:

1 Схвалити в цілому роботу трудових архівів області по виконанню планових завдань 2012 року.

2. Основними напрямками розвитку архівних установ області для зберігання документів, які не належать до складу Національного архівного фонду України (трудових архівів) регіону у 2013 році вважати:

- розробка регіональних програм розвитку архівної справи, забезпечення охоронно-пожежної безпеки в архівних установах;

– забезпечення належних умов для гарантованого збереження архівних документів;

– вжиття заходів щодо посилення пожежної та охоронної безпеки, доступу до архівних приміщень і на їх територію, забезпечення надійної експлуатації архівних будівель, інженерних мереж та комунікацій;

– забезпечення комп’ютерною технікою та відповідним програмним забезпеченням;

- вжиття заходів щодо дотримання нормативних вимог до організації своєчасного обліку документів, що надходять на архівне зберігання, вивірення та уточнення облікових документів;

– посилення контролю за наявністю, станом і рухом документів, які зберігаються в трудових архівах, проведення планових перевірок наявності документів з оформленням їх результатів, шифрування документів згідно з описами справ;

– посилення контролю за обліком місцезнаходження, упорядкуванням та своєчасним передаванням на подальше зберігання документів ліквідованих і реорганізованих підприємств, установ та організацій;

– посилення контролю за збереженістю документів про підтвердження трудового стажу із шкідливими умовами праці – з атестації робочих місць, переліків професій із шкідливими умовами праці, табелів, нарядів про підтвердження фактів роботи працівників на ділянках із шкідливими умовами праці тощо;

– виконання звернень та запитів громадян та установ, організацій, підприємств;

створення електронних баз даних, консультативних сторінок на веб-сайтах райдержадміністрацій, районних та міських рад;

– забезпечення надання платних послуг;

– систематичне підвищення кваліфікації архівних кадрів, поповнення кадрового резерву молодими спеціалістами, запобігання проявам корупції.

3. Рекомендувати керівникам трудових архівів забезпечити виконання пункту 2 цього рішення в межах повноважень.

4. Рекомендувати голові Куйбишевської райдержадміністрації Зайковському В.О. вирішити питання щодо приведення статусу архівного підрозділу ліквідованих установ відділу культури і туризму Куйбишевської райдержадміністрації до вимог діючого законодавства.

5. Керівництву Державного архіву Запорізької області та керівникам його структурних підрозділів, керівникам архівних відділів райдержадміністрацій та міськрад забезпечити надання постійної організаційної, консультативно–методичної допомоги районним радам, виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у створенні та організації діяльності трудових архівів, в т.ч. комунальних підприємств.

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на директора Державного архіву Запорізької області Тедєєва О.С.

Голова колегії О.С.Тедєєв

Секретар колегії А.А.Федько